Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Fond & Förvaltning

Annons:

BÖRSKURSEN UPP 13 PROCENT PÅ EN DAG

Kurslyft för
Gardell-bolag

IT-konsultfirman Tieto där Christer Gardells fondbolag Cevian är storägare, fick se aktiekursen stiga kraftigt efter resultatrapport.

christergardell170.jpg
Christer Gardell
Foto: Metso
jonassynnergren200.jpg
Jonas Synnergren från Cevian sitter i Tietos styrelse.
Foto: Tieto
Tieto
Så här beskriver sig Tieto i resultatrapporen:

”Tieto is the leading IT service company in Northern Europe providing IT and product engineering services.

Our highly specialized IT solutions and services complemented by a strong technology platform create tangible business benefits for our local and global customers.

As a trusted transformation partner, we are close to our customers and understand their unique needs.

With about 18.000 experts, we aim to become a leading service integrator creating the best service experience in IT.”
Börskursen dyr?
I och med dagens resultatrapport har Tieto genererat ett resultat per aktie på drygt 7 kronor under de senast rapporterade tolv månaderna (oktober 2011-september 2012).

Utifrån det värderas Tieto-aktien till ett p/e-tal på 17-18 (börskurs delat med resultat per aktie för senaste tolv månaderna), vilket kan tyckas vara en ganska hög värdering för ett bolag utan direkt intäktstillväxt och med förväntningar om sämre konjunktur.

Dock hoppas Tieto på högre rörelsemarginal och har som mål att nå en nivå på 10 procent mot slutet av perioden 2012-2016 skriver nyhetsbyrån Direkt, jämfört med att marginalen låg på 8,8 procent under tredje kvartalet 2012.

Enligt Tietos hemsida har tolv aktieanalytiker en genomsnittlig riktkurs på 135 kronor för Tieto-aktien.

Av tolv analytiker har nio köprekommendation, en neutral rekommendation och två säljrekommendation.

Analytikerna räknar med god resultatökning för Tieto under de närmaste åren.

• För 2012 räknar de i snitt med ett resultat per aktie på knappt 7 kronor.
• Under 2013 väntas det öka hela 70 procent till knappt 12 kronor.
• Och under 2014 väntas det fortsätta öka 7 procent till 12-13 kronor.

Om rekommendationerna och siffrorna inte är helt uppdaterade med dagens resultatrapport lär de säkert se ännu bättre ut när justering för det har skett.

Men frågan är om resultatet kommer att kunna lyfta så kraftigt om det blir sämre konjunktur.
Tieto offentliggjorde sin resultatrapport för tredje kvartalet 2012 under tisdagsmorgonen (23 oktober 2012) före börsens öppning.

Tieto-aktien slutade dagen i 127,94 kronor vilket var en ökning med 11 procent jämfört med gårdagens slutkurs. Som högst var aktien uppe i 130,20 kronor strax efter klockan 14 vilket motsvarar en ökning med 13 procent.

Tietos rörelsemarginal uppgick till 8,8 procent under tredje kvartalet, vilket var klart bättre än aktieanalytikernas förväntningar på 7,5 procent enligt SME Direkt.

Tieto skriver i rapporten att rörelseresultatet för helåret 2012 väntas öka med mer än 10 procent jämfört med att rörelseresultatet blev 117 miljoner euro för 2011. Tietos tidigare prognos var att rörelseresultatet för 2012 skulle bli högre än 2011.

Det framgick även att Tietos orderingång uppgick till 307 miljoner euro vilket var en ökning med hela 73 procent jämfört med samma kvartal 2011. Dock så uppgick orderingången bara till 70 procent av intäkterna under kvartalet, och orderstocken föll till 1.652 miljoner euro i slutet av september 2012 jämfört med 1.769 miljoner euro i slutet av juni 2012.

Enligt Tieto kommer IT-tjänstemarknaden i Norden växa med 2-3 procent under 2012 drivet av att IT-tjänster outsourcas. Sämre konjunktur väntas dock inverka negativt på marknaden under 2013.

Nyhetsbyrån Direkt skrev att Tieto under webbkonferensen om rapporten uppgav att bolaget räknar med fallande intäkter under fjärde kvartalet 2012 men ingen dramatik.

Totalt är Tieto värt drygt 9 miljarder kronor på börsen vid nuvarande börskurs i knappt 128 kronor.

Aktien har svängt mycket det senaste fem åren med toppar kring 150 kronor och bottnar kring 60 kronor. I oktober 2008 var aktien nere i 62 kronor, och i augusti 2011 hade den en botten i drygt 75 kronor, och nu ligger kursen som nämnt i knappt 128 kronor så utifrån det kan man tolka det som att aktiekursen är i en långsiktigt stigande trend - även om den låg i över 150 kronor både hösten 2007 och våren 2010.

Tieto delar in sin verksamhet geografiskt i;

• Finland/Baltikum (36 procent av intäkterna under tredje kvartalet 2012)
• Världen (31 procent)
• Skandinavien (27 procent)
• Östeuropa (6 procent)

Härav hade Skandinavien bäst intäktstillväxt under tredje kvartalet 2012 följt av Baltikum, medan Östeuropa och världen minskade intäkterna.

Lönsamhetsmässigt var Finland/Baltikum bäst med en rörelsemarginal på 11 procent följt av världen 8 procent och Skandinavien 6 procent. Östeuropa var sämst med en rörelsemarginal på -14 procent men den regionen svarar för under 10 procent av Tietos totala intäkter.

Enligt Cevians senaste flaggningsmeddelande hade Cevian en ägarandel på över 15 procent av Tieto i slutet av 2011.

Realtid.se får tag på Tietos finanschef Lasse Heinonen.

Gratulerar till dagens resultatrapport. Varför gick er börskurs upp så kraftigt efter rapporten?
– Huvudskälet lär vara att vi redovisade ett bättre resultat för tredje kvartalet än vad aktieanalytikerna räknat med i snitt, och att vi för helåret räknar med att rörelseresultatet kommer att öka med över 10 procent, säger han.

– Men jag är till och med själv överraskad över den kraftiga uppgången i Tieto-aktien idag.

Även om prognosen för rörelseresultatet höjdes så sänkte Tieto nämligen prognosen för intäkterna. Den tidigare prognosen var att intäkterna väntades förändras med 0-2 procent under helåret 2012 i enlighet med marknaden för IT-tjänster i Västeuropa, medan Tieto i dagens rapport sa att intäkterna väntas ligga oförändrat under 2012 - samtidigt som intäkterna har stigit med 1-2 procent under de första nio månaderna.

Och om man ser på finska hisstillverkaren Kone så presenterade de också en stark resultatrapport idag, men den börskursen sjönk.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Det är cirka 20 aktieanalytiker som bevakar Tieto och enligt Heinonen har många av dem höjt sina rekommendationer för Tieto-aktien efter dagens resultatrapport.

Han uppger att analytikerna räknat med ett rörelseresultat på 31 miljoner euro för kvartalet medan det blev 37 miljoner euro.

– Det verkar ha gjort att aktieinvesterarna har fått mer förtroende för Tieto och den nya strategi vi presenterade våren 2012.

Heinonen har inte hört något mer om Cevians ägarandel i Tieto sedan Cevian flaggade för att de har en ägarandel på drygt 15 procent i slutet av 2011.

Cevian har även en representant i Tietos styrelse. Tidigare var det Christer Gardell själv men sedan våren 2012 är det Jonas Synnergren från Cevian. Han kom till Cevian 2007 efter att ha jobbat på företagskonsultfirman Boston Consulting Group under 2000-2006.

– Men Synnergren är bara som andra styrelseledamöter, säger Heinonen.

Enligt honom har Cevian inte direkt krävt att Tieto ska genomföra några särskilda åtgärder, men däremot har Cevian via Synnergren varit med och jobbat aktivt med Tieto och den nya strategin som föreslogs av företagsledningen och godkändes av styrelsen.

Tieto har nu 17.400 medarbetare vilket är en minskning med 700 personer under 2012 efter nedskärningar i verksamhetsområden där kapacitetsutnyttjandet var lågt.

En del av strategin som presenterades i våras var att skära ner personalen med 1.300 personer varav Tieto hittills har skurit bort 1.100 personer.

Av de totalt 17.400 anställda finns cirka 5.500 i Finland, 3.000 i Sverige, drygt 2.000 i Tjeckien och 1.700 i Indien samt även anställda i andra länder som Polen och Kina. Nedskärningarna i Sverige är färre än 200 personer.

– Finland och Sverige är våra hemmamarknader även om andra länder kan utgöra framtidspotential, säger Heinonen.

I Norden har Tieto konkurrenter som Logica, Accenture, Cap Gemini och IBM och på vissa områden konkurrerar Tieto även med indiska aktörer. Tieto utvecklar även en del egen datorprogramvara och har vissa mindre konkurrenter på de områdena.

Tieto anser sig vara klart störst i Finland med en marknadsandel på över 20 procent. I Sverige är Tieto bland de tre största konkurrenterna.

– Så sammantaget i Norden har vi troligen den största marknadsandelen av alla konkurrenter, säger Heinonen.

I Norge är dock Tieto litet med bara cirka 200 medarbetare, och i Danmark är IBM stora.

Tietos strategi är enligt Heinonen att bolaget har skräddarsydda tjänster för olika branscher som Tieto har lång erfarenhet av, exempelvis för banker som Tieto jobbat med sedan slutet av 60-talet åt Union Bank of Finland som numera ingår i Nordea. Även inom hälsovårdssektorn har Tieto särskilt starka positioner enligt Heinonen.

Han uppger att Tieto för dessa två branscher även utvecklar egen programvara.

Från och med 2013 kommer Tieto dela in sin verksamhet branschmässigt i finansiella tjänster (banker och liknande), hälsovård, tillverkning/detaljhandel/logistik samt telekom/media/elbolag.

Tietos konkurrensfördelar är alltså enligt Heinonen att bolaget har en nära relation med stora kunder i Norden och stor erfarenhet på de områdena.

Pappers- och massabranschen är en annan sådan ”hemmabransch” för Tieto enligt Heinonen.

Och på telekomsidan har Tieto i många år hjälpt jättar som Ericsson och Nokia med utvecklingsarbete.

Cevian har som strategi att kräva optimerad kapitalstruktur i de bolag där Cevian är storägare och gärna se till att ett bolag blir uppköpt. Optimerad kapitalstruktur innebär ofta att bolag pumpas på överskottskassa.

Tieto för sin del har en stark finansiell ställning och har bara en liten nettoskuld, men enligt Heinonen har Cevian inte rest några krav på att Tieto ska ge extrautdelning eller återköpa egna aktier.

Vad gäller uppköp säger Heinonen att Tieto enligt sin nya strategi från våren 2012 sagt att Tieto inte ser några direkta möjligheter att delta i företagsköp eller samgåenden på åtminstone 1,5-2 års sikt.

– Vårt fokus är att växa av egen kraft och erbjuda kunderna ett fullt sortiment av IT-tjänster, säger han.

En delstrategi är exempelvis att sälja mer till existerande kunder.

Det som Tieto kan komma att göra är mindre företagsköp för att få tillgång till spetskompetens som stödjer logiken i Tietos strategi.

Dock kan det ändå bli så att någon lägger ett bud på Tieto, men då är frågan om det kommer att accepteras av Tietos aktieägare.

Utöver Cevian så är statliga finska investmentbolaget Solidium storägare i Tieto med en ägarandel på 10 procent.

På Tietos hemsida finns ett videoklipp från dagens presentation av resultatrapporten där vd Kimmo Alkio och finanschefen Lasse Heinonen deltog.

Alkio sa där bland annat att marknaden för IT-konsulttjänster är stabil i Norden med en förväntad tillväxt på 2-3 procent under 2012.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: