Annons

Annons

Sveriges nya lagar

Inför halvårsskiftet har Regeringskansliet sammanställt de nya lagarna och reglerna i Sverige.

Flera av de nya lagarna träder i kraft i dag. Här finns några smakprov:

• Den 1 maj infördes lagregler som gör det möjligt med ägarlägenheter som kan hyras ut eller överlåtas utan särskilda begränsningar.

• Från och med samma datum gäller även nya regler som rör äktenskap. Ändringarna innebär att homosexuella par kan gifta sig på samma villkor som par av olika kön. Därmed upphör partnerskapslagen att gälla.

Annons

Annons

• Det har även gjorts lagändringar om civilrättsliga sanktioner för att skydda de immateriella rättigheterna. De ändringarna innebär bland annat att domstol kan besluta att en Internet-leverantör kan lämna IP-adressen som den person som begått intrånget har till upphovsrättstagaren.

• Straffet för mord ändras från fängelse i tio år eller på livstid till fängelse i lägst 10 år och högst 18 år eller på livstid.

• Ett nytt brott har även införts i brottsbalken – kontakt med barn i sexuellt syfte. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Denna lag träder i kraft i dag.

• Våra svenska pass ska även förses med fingeravtryck. den som ansöker om pass ska lämna fingeravtryck vid ansökan.

• En ändring har även gjorts i polislagen där personer som deltar i en ordningsstörande folksamling kan avlägsnas längre bort från platsen. Lagändringen träder i kraft i dag.

• I dag bryts även Apotekets ensamrätt att bedriva detaljhandel med vissa läkemedel.

• Skatteavdrag vid hushållsarbete utvidgas från och med i dag till att även omfatta arbete i form av reperationer, underhåll samt om- och tillbyggnader av vissa bostäder.

Läs om alla lagar här.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons