Annons

Annons

Förslaget att andelen illikvida placeringar i AP-fonderna; onoterade aktier, riskkapital- och hedgefonder ska få öka från 5 procent till hela 40 procent av portföljvärdet, är snedtänkt eller närmast stolligt, skriver Per Lindvall i en analys.