Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Fond & Förvaltning

Annons:

johanheld473.jpg
AFA:s kapitalförvaltningschef Johan Held.
Foto: AFA

Största aktieägaren säljer av

Fastighetsbolaget Castellum vände en förlust under tredje kvartalet 2011 till en vinst tredje kvartalet i år, men AFA Sjukförsäkrings AB som är största aktieägaren ger tummen ner och minskar sitt aktieinnehav i Castellum.

Det framgår av Castellums resultatrapport för tredje kvartalet 2012 som offentliggjordes under tisdagen (16 oktober 2012).

Enligt Castellums resultatrapport för andra kvartalet 2012 var AFA Sjukförsäkrings AB största aktieägare i Castellum med en ägarandel på 3,5 procent per slutet av juni 2012. Det var med ett aktieinnehav på 5,759 miljoner Castellum-aktier.

Och enligt resultatrapporten för tredje kvartalet 2012 var AFA Sjukförsäkrings AB fortsatt största aktieägare i slutet av september 2012 fast ägarandelen minskade till 3,3 procent. Aktieinnehavet minskade till 5,368 miljoner aktier det vill säga 391.000 aktier såldes under kvartalet.

Realtid.se får tag på AFA:s presskontakt Rolf Eriksson som berättar att AFA består av de tre benen Sjukförsäkring, Liv och Trygg som har en gemensam kapitalförvaltning med ett förvaltat kapital kring 200 miljarder kronor med Johan Held som förvaltningschef varav Anders Algotsson är chef för den del som utgörs av aktieportföljen.

Varför har ni sålt av aktier i Castellum under tredje kvartalet 2012?
– Generellt så kommenterar vi inte våra innehav. Det är det svar vi kan ge på din fråga, säger Eriksson.

– De uppgifter du nämner (om AFA:s ägarförändringar i Castellum) bygger på officiell ägarstatistik. Det finns inga konstigheter i det. Vi har inga kommentarer i övrigt.

Enligt AFA:s hemsida hade AFA ett förvaltat kapital på 210 miljarder kronor i slutet av 2011 varav cirka 55 procent i räntebärande placeringar, drygt 30 procent i en aktieportfölj, knappt 10 procent i direktägda fastigheter och 5 procent i riskkapitalfonder.

Av hemsidan framgår det att AFA nått en bättre avkastning än sina jämförelseindex under perioden 2002-2011. Då blev portföljens värdeökning 60,5 procent jämfört med 57,2 procent för jämförelseindex. Det motsvarar i snitt 4,8 procent per år för AFA-portföljen jämfört med 4,6 procent per år för jämförelseindex.

2011 var dock ett dåligt år då AFA-portföljen hade en värdeförändring med 3,4 procent medan jämförelseindex förändrades med 4,3 procent.

Medan AFA Sjukförsäkrings AB är största aktieägare i Castellum så är aktieexperten Laszlo Szombatfalvy näst största aktieägare med en ägarandel på 3 procent. Hans fru Magdalena Szombatfalvy äger lika mycket så egentligen är de tillsammans största aktieägare i Castellum med en ägarandel på 6 procent tillsammans.

Laszlo själv uppges ha oförändrat 5 miljoner Castellum-aktier under slutet av juni 2012 jämfört med slutet av september 2012, men hans ägarandel uppges ha minskat från 3,1 procent till 3,0 procent under perioden.

Hans fru uppges ligga oförändrat på 4,935 miljoner aktier motsvarande en ägarandel på 3,0 procent både i slutet av andra kvartalet och slutet av tredje kvartalet.

Realtid.se har sökt Laszlo Szombatfalvy för kommentarer.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Enligt resultatrapporten för Castellum redovisade bolaget ett nettoresultat på 128 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2012, att jämföra med -38 miljoner kronor för samma kvartal 2011.

Hyresintäkterna uppgick till 764 miljoner kronor under kvartalet, vilket var en ökning med 4 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Men överskottsgraden (fastigheternas driftsöverskott delat med hyresintäkter) sjönk något från 71 procent under tredje kvartalet 2011 till 70 procent samma kvartal i år.

Räntenettot låg i stort sett oförändrat på -169 miljoner kronor under kvartalet (-170 miljoner kronor).

Fastigheternas värdeförändring blev 28 miljoner kronor (48 miljoner kronor).

Den största delen av förändringen i totalresultatet verkar dock bero på att värdeförändringar i derivat uppgick till -192 miljoner kronor under tredje kvartalet 2012 jämfört med -432 miljoner kronor under tredje kvartalet 2011.

Men samtidigt skedde en försämring av skatteeffekten på -49 miljoner kronor under tredje kvartalet 2012 jämfört med +12 miljoner kronor tredje kvartalet 2011.

Enligt rapporten har Castellum fastigheter för 35 miljarder kronor med inriktning på företagsfastigheter (det vill säga ej bostäder).

Geografiskt är bolaget inriktat på de fem regionerna Göteborg, Öresund, Stockholm, Mälardalen och östra Götaland.

Resultatrapporten offentliggjordes strax före klockan 12 på onsdagen. Vid 13.20-tiden handlades aktien i 88,50 kronor vilket var -0,1 procent jämfört med gårdagens slutkurs, samtidigt som index (OMXS30) var +0,4 procent.

Castellum är värt drygt 15 miljarder kronor på börsen vid nuvarande börskurs. Som jämförelse ligger bolagets räntebärande nettoskuld i 18,5 miljarder kronor.

Realtid.se skrev tidigare under tisdagen om resultatrapporten från fastighetsbolaget Fabege. Dess aktie var också -0,1 procent vid 13,20-tiden.

Som jämförelse med Castellum är Fabege värt 10-11 miljarder kronor på börsen med en skuldsättning på över 18 miljarder kronor.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: