Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

bradydougan473.jpg
Credit Suisses vd Brady Dougan är från USA.
Foto: Credit Suisse

Kraftigt resultatfall
för Credit Suisse

Den schweiziska storbanken tvingas nu utöka sina kostnadsnedskärningar.

Det skriver Financial Times och Bloomberg.

– Vi har anpassat vår verksamhet så att den är mer i linje med de regulatoriska och marknadsmässiga omvärldförutsättningarna, säger Credit Suisses vd Brady Dougan enligt FT.

Credit Suisses nettoresultat föll med 63 procent under tredje kvartalet 2012 jämfört med samma kvartal 2011.

Tidningen skriver dock att en del av resultatminskningen bara berodde på en bokföringsteknisk effekt avseende värdet på bankens egna skulder.

Enligt FT framförde schweiziska centralbanken i somras krav på att Credit Suisse stärker sin ekonomiska ställning. Då aviserade Credit Suisse ett kapitaltillskott på 15 miljarder schweizerfrancs kombinerat med att den årliga kostnadsnivån skulle sänkas med 3 miljarder schweizerfrancs från och med slutet av 2013.

Men enligt dagens resultatrapport är avsikten nu att sänka den årliga kostnadsnivån med 4 miljarder schweizerfrancs från slutet av 2015.

Bloomberg skriver att utökningen med 1 miljard schweizerfrancs av nedskärningarna i Credit Suisses årliga kostnadstakt, kommer efter en sänkningen på 2 miljarder schweizerfrancs som har uppnåtts sedan 2011 och 1 miljarder schweizerfrancs som meddelades i somras.

Enligt nyhetsbyrån är Credit Suisse den näst största banken i Schweiz. Banken är värd 29 miljarder schweizerfrancs på Zürichbörsen vid nuvarande börskurs på 21,80 schweizerfrancs. Börskursen ligger idag (rapportdagen; torsdag 25 oktober 2012) 2,2 procent högre än gårdagens slutkurs, vilket tyder på att aktieinvesterare tolkade dagens resultatrapport positivt.

Schweiziska banken UBS är värd 48 miljarder schweizerfrancs vid nuvarande börskurs 12,48 schweizerfrancs. Den aktien var upp 1,05 procent jämfört med gårdagens slutkurs.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


I resultatrapporten skriver Brady Dougan i sitt vd-ord att Credit Suisses underliggande verksamhet visade god lönsamhet under kvartalet, samtidigt som effektiviteten förbättrades.

Rensar man bort den negativa resultateffekten på 1 miljard schweizerfrancs på grund av engångseffekter, så uppgick det underliggande resultatet till 1,2 miljarder schweizerfrancs enligt Dougan. Det ger ett underliggande nettoresultat på 891 miljoner schweizerfrancs och en underliggande avkastning på eget kapital på 9,6 procent i årstakt under det tredje kvartalet 2012.

Dougan pekar på att banken framgångsrikt genomför de åtgärder som inleddes under 2011, samtidigt som hög aktivitetsnivå bibehålls i kundrelationerna.

– Vi har justerat vår verksamhet för att bättre möta de krav som ställs på grund av en förändrad regel- och marknadsmiljö, och i det arbetet har vi även sänkt vår risknivå markant, säger Dougan i vd-ordet.

Han understryker att banken samtidigt även har sänkt sina kostnader väsentligt och förbättrat bankens effektivitet, plus att bankens kapitalbas har stärkts ytterligare och balansräkningens struktur har förbättrats för att uppfylla framtida regelkrav.

Banken delar in sin verksamhet i Private Banking, Investment Banking och Asset Management.

Inom Private Banking föll intäkterna under det tredje kvartalet jämfört med det andra, medan intäkterna i Investment Banking var upp. Även inom Asset Management var intäkterna upp, men de är inte lika stora som de övriga två områdena.

Grovt räknat svarade Investment Banking för 50 procent av intäkterna under tredje kvartalet, Private Banking för 40 procent och Asset Management för 10 procent.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: