Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

ENGÅNGSKOSTNAD FÖR BURGUNDY
martintiveus473.jpg
Avanzas vd Martin Tivéus som tillträdde hösten 2011.
Foto: Avanza

Avanzas försämring tilltar

Aktiemäklarfirmans intäkter och resultat krymper allt snabbare. Avanza-aktien faller kraftigt på börsen.

Det framgår av firmans resultatrapport för tredje kvartalet som offentliggjordes under torsdagsmorgonen (11 oktober 2012).

Enligt rapporten uppgick Avanzas intäkter till 125 miljoner kronor under kvartalet, vilket var en minskning med 31 procent jämfört med samma kvartal 2011.

Nettoresultatet uppgick till 32 miljoner kronor vilket var en minskning med 64 procent.

I torsdagens inledande börshandel handlades Avanza-aktien som lägst i 127,25 kronor motsvarande -7 procent jämfört med onsdagens slutkurs. Vid 11.40-tiden hade aktien dock återhämtat sig och handlades i 136,50 kronor (-0,4 procent från gårdagens slutkurs).

– Tredje kvartalet fortsätter att präglas av oroligheter på marknaden vilket har lett till en avvaktande inställning bland aktiesparare trots en uppgång om åtta procent på Stockholmsbörsen hittills i år. Ett tydligt tecken är en minskad handelsaktivitet hos våra kunder med 35 procent jämfört med samma period förra året, något som tillsammans med sänkt reporänta har pressat intäkterna under året. Trenden gäller hela marknaden då vi samtidigt har försvarat våra marknadsandelar avseende värdepappershandel, säger Avanzas vd Martin Tivéus i resultatrapporten.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


I och med tredje kvartalet 2012 har Avanza därmed haft krympande intäkter och resultat under de fyra senast rapporterade kvartalen, och krympningstakten verkar tillta.

Under de senast rapporterade fyra kvartalen har intäkterna förändrats med -6 procent, -10 procent, -18 procent och nu -31 procent.

Nettoresultatet har förändrats med -19 procent, -33 procent, -33 procent och nu -64 procent för de senast rapporterade fyra kvartalen.

Enligt dagens resultatrapport avseende tredje kvartalet 2012 har kvartalets resultat belastats av engångsposter på -12,5 miljoner kronor varav -9 miljoner kronor i nedskrivning av ägarandelen i alternativbörsen Burgundy och personaleffektiviseringar på -3,5 miljoner kronor.

Nedskrivningen av det bokförda värdet på Burgundy baseras enligt resultatrapporten (för det tredje kvartalet 2012) på ”en värdering av förväntad framtida resultatutveckling” för Burgundy. Samtidigt uppges Burgundys existens dock ha medfört ”en ökning av konkurrensen och minskade transaktionskostnader för Avanza Bank som överstiger investeringen i Burgundy”.

Investmentbolaget Creades är huvudägare i Avanza och Creades huvudägare och styrelseordförande Sven Hagströmer sa i en intervju med Realtid.se tidigare i veckan (i tisdags 9 oktober 2012) att han ser stor potential i Avanza även om firman har en svacka just nu:

– Avanza kanske inte riktigt har haft ett ”drivhusklimat” under den här tiden (hittills i år), men vi jobbar och sliter med det plus att vi har en pensionssatsning på gång som vi tror kommer att bli väldigt bra för Avanza. Så därför sitter ju inte vi och säljer våra Avanza-aktier nu för att Avanza har en vinstsvacka, utan vi ser över den här svackan och ser att det förhoppningsvis kommer mycket bättre tider, sa Hagströmer i intervjun.

Realtid.se får tag på Avanzas vd Martin Tivéus.

Man kan ju bli lite skrämd när man läser er resultatrapport för tredje kvartalet 2012 och ser trenden under era senaste kvartal. Hur ser du på det?
– Givet den oro vi har för börsen (som vi har sett ligger kvar under året) i kombination med minskande räntenivå, så kan man säga att intäktspressen hos oss är ganska väntad, säger han.

– Men det som jag tycker är viktigt att peka på är att vi samtidigt har en underliggande tillväxt i antal Avanza-kunder, det sparkapital som kunderna har på sina konton hos oss, och att vi håller eller till och med har en viss ökning av vår marknadsandel av aktiehandeln på börsen jämfört med för ett år sedan.

Intäktspressen förklarar Tivéus med börsoron som innebär att folk inte handlar lika mycket på börsen.

Börsen har ju stigit ganska bra på sistone?
– Ja, och det är faktiskt ganska anmärkningsvärt, säger han och pekar på att folk historiskt har handlat mer med aktier i tider av börsuppgångar.

– Så den utveckling vi har i dagsläget är ganska speciell. Spararna ligger fortfarande med väldigt mycket kontanta medel som väntar på att placeras. Sedan tror jag att många sparare kommer att kliva tillbaka till börsen när oron släpper.

Skillnaden från tidigare är enligt Tivéus är att den oro som spararna känner är kopplad till ”makro-oro” över läget i Europa och att börsen rör sig i sidled.

– Hittills i år har börsen faktiskt gett en avkastning på över 10 procent inklusive aktieutdelningar. Så det har varit ett väldigt bra sparalternativ för de som vågat ligga kvar.

Aktiehandeln på börsen har dock minskat med 35 procent.

– Spararna har mer och mer satsat på ränteplaceringar istället.

Det är lite irrationellt av spararna menar du?
– Ja, börsen har ju varit en bättre placering i år än i princip alla ränteplaceringar. Så det är egentligen inte på grund av rationella skäl som spararna satsar på räntebärande placeringar istället. Med facit i hand hade ju det rationella varit att ligga kvar på börsen.

Tivéus förklarar detta beteende hos spararna med att det är svårt att tolka signalerna eftersom det är så mycket oro i Europa.

Hur länge kommer trenden med Avanzas försämring av intäkter och resultat att fortsätta, för snart har ni ju inga intäkter kvar ser det ut som om trenden fortsätter ett tag?
– Vi står ju förhållandevis starkt ändå och har en rörelsemarginal nära 40 procent av intäkterna trots att läget är som det är idag. Det är inte många av våra konkurrenter i den här branschen som på det sättet ligger lika bra till som vi.

Tivéus pekar på att Avanza under 2012 har jobbat med att förbättra erbjudandet med räntebärande placeringsalternativ för kunderna, så att kunderna ska ha ett alternativ till börsen. Avanza jobbar dessutom med att förstärka sin satsning på pensionsrelaterat sparande.

– Pensionssatsningen anser jag har burit frukt. Vår tjänstepensionsförsäljning har ökat med 40 procent i år.

Och generellt lyfter Tivéus även fram att Avanza inte tappar några kunder, utan fortsätter att öka antalet kunder. Antalet kundkonton hos Avanza har under de senaste tolv månaderna ökat (fram till slutet av september 2012) med 14 procent, och det totala sparkapital som kunderna har på sina konton hos Avanza har enligt honom ökat med 17 procent.

– Den underliggande utvecklingen ser alltså bra ut. Kunderna stannar kvar hos oss och vi fortsätter öka antalet kunder. Det öppnas nya konton hos oss varje dag.

Däremot konstaterar Tivéus att Avanzas kunder blir mindre lönsamma när de handlar mindre och investerar i tryggare alternativ såsom ränteplaceringar som Avanza får lägre intäkter för.

– Men jag tror att den här utvecklingen vi ser nu delvis är cyklisk.

I dagsläget har Avanza drygt 275.000 kunder.

Vad siktar ni på att nå för nivå? En miljon kunder?
– Ja, långsiktigt sett siktar vi definitivt ditåt.

Men Tivéus uppger att kunderna i den här branschen är trögrörliga så att marknadsandelarna mellan konkurrenterna förändras ganska långsamt.

– Avanza har hittills funnits i tolv år och har fått 275.000 kunder.

De kunder som tillkommit hittills är enligt Tivéus kanske ”russinen i kakan”, det vill säga de mest aktiva spararna.

– Det är sådana kunder som ser först hur mycket de har att vinna på att byta till Avanza.

Tivéus uppger att Avanza har en kundtillströmningstakt på 500 nya kunder i veckan.

– Det ligger stadigt på den nivån och har gjort det hittills under hela 2012, så vi fortsätter att ta mark underliggande.

Totalt har Avanzas kunder drygt 82 miljarder kronor i sparkapital på sina konton hos Avanza. Det utgör fortfarande under 2 procent av den totala svenska sparmarknaden.

Avanzas mål där är att på sikt bli en större bank vilket innebär fortsatt långsiktig tillväxt, få fler och fler kunder och bli ett förstahandsval för sparande.

Om er marknadsandel av den svenska sparmarknaden i dagsläget ligger i knappt 2 procent; var låg den marknadsandelsnivån när du tillträdde som Avanzas vd för ett år sedan?
– Marknadsandelen i procent är ungefär oförändrad.

Avanza har hela tiden en högre marknadsandel vad gäller nytillflödet av kapital till sparmarknaden än firmans totala marknadsandel, men eftersom den totala sparmarknaden är så pass stor så tar det ett tag innan det får genomslag.

– Dessutom har det alltid varit så att under perioder när intresset för börsen blir lägre så sparar folk mer i form av att sätta in pengar på inlåningskonton. Vår marknadsandel av sparmarknaden har alltid minskat under perioder när inlåningens andel av sparandet ökar.

– Fallande räntor och börsoro leder också till ökat fokus på bolån och sådant där, så då sparar folk även mer genom att amortera på bolånen.

Och som det har varit på sistone ökar folk generellt sitt sparande i räntebärande placeringar.

– Det är för att motverka det som vi under hela 2012 har arbetat på att stärka vårt erbjudande för den typen av sparande.

I dagsläget är det så mycket som 40 procent av Avanzas intäkter som kommer från ränterelaterat i form av räntenettot (ränteintäkter från utlåning minus räntekostnader för inlåning).

Ert räntenetto består väl främst av intäkter från lån till kunder som belånar sina aktieinnehav hos er?
– Den utlåningen har minskat ganska kraftigt beroende på kundernas riskaptit. Men det motverkas av ökad inlåning.

Avanzas utlåning är enligt Tivéus väldigt lönsam men kopplad till att ju högre riskaptit kunderna har, desto mer belånar de sina aktieportföljer för att öka sin hävstång.

– I tider som vi har nu minskar riskaptiten när det är börsoro, medan riskaptiten ökar när oron avtar. Så brukar det alltid se ut.

Före börsnedgången i augusti 2011 hade Avanza 4,7 miljarder kronor i utlåning vilket sedan dess minskat till 2,7 miljarder kronor där den i stort sett legat ända sedan början av 2012. Utlösande faktorn för minskningen var den börsnedgång som skedde under tredje kvartalet 2011 vilket gjorde att utlåningen minskade, och efter det har den legat kvar på en för Avanza historiskt sett ganska låg nivå vilket väntas bestå tills börsoron en dag försvinner då utlåningsnivån brukar börja stiga igen.

Men försämringen av räntenettot på grund av minskad utlåning har enligt Tivéus samtidigt motverkats av att Avanza under perioden har stärkt sitt ränteerbjudande och därigenom fått en ökad inlåning från kunderna.

Som det ser ut under Avanzas fyra kvartal sedan du tillträdde som vd så har intäkter och resultat minskat, och dessutom verkar minskningstakten tillta. Känner du dig pressad på grund av det?
– Nej, det gör jag inte. Jag hade varit orolig om vi inte hade haft en underliggande tillväxt.

Om man ser på det som Avanza självt kan påverka så är det enligt Tivéus fyra parametrar som firman fokuserar på; att ha en tillväxt i antalet kunder och konton, att ha koll på kostnaderna, och att ha Sveriges nöjdaste kunder.

– Alla dessa fyra saker har vi i dagsläget och de utgör de viktigaste förutsättningarna för vår långsiktiga tillväxt.

Sedan finns det enligt Tivéus en rad utomstående faktorer som firman inte kan påverka.

– Vi har varken inflytande över Riksbankens reporänta eller hur mycket aktier det handlas på börsen, men däremot kan vi försöka se till att behålla vår andel av den totala aktiehandeln på börsen. Vi har till och med ökat den andelen något, men däremot har hela den totala aktiehandeln minskat på börsen.

Tivéus pekar även på att tredje kvartalet 2012 varit ett speciellt kvartal eftersom det jämförs mot det tredje kvartalet 2011 som för Avanza var det bästa kvartalet någonsin.

– Tredje kvartalet i fjol var bland annat kraftigt ”dopat” av att spararna då i hög utsträckning sålde av sina aktieinnehav och därmed klev av börsen. De sålde i panik efter den allmänna börsnedgången då, vilket ökade våra courtageintäkter dramatiskt.

Tivéus beskriver det som att de höga courtageintäkterna då dock var som ”att låna av framtida intäkter” eftersom folk sålde av sina aktieinnehav för att kliva av börsen.

– I augusti 2011 hade vi ju courtageintäkter på 47 miljoner kronor så det tredje kvartalet 2011 blev det överlägset bästa kvartalet vi någonsin har haft intäktsmässigt sett. Men det var alltså helt hänförligt till att folk sålde av sina innehav. Och sedan har de inte klivit tillbaka på börsen igen, utan många ligger kvar med mycket kontanta medel.

Realtid.se skrev i augusti 2012 om den stora potential Avanza ser av att det införs flytträtt för pensionssparande. Då var det tal om att ett förslag om sådan flytträtt skulle överlämnas till regeringen i slutet av september 2012.

Vad har hänt vad gäller flytträtten?
– Det besked som har kommit om flytträtten tycker vi är bra. Sedan får vi se när det implementeras. Det är det som är det viktiga. Flytträtten innebär ju en väldigt stor potential för vår del, dels genom att våra egna kunder kan flytta över sitt pensionssparande till oss och hantera det på samma sätt som sitt andra sparande. Det finns ju ett större flyttbart pensionssparande hos våra kunder än vad de redan har i sparande på sina konton hos oss idag.

När kommer flytträtten att införas som det ser ut nu?
– Det är upp till Riksdagen. Jag skulle gissa att de fattar beslut i frågan i januari 2013. Det förslag som finns är ute på remissrunda nu. Det har kommit en utredning som är på remiss i ett antal månader, och efter det fattas beslut i Riksdagen. Och det är i Riksdagen som det avgörs när flytträtten införs.

Då kanske det inte blir så mycket försenat jämfört med vad som var sagt tidigare?
– Det som har hänt är att utredningen blev försenad, men det viktiga nu är att Riksdagen sätter ner foten och sätter ett datum också.

En besvikelse i Avanzas resultatrapport för tredje kvartalet 2012 var väl nedskrivningen på 9 miljoner kronor av det bokförda värdet på er ägarandel i alternativbörsen Burgundy. Vad är det kvarvarande bokförda värdet där?
– Ingenting. Vi har nu skrivit ner det bokförda värdet till noll kronor. Vi har ju tidigare gjort nedskrivningar av värdet på det innehavet och skrivit ner det löpande. Det är utifrån en bedömning av framtida intäkter för Burgundy.

– Vi har ju tagit investeringen i Burgundys verksamhet tillsammans med alla andra banker. Alla är ju delägare i Burgundy. Och även om vi nu har skrivit ner värdet på vår ägarandel i Burgundy till noll kronor, så har det varit en bra affär för oss ändå eftersom vi har kunnat hämta hem den investeringen genom löpande lägre handelskostnader. Men själva värdet på det aktieinnehavet har vi nu skrivit ned.

Hur många anställda har ni nu efter personaleffektiviseringarna som ledde till 3,5 miljoner kronor i engångskostnader under det tredje kvartalet?
– Vi har ungefär lika många anställda som för ett år sedan. Nu i oktober 2012 ligger vi väl kring 270 anställda.

Innebar alltså engångskostnaderna på 3,5 miljoner kronor att ni sa upp folk?
– Ja, det gjorde det. Men vi har även omfördelat i personalstyrkan. Det handlar om att gasa och bromsa samtidigt. För att kunna utmana storbankerna måste vi se till att hela tiden ha rätt bemanning för uppgiften. Har vi inte det så riskerar vi att själva få en storbankskostym med tiden. Så när vi ser att vi kan effektivisera en del av vår verksamhet så gör vi det.

– Och även om vi är lika många anställda idag som för ett år sedan så har vi samtidigt utökat satsningen på pensionsområdet ganska väsentligt. Vi har också utökat investeringarna i vår nya IT-plattform, samtidigt som vi har minskat antalet anställda på andra håll i organisationen genom effektiviseringar. Man kan alltså beskriva det som en omfördelning av var vi lägger resurserna.

– Som effekt kan man se att vi har ökat nettoinflödet i tjänstepensionsaffären med 40 procent. Där kan vi se att den satsningen har burit frukt.

Hur stor andel av Avanzas totala intäkter är det som kommer därifrån numera?
– Det intäktsför vi inte på det sättet, utan det beror på vad folk placerar sina pensionspengar i för någonting - om de placerar det i olika fonder eller så.

Men engångskostnaden på 3,5 miljoner kronor för personaleffektiviseringar under kvartalet utgjordes väl av avgångsvederlag. Hur många anställda omfattade det?
– Det handlade totalt sett om ett 15-tal personer.

Så många i alla fall?
– Ja.

Men då har ni alltså samtidigt anställt folk på andra områden också?
– Exakt. Och så har vi roterat runt och bytt tjänster. Det är alltså egentligen ingen dramatik, utan en löpande anpassning med satsningar på andra områden.

– Och vi ökar ju vår underliggande effektivitet genom att vi idag hanterar 14 procent fler konton jämfört med ett år sedan, med samma kostnadskostym.

Ni brukar säga att ni har den lägsta kostnadsnivån i branschen, relativt sett i alla fall?
– Ja, det har vi.
Avanzas ekonomiska utveckling
Intäkter:

2011:

Första kvartalet: 183 miljoner kronor (+19%)
Andra kvartalet: 172 miljoner kronor (+7%)
Tredje kvartalet: 182 miljoner kronor (+32%)
Fjärde kvartalet: 157 miljoner kronor (-6%)

2012:

Första kvartalet: 164 miljoner kronor (-10%)
Andra kvartalet: 141 miljoner kronor (-18%)
Tredje kvartalet: 125 miljoner kronor (-31%)

Nettoresultat:

2011:

Första kvartalet: 90 miljoner kronor (+23%)
Andra kvartalet: 57 miljoner kronor (-16%)
Tredje kvartalet: 88 miljoner kronor (+44%)
Fjärde kvartalet: 55 miljoner kronor (-19%)

2012:

Första kvartalet: 60 miljoner kronor (-33%)
Andra kvartalet: 38 miljoner kronor (-33%)
Tredje kvartalet: 32 miljoner kronor (-64%)

Källa: Avanza

Hela Avanza är värt 3,6-3,7 miljarder kronor på börsen vid en börskurs på 128,25 kronor enligt Bloomberg.

Nettoresultatet för de senast rapporterade tolv månaderna (oktober 2011-september 2012) ligger på 185 miljoner kronor.

Räknat på det sättet värderas Avanza-aktien vid nuvarande börskurs till ett p/e-tal på 20 (börsvärde delat med senaste tolv månadernas nettoresultat).
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: