Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Fond & Förvaltning

Annons:

”Märkbar nedgång”

Investmentbolaget Traction med vd Petter Stillström ser tydliga tecken på sämre konjunktur men pekar även på möjligheter.

petterstillstrom170.jpg
Tractions vd Petter Stillström.
Foto: Traction
Ändrad värderingsprincip ska tydliggöra värden
Tractions vd Petter Stillström hör av sig i efterhand och understryker att värdeökningen på 12 procent för Tractions nettotillgångar under tredje kvartalet (från 1.508 miljoner kronor slutet av juni 2012 till 1.688 miljoner kronor slutet av september 2012) till stor del beror på förändrad värderingsprincip för Tractions onoterade dotterföretag.

De onoterade dotterföretagen är främst Nilörngruppen och Ankarsrum Motors.

• Enligt Tractions resultatrapport för andra kvartalet 2012 värderades ägarandelarna i de onoterade dotterföretagen bara till sina bokförda värden 87 miljoner kronor per slutet av juni 2012, varav 54 miljoner kronor för Nilörngruppen och 27 miljoner kronor för Ankarsrum Motors.

• I resultatrapporten för tredje kvartalet 2012 uppgick det bokförda värdet för ägarandelarna i de onoterade dotterföretagen till 91 miljoner kronor varav 52 miljoner kronor för Nilörngruppen och 33 miljoner kronor för Ankarsrum Motors.

• Men i resultatrapporten för tredje kvartalet 2012 har Traction för första gången även gjort en marknadsvärdering av sina ägarandelar i de onoterade dotterföretagen, och utifrån den värderingen är de ägarandelarna värda 251 miljoner kronor (varav 152 miljoner kronor för Nilörngruppen och 83 miljoner kronor för Ankarsrum Motors).

Det innebär alltså en värdehöjning med 164 miljoner kronor om man beräknar nettotillgångarnas värde utifrån ägarandelarnas marknadsvärden på 251 miljoner kronor per slutet av september 2012 istället för det bokförda värdet på 87 miljoner kronor per slutet av juni 2012 för ägarandelarna onoterade dotterföretagen.

Enligt Petter Stillström är införandet av en marknadsvärdering av ägarandelarna i de onoterade dotterföretagen ett sätt för Traction att tydliggöra för aktieinvesterare vilka värden som finns i Tractions tillgångsmassa.
Det framgår av Tractions resultatrapport för tredje kvartalet 2012 som publicerades under fredagsmorgonen (19 oktober 2012).

Så här skriver Tractions vd Petter Stillström i rapportens vd-ord:

”Under det tredje kvartalet har nedgången i ekonomin blivit märkbar för de flesta företag. Även om några av Tractions delägda företag fortsatt uppvisar god utveckling är det tydligt att efterfrågan generellt sett har avmattats.”

Men han ser även möjligheter med nuvarande läge:

”För det företag som har ordning på sin verksamhet behöver inte en nedgång i sig enbart vara negativ. Konkurrenter som idag uppvisar bristande lönsamhet, hög skuldsättning eller har finansiellt svaga ägare kommer att tvingas hitta nya ägare vilket skapar möjligheter. Traction och våra delägda företag har i ljuset av detta goda möjligheter de kommande åren hitta nya företag att engagera sig i.”

Enligt en sammanställning i rapporten hade Traction nettotillgångar på 1,7 miljarder kronor i slutet av september 2012. Det innebär en god ökning med 12 procent under kvartalet sedan slutet av juni 2012.

Traction delar in sina tillgångar i de tre huvudkategorierna ”aktiva innehav” kring 1 miljard kronor, ”finansiella placeringar” kring 600 miljoner kronor samt ”övriga tillgångar” kring 100 miljoner kronor.

De aktiva innehaven är i sin tur indelade i noterade innehav kring 600 miljoner kronor, onoterade innehav kring 100 miljoner kronor samt dotterföretag för 200-300 miljoner kronor.

Tractions enskilt största innehav är dotterföretaget Nilörngruppen värt 152 miljoner kronor samt de aktiva noterade innehaven i bolaget BE Group för 128 miljoner kronor, OEM International för 116 miljoner kronor samt Hifab för 103 miljoner kronor.

Det kan jämföras med att Tractions innehav i BE Group var värt 131 miljoner kronor, OEM International 126 miljoner kronor och Hifab 88 miljoner kronor vid utgången av det andra kvartalet 2012.

Tractions största finansiella innehav är i bolagen SCA för 131 miljoner kronor, Swedbank för 62 miljoner kronor och Catella för 34 miljoner kronor.

Det kan jämföras med att de innehaven var värda 111 miljoner kronor, 54 miljoner kronor och 34 miljoner kronor vid utgången av det andra kvartalet 2012.

Ovannämnda värdeförändringar i innehaven under kvartalet kan innehålla förändringar i antalet innehavda aktier (köp eller försäljningar) så förändringarna behöver inte bara vara ändrad aktiekurs per innehav.

Hela Traction är värt 1,3 miljarder kronor på börsen vid nuvarande börskurs 76 kronor (slutkurs igår, torsdag 18 oktober 2012), så aktien verkar handlas med rabatt jämfört med värdet på Tractions nettotillgångar.

Familjen Stillström har tillsammans en ägarandel kring 85 procent av Traction så deras ägarandel i bolaget är värd 1,1 miljarder kronor.

Härav har styrelseordförande och grundaren Bengt Stillström (vd Petter Stillströms pappa) en ägarandel på 18,5 procent (enligt Tractions årsredovisning per slutet av december 2011). Petter Stillström själv har en ägarandel på 17,8 procent.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Traction-aktien har en långsiktigt stigande trend från en kursnivå på 60-70 kronor för fem år sedan (hösten 2007) till nuvarande nivå på 70-80 kronor.

Under den allmänna finanskrisen var aktien som lägst nere i nästan 40 kronor i början av 2009.

Våren/försommaren 2011 var kursen uppe i över 80 kronor som högst så mätt sedan dess har kursen fallit något.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: