Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

VD ÄR SON TILL FD NORSKA STATSMINISTERN:
knutbrundtland170.jpg
ABG-Sundal Colliers vd Knut Brundtland.
Foto: ABG-Sundal Collier

Kanonrapport
från ABG

Medan andra aktiemäklarfirmor går på knäna visar norska firman ABG-Sundal Collier kraftigt ökat resultat under tredje kvartalet.

Det framgår av firmans resultatrapport som offentliggjordes under torsdagen (25 oktober 2012).

Enligt rapporten hade ABG intäkter på 188 miljoner norska kronor under kvartalet vilket var en ökning med 1 procent jämfört med samma kvartal 2011.

Rörelseresultatet (före bonus- och partnertilldelning) mer än dubblades till 45 miljoner norska kronor (20).

Resultatet per aktie ökade med 67 procent till 0,05 norska kronor (0,03).

Som jämförelse har svenska aktiemäklarfirmor som Avanza och Nordnet visat kraftigt negativ utveckling under tredje kvartalet.

Avanzas intäkter föll med 31 procent till 125 miljoner svenska kronor medan nettoresultatet föll med 64 procent till 32 miljoner kronor. (Länk till Realtid.se:s artikel om den rapporten.)

Nordnets intäkter föll med 23 procent till 213 miljoner kronor medan nettoresultatet föll 72 procent till 22 miljoner kronor. (Länk till Realtid.se:s artikel om Nordnet-rapporten.)

ABG:s vd Knut Brundtland skriver i vd-ordet i firmans rapport att en ökad riskaptit märkts av hos investerare, vilket mot slutet av tredje kvartalet ledde till ökad aktivitet både för primärtransaktioner (som börsintroduktioner och nyemissioner) som sekundärtransaktioner (handeln på börsen).

Vad gäller primärtransaktioner har ABG exempelvis varit finansiell rådgivare vid norska bolaget Borregaards börsintroduktion då aktier för 2 miljarder norska kronor såldes ut, samt vid norska bolaget Subsea 7:s utgivning av konvertibelobligationer för 700 miljoner dollar och svenska fastighetsbolaget Klöverns obligation för 650 miljoner kronor.

Brundtland pekar även på att ABG:s satsning på analys betalat sig:

– Under kvartalet har vi fått ytterligare bekräftelse på att det fortfarande finns en betydande efterfrågan hos investerarna för kvalitetsanalys och att vårt distributionsnät och vår placeringskraft är bäst av alla.

ABG:s analytiker som bevakar energi- och oljebranschen publicerade en ny branschrapport och reste därefter runt och träffade över 250 investerargrupper både runt om i Norge och utomlands ända borta i Kalifornien.

Brundtland skriver även om att ABG fokuserar på att hålla kostnaderna nere, men söker utvalda möjligheter att öka intäkterna inom områden nära bolagets nuvarande kärnverksamhet.

Exempelvis avser ABG stärka upp sin obligations- och låneavdelning vilket enligt honom är ett område med ”strukturell tillväxt” där firman kan dra nytta av sina långvarita kundrelationer och sin globala distributionsplattform.

Trots en till synes god rapport låg ABG-aktien ändå oförändrad på 4,10 norska kronor på Oslobörsen. Handeln i aktien var låg med bara 1.500 aktier handlade fram till 14-tiden på torsdagen.

Vid nuvarande börskurs är hela ABG värt 1,8 miljarder norska kronor på börsen enligt Bloomberg.

Börskursen har en långsiktigt fallande trend från en toppnivå kring 15 norska kronor hösten 2007 till nuvarande nivå kring 4 norska kronor.

Även i rapportens diagram över intäkter, kostnader och resultat per kvartal sedan två år tillbaka i tiden verkar intäkter och resultat vara i en långsiktigt fallande trend.

Ett riktigt bra kvartal var fjärde kvartalet 2010 då intäkterna uppgick till 413 miljoner norska kronor och resultatet per aktie 0,21 norska kronor.

Nu under tredje kvartalet 2012 blev det alltså ”bara” intäkter på 188 miljoner norska kronor och ett resultat per aktie på 0,05 norska kronor.

ABG-Sundal Collier hade 270 personer anställda per slutet av september 2012. Det innebär en ökning från 265 personer per juni 2012.

Som jämförelse hade Avanza 275 anställda under tredje kvartalet 2012 medan Nordnet hade 343 personer anställda per sista september 2012.

Avanza är i dagsläget värt 3,7 miljarder kronor på Stockholmsbörsen, medan Nordnet är värt 2,9 miljarder kronor.

ABG delar in sin verksamhet i de två huvudområdena ”Markets division” och ”Investment banking division”.

Av ABG:s totala intäkter på 188 miljoner norska kronor under tredje kvartalet 2012 svarade Markets division för cirka 55 procent och Investment banking division cirka 45 procent.

Markets division ökade intäkterna med 5 procent jämfört med samma kvartal 2011 medan Investment banking division minskade intäkterna med 5 procent.

Av Markets divisions intäkter utgjordes i sin tur Equities (aktiehandel) för cirka 80 procent av intäkterna och Non-equitites (obligationer, konvertibler, valutor) för cirka 20 procent.

Och medan Equities intäkter föll med 9 procent under kvartalet så ökade Non-equities intäkterna med hela 165 procent.

Markets division hade en rörelsemarginal på 6 procent under kvartalet medan Investment Banking division hade en marginal på hela 46 procent.

Rasmussengruppen AS är största aktieägare i ABG-Sundal Collier med en ägarandel på 14 procent per 22 oktober 2012.

Näst störst är Sanden A/S på 8,5 procent följd av Ferd AS Invest på 5 procent.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Realtid.se får tag på ABG:s vd Knut Brundtland via telefon till firmans huvudkontor i Oslo.

Gratulerar. Det var väl en väldigt bra resultatrapport från er för tredje kvartalet 2012?
– Tack. Vi är nöjda, säger han.

Varför gick det så bra?
– Vi har lyckats hålla uppe intäkterna samtidigt som vi har skurit ganska rejält i kostnaderna.

I och för sig ökade som nämnt antalet antalet anställda något under tredje kvartalet (från kvartalets början till kvartalets slut), men enligt Brundtland har den stora förändringen skett sedan ett år tidigare då det varit en minskning med 10 procent.

Som förklaring till att ABG kunnat hålla uppe intäkterna pekar Brundtland på att branschen för aktiemäkleri präglats av flera års nedgång i intäkterna hos konkurrenterna, vilket har lett till minskat utbud av aktiemäklare och aktieanalytiker.

– Det har skett en sådan anpassning i branschen, medan vi för vår del upprätthållit vårt utbud och snarare ökat kvaliteten på det under de senaste åren. Det tror vi är rätt väg att gå.

– Och som i många andra branscher får man även här bättre betalt för kvalitet. Det är en egen nisch vi har valt.

Bakom ABG:s största aktieägare Rasmussengruppen står enligt Brundtland en norsk redarfamilj från staden Kristiansand. De investerar nu sin stora miljardförmögenhet på aktiemarknaden och på andra håll.

Bakom den näst största aktieägaren Sanden A/S står ABG:s tidigare vd och medgrundare Jan-Petter Collier.

Bakom den tredje största aktieägaren Ferd AS Invest står familjen Andresen som också är en mycket förmögen, norsk familj.

Enligt Brundtland är ABG:s ägarbild väldigt stabil.

Brundtland utnämner Carnegie, SEB och Pareto som de konkurrenter som har en inriktning som mest liknar ABG:s.

Enligt Brundtland har ABG valt en lite annorlunda inriktning än dem.

– Vi liknar väl mest Carnegie med Norden som hemmamarknad men även utländska investerare som kunder.

Pareto är för sin del inriktat på exempelvis aktier i olje- och offshorebranschen och obligationer, medan ABG har utvecklat en särskild inriktning på konvertibelobligationer.

– Vi är marknadsledande på att arrangera konvertibelemissioner i Norden. Så av oss och våra konkurrenter har alla sina egna styrkeområden, säger Brundtland.

Någon direkt potential med samgåenden mellan ABG och konkurrenterna ser inte Brundtland.

– Flera internationella investmentbanker har på senare tid lagt ned sin verksamhet här i Norden. Det finns en överkapacitet i branschen, och dessutom är det svårt att få till positiva synergier med uppköp mellan aktiemäklarfirmor eftersom det är en ”people's business”.

Trenden är enligt Brundtland snarare att de firmor som går dåligt tvingas skära ner och till slut upphöra med verksamheten.

– Medan firmor som oss som går med vinst fortsätter att öka våra marknadsandelar.

Ni ökar alltså era marknadsandelar?
– Ja, i varje fall inom corporate finance-området.

Det är alltså det som ABG kallar Investment banking division.

ABG ser Norden som sin hemmamarknad och finns i Norge, Sverige och Danmark inom både Markets division och Investment banking division.

Markets division finns även i London, Frankfurt och New York.

Georgrafiskt redovisar ABG siffror för sin utveckling i Norge, Sverige och Europa.

• Under tredje kvartalet hade Norge en god intäktsuppgång från 65 miljoner norska kronor under tredje kvartalet 2011 till 99 miljoner norska kronor under tredje kvartalet 2012.

• I Sverige gick det dock sämre med en nedgång från 69 miljoner norska kronor till 41 miljoner norska kronor.

• I Europa låg intäkterna ungefär oförändrat.

– Under tredje kvartalet 2012 gick det bättre för oss i Norge än i Sverige, men det kan skilja sig mycket från kvartal till kvartal. Under det andra kvartalet 2012 gick det bättre för oss i Sverige än i Norge.

Varför gick det dåligt i Sverige under tredje kvartalet 2012?
– Jag vill inte beskriva det som att det gick dåligt, men det som hände är att även om Markets division hade ett väldigt starkt tredje kvartal i Sverige så genererade Investment banking division lägre intäkter än vi hade önskat.

Brundtland beskriver dock investment banking-sidan som en ”lumpy business” där stora uppdrag kan komma i klumpar.

– Ett kvartal kan man få många uppdrag och andra kvartal inga uppdrag. Det finns inga skäl att deppa över utvecklingen under ett enskilt kvartal. Blir utveckling dålig över en längre period får man titta närmare på vad det beror på, men det tredje kvartalet 2012 utgör ingen anledning att oroa sig över vår utveckling i Sverige.

Brundtland bekräftar att han är son till Norges tidigare statsminister Gro-Harlem Brundtland som företrädde Arbeiderpartiet (Norges motsvarighet till Socialdemokraterna).

Innebar det att hon inte gillade kapitalister?
– Det är en gammaldags uppfattning att tro att man som medlem i Arbeiderpartiet inte gillar kapitalister. Arbeiderpartiet har blivit mycket mera marknadsorienterade. I Norge har partiet privatiserat en rad stora statliga företag som Statoil och Telenor. Arbeiderpartiet tror på marknadsekonomin, men det var kanske annorlunda för 30-40 år sedan.

Röstar du själv på Arbeiderpartiet?
– Det vill jag inte kommentera. Det är en för privat fråga.

Knut Brundtland har själv tidigare jobbat som advokat med inriktning på finansbranschen och M&A-affärer som rådgivare till bolag och investmentbanker. Han har även varit styrelseproffs och investerare.

De senaste 2,5 åren har han varit vd för ABG-Sundal Collier. Under den tiden har han fokuserat på att se till att firman har rätt positionering både geografiskt och med sitt tjänsteutbud. Dessutom har det varit stort fokus på kostnaderna.

– Marknaden har varit svår att göra med men för oss har det varit bra business i hela verksamheten.

Brundtland har även jobbat med hur ABG ska allokera sina resurser på olika tjänsteområden och geografiska områden, och han har funderat kring ABG:s expansionsmöjligheter och hur tjänsteutbudet ska utvecklas.

En speciell aspekt med ABG är att firman har en enorm kassa som uppgår till 1 miljard norska kronor (jämfört med att firman totalt är värd kring 1,8 miljarder norska kronor på Oslobörsen). Kassan svarar alltså för över hälften av firmans totala börsvärde.

En fråga är då vad ABG ska göra med sin stora kassa. Dels så har firman återköpt en del egna aktier under tredje kvartalet, och långsiktigt har firman gjort ett uttalande om att kassan kommer att användas till aktieutdelningar och aktieåterköp och på det sättet överföra kassan till aktieägarna.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: