Annons

Annons

24Money

Enligt en deldom i Uppsala Tingsrätt framgår det att 24Money, numer Monark Finans, ska betala drygt 2,5 miljoner kronor till Tavex efter omtvistande inbetalningar.

Uppsala tingsrätt har beslutat om en kvarstad om drygt 3,4 miljoner kronor jämte ränta. 24Money ändrar samtidigt namn till Monark Finans och anlitar den tidigare advokaten Thomas Lindwall, som själv är misstänkt i ett bedrägerimål i hovrätten, som ombud i rättsprocessen.

Ekobrottsmyndigheten utförde under måndagen en husrannsakan hos 24Money samt hos bolagets chefsjurist efter misstänkt förskingring. Samtidigt har chefsjuristen anmält bolaget till FI och EBM.

Stämman i uppstickarbanken fattade beslut om att förstärka styrelsen med bland annat Firoz Patel, som är vice vd i betalningstjänsten Payza.