Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Fond & Förvaltning

Annons:

TROTS STÖD FRÅN AKTIESPARARNA:
shcjl473_2.jpg
Sven Hagströmer (tv), Claes-Henrik Julander (th).
Foto: Creades, Pan Capital

Pan Capital golvad
på Creades-stämma

Det uppstickande investeringsföretaget fick inte gehör för sina förslag på extrastämman i Sven Hagströmer-kontrollerade investmentbolaget Creades - utom tillsättande av en särskild granskningsman.

Creades pressmeddelande om extrastämman
Så här skrev Creades i ett pressmeddelande som offentliggjordes strax efter 11-tiden under fredagen (26 oktober 2012):

”Beslut vid extra bolagsstämma i Creades den 26 oktober 2012

• Extra bolagsstämma i Creades den 26 oktober 2012 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fondemission utan utgivande av nya aktier samt minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpa aktier. Efter registrering av besluten kommer bolaget att ha totalt 23.635.853 aktier, varav 20.770.453 A-aktier (en röst per aktie) och 2.865.400 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 21.056.993 röster.

• Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med förslag från styrelsen och Pan Capital, att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av aktier, till ett antal motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
• Pan Capitals förslag till beslut om särskild granskning biträddes av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

• Bolagsstämman avslog Pan Capitals förslag till;

(i) beslut om direktiv åt styrelsen att bereda och sammankalla en extra bolagsstämma för att besluta om ytterligare minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

(ii) beslut om direktiv åt styrelsen att omförhandla befintligt incitamentsprogram; samt;

(iii) förslag om att styrelsen ska utökas med en person (Claes-Henrik Julander)

Stockholm den 26 oktober 2012
Creades AB (publ)
Styrelsen”
Det framgår av Creades pressmeddelande om stämman.

Pan Capitals vd Claes-Henrik Julander försökte redan under Creades ordinarie stämma våren 2012 att bli inröstad i Creades styrelse men fick då nobben av Hagströmer.

Sedan dess har Pan Capital fortsatt öka sin ägarandel i Creades och nu under hösten 2012 begärde Pan Capital en extrastämma i Creades vilket man har rätt till om man har en tillräckligt stor ägarandel.

Pan Capital krävde återigen att Julander skulle få bli inröstad i styrelsen, plus att Creades skulle genomföra ett extraprogram för inlösen av Creades-aktier för att på så vis öka Creades-ägarnas avkastning. Och dessutom ville Pan Capital tillsätta en särskild granskningsman för att utreda Creades-vd:n Stefan Charettes bonusprogram som Pan Capital anser är för generöst, och en tidigare affär då Creades återköpte egna aktier av hedgefondbolaget Noonday.

Av detta blev alltså Pan Capital nedröstat på alla punkter av Hagströmer utom den särskilda granskningsmannen där Pan Capital hade laglig rätt att tillsätta en sådan eftersom Pan Capital äger minst 10 procent av aktierna i Creades.

Extrastämman hölls klockan 10 under fredagen (26 oktober 2012) på Moderna Muséet i Stockholm, och vid 13-tiden fick Realtid.se tag på Julander själv via telefon.

Hur står det till?
– Utmärkt tack, sa han.

Vad tyckte du om dagens stämma i Creades?
– Det var ju naturligtvis tråkigt att det är viktigare med makten för Sven än avkastning, i och med att han bland annat inte ville ha med oss i styrelsen.

– En stor sak för oss som vi tyckte var väldigt viktig och som vi uppskattade var dock att Aktiespararna stödde alla våra förslag. Det visar att vi har den moraliska rätten och att vi vill saker som är bra för alla aktieägare i Creades. Aktiespararna stödde oss för granskningmannen, de stödde att vi skulle komma in i styrelsen, och att omförhandla Creades-vd:n Stefan Charettes bonusprogram.

Det var Aktiespararnas representant Peter Challis som var med på Creades-stämman.

– De stödde oss på de punkterna, vilket vi tyckte var roligt eftersom det visar att vi har rätt i våra tankar. Aktiespararna som organisation brukar ju bara ha aktieinnehav på några enstaka aktier i börsbolagen, men de äger ju det för att de vill se till att saker och ting går rätt till och de stödde oss på ovannämnda tre punkter. Så det var ju roligt.

Rösträkningen på stämman om att Julander skulle bli invald i Creades-styrelsen gick till så att de största aktieägarna tillfrågades i storleksordning, varav Sven Hagströmer med sitt bolag Biovestor först sa nej, följt av Pan Capital som sa ja, följt av HQ:s pensionsstiftelse som sa nej. Och det ansågs räcka för att inte gå vidare med någon fortsatt omröstning.

Hagströmer äger 30 procent av det totala antalet röster i Creades, Pan Capital 28 procent av rösterna och HQ:s pensionsstiftelse 1,5 procent av rösterna.

Totalt var det kring 72 procent av rösterna i Creades som var närvarande på stämman, varav Hagströmer och Pan Capital svarade för 70 procentenheter.

För att kunna rösta in en ny styrelseledamot i en stämma krävs det absolut majoritet på stämman (över 50 procent av de på stämman företrädda rösterna), så därför behövde omröstningen inte gå vidare utöver de tre ägarna.

Det var Sven Unger som utsågs till stämmans ordförande och utöver Hagströmer och Pan Capital var ett 30-tal aktieägare i Creades på plats. Av de närvarande var dock många ombud eller biträden till aktieägare.

Det var inte någon särskilt omfattande debatt mellan Hagströmer och Julander på stämman.

– Det var inte mycket till debatt tycker jag. Vi presenterade vad vi tyckte och Sven presenterade vad han tyckte. Han har ju naturligtvis rätt till sin åsikt. Men sedan var det inte så mycket mer i och med att det här är en sådan situation där man har en huvudägare (Sven Hagströmer) som har en så pass stor ägarandel och inte är intresserad av att lyssna på andra så blir det ju som han säger helt enkelt.

Vad tyckte du om de åsikter som Hagströmer förde fram. Var det något särskilt som du tog fasta på?
– Jag lyssnar naturligtvis på det han säger, men sedan behöver jag ju inte hålla med om allting.

Var det något speciellt som Hagströmer sa som du inte höll med om?
– Ja, vi tycker ju det som vi förde fram; att bonusprogrammet är alldeles för vidlyftigt. Vi tycker ju att vi har enormt mycket att bidra med till Creades utveckling speciellt med tanke på hur dåligt det har gått hittills för dem. Vi själva har ägnat oss själva professionellt åt det här (kapitalförvaltning) i mer än 20 år som vi har i erfarenhet av det här och lite annat smått och gott, och vi tycker att det har skett konstigheter hos Creades exempelvis i samband med Noonday-affären. Nu är det glädjande att höra att även Aktiespararna tycker som vi i de här affärerna för de är oberoende och inte styrda av maktfaktorer.

Har du någon förståelse varför Hagströmer röstade emot alla era förslag på dagens stämma?
– Jag tycker ju att han gör fel, men alltså; han har naturligtvis sin rätt att göra som han vill. Han har ju flest röster. Men jag tycker det är konstigt för om man nu säger att man vill fokusera på aktieägarvärde så borde jag ha fått komma in i styrelsen.

Hur har det som hände på dagens stämma påverkat relationen mellan dig och Hagströmer?
– Det tror jag inte påverkar. Det är en professionellt välfungerande relation som vi har.

Men ser du efter dagens stämma ökade, minskade eller oförändrade möjligheter för er att på sikt få gehör för era idéer?
– Jag tror ju att vi bidrar redan idag med mycket bra och har kontakt med Creades styrelse och försöker hjälpa till på områden där vi har direkt kompetens. Så jag hoppas att det kommer att fortsätta. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att göra Creades till en så bra investering för alla aktieägare som möjligt. Vi är förstås inte intresserade av någonting annat än att det ska bli bra för de aktieägare som har investerat i Creades.

Så er avsikt är med andra ord att kvarstå som långsiktig aktieägare i Creades?
– Vi har inga planer på att sälja våra Creades-aktier.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Under stämman fattades bland annat beslut om fondemission och indragning av syntetiskt återköpta aktier. Det hade dock inget att göra med Pan Capitals förslag på ett nytt program för inlösen av Creades-aktier.

– Dagens besluten om fondemission och så vidare är bara en teknikalitet och handlar om att egna aktier som Creades självt köpt tillbaks ska makuleras. Det var vi som föreslog även det, men det var inte så kontroversiellt tror jag.

– Och sedan tycker vi att med tanke på att börsen har gått upp i år och Creades-aktien har gått ner så borde Creades ge någonting tillbaka till aktieägarna i form av ett inlösenprogram där alla aktieägare tilldelas inlösenrätter. Sedan kan varje aktieägare för sig välja att ta ut pengar ut Creades medan de som inte vill kan sälja sina rätter. Det tycker vi är ett väldigt bra sätt, men det tyckte inte Sven.

Ni fick alltså inte gehör för det föreslagna inlösenprogrammet på stämman?
– Nej, det ville inte Sven. Vi tycker generellt att valfrihet för aktieägarna är väldigt bra.

Sammantaget var det alltså inga hätska ord eller arga meningsutbyten på stämman? Det var inte så att ni stod och skrek till varandra?
– Nej, det var det aldrig tal om. Vi skulle aldrig sänka oss så lågt.

Men du är ändå oense med Hagströmer på viktiga punkter om hur ni vill att Creades ska utvecklas?
– Ja, det kan man väl säga rakt av. Alltså; vi tycker att det vore mycket bättre med en situation där man kunde diskutera och föra fram förslag och sedan tillsammans hitta gemensamma lösningar, för jag tror att det är så man utvecklas - att man helt enkelt låter sina argument brytas mot andras, och så får man se till att det bästa möjliga kommer ut och att man inte bara prestigemässigt säger nej till allting.

Fick du på stämman någon typ av mer kött på benen om varför Stefan Charette skulle ha sitt generösa bonusprogram?
– Nej.

Så du har alltså samma inställning som du hade förut om det?
– Ja, oh ja. Och där vill jag återigen påtrycka att Aktiespararna var med och höll med om den analysen.

Creades vd Stefan Charette var själv med på stämman. Han sitter även i bolagets styrelse, men sa inget under stämman.

I och med att ni och Sven Hagströmer ligger så pass nära varandra i röstandel; kunde ni inte ha köpt på er lite fler aktier för att komma upp i samma röstandel som Hagströmer eller till och med en högre röstandel?
– Det är ju så liten handel med Creades-aktier på börsen.

Men även om kursen skulle stiga en del om ni vill köpa in en större mängd aktier, så kan det ju vara värt det?
– Det kommenterar jag inte.

Har ni haft uppdrag ute åt aktiemäklare att sondera terrängen kring möjligheterna att köpa in fler Creades-aktier åt er?
– Det kommenterar jag inte heller.

HQ:s pensionsstiftelse företräddes på stämman av advokaten Bertil Villard från advokatbyrån Vinge. Stiftelsen har dock Mats Qviberg som företrädare i Creades valberedning.

Då kan man ju säga att det var Qviberg som tillsammans med Hagströmer röstade nej till era förslag på stämman?
– Det får jag rekommendera att du frågar Qviberg om.

Vet du själv någonting om det?
– Nej, ingen susning.

Frågade du Bertil Villard om varför han röstade nej till era förslag?
– Nej, det är upp till varje aktieägare.

Om ni fått med er Villard och några andra aktieägare så hade ni ju kommit upp i samma röstandel som Hagströmer på stämman?
– Jag tror att Hagströmer har ett visst inflytande över HQ:s pensionsfond.

Men har ni inte pratat med HQ:s pensionsstiftelse för att försöka få med er dem?
– Nej, det har vi inte gjort.

Borde ni inte har gjort det tycker du?
– Vi ägnar oss åt att göra bra affärer åt Creades och inte åt politik. Vi står för vad vi tycker, känner, tänker och tror, men vi är inte intresserade av att göra politik av det här.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: