Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Fond & Förvaltning

Annons:

”SEB ÄR VÄL POSITIONERAT”
borjeekholm473.jpg
Investors vd Börje Ekholm.
Foto: Investor

SEB lyfter Investor

Investmentbolaget med vd Börje Ekholm gynnas av den kraftiga kursuppgången i SEB-aktien.

Investor
Investors substansvärde (”förmögenhet”) på 163 miljarder kronor i slutet av september 2012 kan delas in i;

• marknadsvärde på tillgångar (186 miljarder kronor)
• skulder (23 miljarder kronor)

Tillgångarna kan sedan i sin tur delas in i;

• kärninvesteringar (151 miljarder kronor)
• finansiella investeringar (36 miljarder kronor)

Kärninvesteringarna kan i sin tur delas in i;

• noterade bolag (131 miljarder kronor)
• dotterbolag (20 miljarder kronor)

Den del av kärninvesteringarna som utgjordes av noterade bolag består av Investors ägarandelar i elva börsbolag (ägarandelens värde per slutet av september 2012):

1) Atlas Copco (31,5 miljarder kronor)
2) SEB (25 miljarder kronor)
3) ABB (22,5 miljarder kronor)
4) Astrazeneca (16 miljarder kronor)
5) Ericsson (10 miljarder kronor)
6) Electrolux (8 miljarder kronor)
7) Saab (4 miljarder kronor)
8) Sobi (4 miljarder kronor)
9) Wärtsilä (4 miljarder kronor)
10) Husqvarna (3 miljarder kronor)
11) Nasdaq-OMX (3 miljarder kronor)

Summa: 131 miljarder kronor (71 procent av värdet på Investors totala tillgångar).

Värdeförändring av Investors respektive noterade kärninvestering under tredje kvartalet 2012 (kan inkludera ökning eller minskning av antalet aktier i respektive aktieinnehav):

1) Sobi +57%
2) SEB +23%
3) Electrolux +18%
4) ABB +11%
5) Saab +7%
6) Atlas Copco +3%
7) Husqvarna +3%
8) Astrazeneca +1%
9) Wärtsilä +1%
10) Nasdaq-OMX -4%
11) Ericsson -6%

Värdeförändring i kronor av respektive noterad kärninvestering under tredje kvartalet 2012 (kan inkludera ökning eller minskning av antalet aktier i respektive aktieinnehav):

1) SEB +4,6 miljarder kronor
2) ABB +2,2 miljarder kronor
3) Sobi +1,4 miljarder kronor
4) Electrolux +1,2 miljarder kronor
5) Atlas Copco +1,0 miljarder kronor
6) Saab +0,3 miljarder kronor
7) Astrazeneca +0,2 miljarder kronor
8) Husqvarna +0,1 miljarder kronor
9) Wärtsilä +0,0 miljarder kronor
10) Nasdaq-OMX -0,1 miljarder kronor
11) Ericsson -0,6 miljarder kronor

Källa: Investors resultatrapport för tredje kvartalet 2012.
Det framgår av Investors resultatrapport för tredje kvartalet 2012 som offentliggjordes under onsdagsmorgonen (17 oktober 2012).

Enligt sin förra resultatrapport hade Investor ett substansvärde (en ”förmögenhet”, det vill säga marknadsvärde av tillgångarna minus skulder) på 155 miljarder kronor i slutet av juni 2012.

Och enligt den nya resultatrapporten som offentliggjordes nu under onsdagsmorgonen (17 oktober 2012) hade substansvärdet vuxit till 163 miljarder kronor i slutet av september 2012, det vill säga en ökning med 5,5 procent under det tredje kvartalet 2012.

För de första nio månaderna 2012 ökade substansvärdet med 8 procent, vilket var sämre än börsindex (SIXRX) som ökade med 12 procent under perioden.

Den som köpte Investor-aktien lyckades dock bättre eftersom aktien hade en totalavkastning (kursförändring plus aktieutdelning) på 18 procent under de första nio månaderna, det vill säga den så kallade substansrabatten sjönk.

I slutet av 2011 låg Investors B-aktie i 128,40 kronor medan substansvärdet per aktie låg i 205 kronor, det vill säga substansrabatten låg då i 37 procent.

Men i slutet av september 2012 låg aktien i 144,60 kronor samtidigt som substansvärdet låg i 215 kronor. Det vill säga rabatten krympte till 33 procent.

Förutom att börskursen stigit med 12-13 procent under de första nio månaderna fick aktieägarna en aktieutdelning på 6 kronor per aktie, det vill säga i praktiken låg aktien i 150,60 kronor i slutet av september 2012 (börskurs 144,60 kronor plus erhållen aktieutdelning 6 kronor) vilket innebär en ökning med 17 procent sedan årsskiftet. Om man dessutom antar att aktieutdelningen investerades i fler Investor-aktier direkt när utdelningen erhölls, lär totalavkastningen komma upp i 18 procent.

Investors totala substansvärde på 163 miljarder kronor i slutet av september 2012 kan delas upp i tillgångar på 186 miljarder kronor minus skulder på 23 miljarder kronor.

Det kan jämföras med tillgångar på 179 miljarder kronor och skulder på 24 miljarder kronor i slutet av juni 2012.

Tillgångarna ökade alltså i värde med 4 procent under det tredje kvartalet 2012.

Tillgångarna delas i sin tur i ”kärninvesteringar” respektive ”finansiella investeringar”, varav kärninvesteringarna uppgick till 151 miljarder kronor och de finansiella investeringarna till 36 miljarder kronor i slutet av september 2012.

Det kan jämföras med 141 miljarder kronor respektive 38 miljarder kronor i slutet av juni 2012.

Värdet på kärninvesteringarna ökade alltså med 7 procent under kvartalet, medan de finansiella investeringarna faktiskt minskade med 6 procent under kvartalet.

Kärninvesteringarna delas i sin tur in i noterade bolag respektive dotterbolag, varav 131 miljarder kronor i noterade bolag och 20 miljarder kronor i dotterbolag per slutet av september 2012.

Det innebär en värdeökning med 8-9 procent för de noterade bolagen och en värdeminskning med 2-3 procent för dotterbolagen under det tredje kvartalet 2012.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Mest bidrag till värdeökningen av de noterade kärninvesteringarna gav Investors aktieinnehav i banken SEB under det tredje kvartalet.

Investor har en ägarandel på 21 procent av SEB. Ägarandelen var värd 25 miljarder kronor i slutet av september 2012 vilket innebär en ökning med 4-5 miljarder kronor (eller 23 procent) under det tredje kvartalet. Det är med ett oförändrat antal SEB-aktier så ökningen beror inte på att Investor har förändrat sitt antal SEB-aktier i portföljen.

Frågan är dock om SEB-aktiens kursuppgång kan fortsätta. Ett par analytiker har på sistone sänkt sina rekommendationer för SEB-aktien till ”sälj”.

I Investors rapport kommenterar Investor respektive bolag där Investor är storägare och så här skriver Investor om SEB:

”Efter försäljningen av den tyska kontorsverksamheten och vissa förbättringar i de baltiska ekonomierna anser vi att SEB är väl positionerat för att kunna hantera såväl utmaningar som att agera på möjligheter.

SEB:s franchise och kundrelationer har varit fortsatt starka under krisen, vilket bör ge stöd åt SEB:s affärsmodell som ledande relationsbank även framgent.

Svenska myndigheter har aviserat nya kapitalkrav som är strängare än det föreslagna Basel III-regelverket. Även om oklarheter fortfarande finns kring hur de slutgiltiga regleringskraven kommer att tillämpas, bedömer vi att SEB är välkapitaliserat och väl förberett att möta de nya kraven.

SEB har goda förutsättningar för fortsatt fokus på tillväxt i de små- och mellanstora företagssegmenten i Sverige och storbolagssegmenten utanför Sverige.”
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: