Annons

Annons

Ökade hyresintäkter för Vacse

Förvaltningsresultatet ökade med 40 procent

Fastighetsbolaget Vacses redovisar i sin halvårsrapport att hyresintäkterna ökade med 33 procent till 251,7 miljoner kronor (188,6). Kvartalets hyresintäkter ökade med 14 procent till 84,9 mkr (74,4).

Och förvaltningsresultatet rusade med 40 procent till 163,6 mkr (117,0) för perioden, och med 18 procent till 58,2 mkr (49,3) för kvartalet.

Driftsöverskottet ökade med 32 procent till 220,7 miljoner (167,3). För kvartalet ökade driftsöverskottet med 15 procent till 76,2 miljoner (66,3)

Annons

Annons

Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 11,6 mkr (-83,4)

Periodens resultat efter skatt uppgick till 85,1 mkr (63,0). Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 16,9 mkr (5,3)

Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 4 849 mkr (4 749) vid periodens utgång

Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 12,2 år (13,4)

Bolaget har stärkt organisationen och antalet anställda ökade till 8 personer (3) vid periodens utgång.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons