Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Fond & Förvaltning

Annons:

evlichef473.jpg
Janne Lassila, ny chef för Evlis svenska fondbolag sedan 1 oktober 2012.
Foto: Evli Bank

Ny chef för Evlis
svenska fondbolag

Den finska aktiemäklarfirman sätter in sin egen man Janne Lassila som chef för Evlis svenska fondbolag där Anders Berg varit i ledningen men nu avgått på egen begäran.

Så har det gått för Evlis fonder
Enligt fondanalysföretaget Morningstar finns det 34 olika fonder som förvaltas av Evli Fondbolag.

• Evlis svenska aktiefond ”Evli Sverigefond” får betyget tre stjärnor av fem möjliga av Morningstar.

Under 2011 hade fonden en värdeförändring med -17 procent samtidigt som index förändrades med -14 procent.

Under de första nio månaderna 2012 var fondens värdeförändring +10 procent samtidigt som index var +11 procent.

Fonden förvaltas av Oscar Karlsson sedan början av 2012.

Fondens största aktieinnehav var H&M, Volvo och Handelsbanken i slutet av juni 2012.

• Evli svenska småbolagsfond ”Evli Swedish Small Cap” får betyget fyra av fem stjärnor hos Morningstar.

Fonden hade en värdeförändring på -10 procent under 2011 jämfört med -11 procent för index.

De första nio månaderna 2012 var fondens värdeförändring +6 procent jämfört med index +9 procent.

Det är Petter Löfqvist som förvaltar fonden sedan början av 2010.

Fondens största innehav var Boliden, Meda och Trelleborg i slutet av juni 2012.

Årlig fondavgift av fondkapitalet:

• den svenska aktiefonden (”Sverigefonden”): 1,4 procent
• den svenska småbolagsfonden: 1,6 procent
Evli Bank
• Under helåret 2011 hade Evli intäkter på 59 miljoner euro och ett resultat på 4 miljoner euro.

• Under första halvåret 2012 uppgick intäkterna till 25 miljoner euro och resultatet till 2 miljoner euro.

Firman är baserad i Helsingfors och har cirka 250 personer anställda i en organisation uppdelad på avdelningarna;

• capital markets
• kapitalförvaltning
• fondförvaltning
• corporate finance

Cirka 100 personer inom Evli jobbar med fond- och kapitalförvaltningen som har Lea Keinänen som chef. Fond- och kapitalförvaltningen förvaltar totalt 6,5 miljarder euro varav 3,5 miljarder euro inom fondförvaltningen och resten i form av skräddarsydd kapitalförvaltning.

Totalt utgörs fondförvaltningen av 25 olika fonder inklusive räntefonder, aktiefonder och blandfonder.

Evlis svenska fondbolag Evli Fonder AB förvaltar cirka 200 miljoner euro (knappt 2 miljarder kronor) i åtta olika fonder, bland annat;

• en svensk aktieindexfond
• en svensk aktiefond
• en svensk småbolagsfond

Det svenska fondbolagets klart största fond är den svenska aktieindexfonden med ett förvaltat kapital på nästan 1,3 miljarder kronor. Enligt Evli var det den första svenska aktieindexfonden i Sverige. Den kom igång på 90-talet.

Indexfondens årliga fondavgift är ändå 0,5 procent av fondkapitalet jämfört med exempelvis konkurrenten Avanzas motsvarande svenska aktieindexfond som inte har någon fondavgift alls.

Av Evlis aktivt förvaltade fonder har den svenska aktiefonden (”Sverigefonden”) en årsavgift på 1,4 procent och den svenska småbolagsfonden 1,6 procent.
Tre grundare äger majoritet av Evli
Evli är inte börsnoterat utan ett helt privatägt ”partnership” där majoriteten av firman ägs av grundarna med en ägarandel på 60 procent och runt en tredjedel ägs av övriga nyckelpersoner.

– Den ägarstrukturen är i princip oförändrad sedan firman grundades i mitten av 80-talet, säger Janne Lassila.

Evlis grundare är Henrik Andersin, Thomas Thesleff och Roger Kempe, varav Andersin är styrelseordförande och Thesleff är styrelseledamot. Kempe sitter inte i styrelsen och är inte formellt anställd.

– Men han syns hos oss då och då och är med och aktiv vad gäller nya idéer och produkter. Han bidrar till att bibehålla en trevlig känsla av familjeföretag hos Evli och till att kunderna stannar kvar med långsiktigheten i fokus.
Janne Lassila är ny chef för Evlis svenska fondbolag Evli Fonder AB sedan månadsskiftet september/oktober.

Lassila har sedan tidigare jobbat på Evli under de senaste 19 åren på olika poster inom firmans avdelningar capital markets, kapitalförvaltning, fondförvaltning och corporate finance. Innan sin nya position på Evli Fonder AB var han chef för Evlis corporate finance-avdelning i Finland. Men han har jobbat mest med fonder och kapitalförvaltning där han har tio års erfarenhet innan positionen som corp-chef.

Totalt har Evlis fond- och kapitalförvaltning ett förvaltat kapital på 6,5 miljarder euro varav 3,5 miljarder euro i Evlis egna fonder och resten i diskretionär kapitalförvaltning.

Firman har i dagsläget 25 olika fonder med räntefonder, aktiefonder och blandfonder.

Det svenska fondbolaget är en del av Evlis totala fondverksamhet. Det svenska bolaget härrör från aktiemäklarfirman Erik Pensers fondbolag som Evli köpte 2009 och sedan tidigare innehöll både aktie- och räntefonder. En del av Pensers ursprungliga fonder finns kvar, medan andra finslipats och en del små fonder har slagits ihop med Evlis motsvarande finska fonder för att nå större ”kritisk massa”. Stommen i det svenska bolaget kommer alltså från Pensers tidigare fondbolag även om Evli försöker vidareutveckla det för att tillhandahålla produkter som är intressanta och konkurrenskraftiga för kunderna.

Det svenska bolaget specifikt förvaltar ett kapital på drygt 1,5 miljarder kronor. Till det kommer sedan en ny, svensk småbolagsfond (Evli Swedish Small Cap) som har ett förvaltat kapital på 250-300 miljoner kronor. Den förvaltas i Sverige men är registrerad i Finland och kan anses ”tillhöra” det svenska fondbolaget. Då blir bolagets förvaltade fondkapital nästan 2 miljarder kronorna motsvarande cirka 200 miljoner euro.

Över Janne Lassila är det i sin tur Lea Keinänen som är chef för Evlis totala fondverksamhet men det är ett nära samarbete med det svenska fondbolaget för att utvinna skalfördelar så att även Evlis svenska kunder får alla firmans resurser till sitt förfogande på ett vettigt sätt.

Hela Evli har cirka 250 personer anställda varav knappt 100 jobbar med fond- och kapitalförvaltning. Vare sig en kund vill investera i fonder eller ha skräddarsydd kapitalförvaltning så är det samma organisation som sköter det.

I just det svenska fondbolaget Evli Fonder AB är det åtta medarbetare i Evlis Sverigekontor på Regeringsgatan i Stockholm.

Evli Fonder AB förvaltar nio fonder registrerade i Sverige plus den svenska småbolagsfonden som är registrerad i Finland.

Den enskilt största svenska fonden är Evlis svenska aktieindexfonden.

– Det var den första, svenska aktieindexfonden. Den startades på 90-talet så den har gamla rötter.

Indexfonden har ett förvaltat kapital på nästan 1,3 miljarder kronor av det svenska fondbolagets totalt förvaltade nästan 2 miljarder kronor.

Avsikten är alltså att indexfonden ska följa börsindex, och Evli tar ut en förvaltningsavgift på 0,5 procent per år av indexfondens förvaltade kapital.

För de som vill ha en ”passiv” aktiefond med inriktning på Sverige har Evli alltså den svenska indexfonden, och för de som vill ha en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning på Sverige finns ”Sverigefonden” med inriktning på större svenska börsbolag och ”Swedish Small Cap” med inriktning på mindre börsbolag.

Enligt Lassila har det varit ett ganska stort intresse från kunderna för Evlis Swedish Small Cap, även om fonden gått lite sämre än index under det gångna året.

– Det måste vi öppet erkänna, men ser man på utvecklingen över lite längre tid såsom de senaste tre åren är den bland de bästa fonderna i sin kategori.

Lassila efterträder Anders Berg som tidigare var chef för Evlis svenska fondbolag.

– När han slutade så hoppade jag in på hans position, säger Lassila.

Vet du orsaken till att du tillsattes som ny chef för det svenska fondbolaget istället för honom? Vad var orsaken till det?
– Det hade väl att göra med att Anders har jobbat länge i verksamheten och har gett det han hade att ge. Han var ju tidigare chef för vår aktiehandel här i Sverige och innan dess var han chefsanalytiker, så han har väldigt lång bakgrund inom den svenska aktiemarknaden. Och det är en tuff bransch.

Enligt en uppgift så fick han mer eller mindre sparken för att Evlis svenska fonder gick för dåligt. Stämmer det?
– Nej, det stämmer inte. Evlis svenska fondverksamhet är väldigt liten. Min ärliga uppfattning är att det helt och hållet var Anders personliga val att göra någonting annat.

Det var alltså hans eget beslut?
– Ja.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Hur går det för Evli som helhet? Det är väl ganska tuffa tider i branschen?
– Det är tuffa tider. Det är ingen hemlighet att mäkleribranschen är väldigt, väldigt svår. Vi har försökt anpassa oss och vår verksamhet enligt existerande realiteter. Vi har varit ganska lyckliga i det att vi har insett den här utvecklingen sedan många år tillbaka.

Lassila berättar att Evli istället för att vara bara aktiemäklare allt mer har utvecklats till att bli ”mäklare av kapital” som kan hjälpa kunderna oavsett om de vill investera sitt kapital i ränteprodukter, ETF:er, strukturerade produkter eller derivat.

– Där har vi byggt upp en familj av olika produkter och marknadssegment, vilket definitivt har gett mycket hjälp och stöd till den traditionella aktiehandeln som helt klart är en utmanande verksamhet.

Enligt Lassila så kommer Evli som helhet att gå med vinst under helåret 2012 om inget oförutsett inträffar under det fjärde kvartalet 2012.

– Om jag sa att det råder lysande tider så skulle jag inte säga sanningen. Det står helt klart. Du vet själv hur det går för branschen.

– Men vi har kanske haft både tur och skicklighet som anpassade vår kostnadskostym i god tid. Vi klarade oss därför hyfsat bra under 2011 och lyckades visa vinst, vilket vi förhoppningsvis kommer att kalra även i år. Så vi är väl rustade för en längre vinter på marknaden om man säger så.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: