Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

dannemora473.jpg
Dannemora Minerals järnmalmsgruva.
Foto: Dannemora Mineral

Nattvaka för
Swedbank och Remium

De ska under natten till onsdagen sälja ut aktier i järnmalmsgruvbolaget Dannemora Mineral för 130-150 miljoner kronor i en riktad nyemission.

Finansmannen Jonas Wahlström storägare
Dannemora Mineral har ingen riktig huvudägare utan en ganska spridd ägarkrets.

Största aktieägare är privatpersonerna Lennart Falk och Nils Bernhard med ägarandelar på 5-6 procent var av bolaget per sista september 2012.

Finansmannen Jonas Wahlström (som tidigare var vd för aktiemäklarfirman HQ) uppges vara sjunde största aktieägare med en ägarandel på drygt 2 procent.

Aktieanalytikern Nils Sandstedt dyker upp som bolagets tolfte största aktieägare med en ägarandel på 1 procent.
Det framgår av ett pressmeddelande från Dannemora Mineral. Det är Swedbanks norska verksamhet Swedbank First Securities AS som har fått uppdraget som rådgivare i samband med emissionen som är avsedd för ”norska och andra internationella investerare”. Remium har dessutom anlitats som ”sales agent” i processen.

Planen är att ha en särskild orderbok öppen för emissionen från klockan 17.30 idag tisdag (9 oktober 2012) till klockan 8.30 imorgon onsdag (10 oktober 2012), och att aktieutförsäljningen i emissionen ska ske till en kursnivå ”vid eller nära” slutkursen på börsen för Dannemora Mineral-aktien idag tisdag. Den slutkursen hamnade på 27,50 kronor.

Intresserade investerare får köpa aktier i emissionen i poster om minst 100.000 euro.

Orderboken kan komma att stängas i förtid.

För att emissionen ska genomföras i slutändan krävs godkännande av Dannemora Minerals styrelse. Och dessutom måste aktieägarna ge sitt godkännande på en extra bolagsstämma i Dannemora Mineral. Planen är att stämman ska hållas ”omkring den 26 oktober 2012”. Norska finansinspektionen (”Finanstilsynet”) måste även godkänna Dannemora Minerals noteringsprospekt om emissionen.

De nya aktierna ska börja handlas på Stockholmsbörsens småbolagslista First North samt på Oslobörsens småbolagslista Oslo Axess snarast möjligt efter extrastämman.

Utöver den här planerade emissionen på 130-150 miljoner kronor skriver Dannemora Mineral i pressmeddelandet att bolaget kan komma att besluta att be befintliga aktieägare om ytterligare kapitaltillskott i en efterföljande emission.

Enligt pressmeddelandet ska Dannemora Mineral använda pengarna från den pågående riktade nyemissionen för att ”finansiera det likviditetsbehov som kommunicerades i bolagets delårsrapport den 23 augusti 2012 samt för att skapa en likviditetsreserv”.

I resultatrapporten skrev Dannemora Mineral följande:

”Sammantaget medför intäktsbortfall och åtgärdsprogram ett behov av att stärka bolagets likviditet med cirka 100 miljoner under innevarande år. Olika finansieringsmöjligheter undersöks för närvarande.”

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Realtid.se får tag på Dannemora Minerals vd Staffan Bennerdt.

Har du några väl valda ord du vill säga om emissionen?
– Nej, jag har inget alls att säga om det just nu. Det får vi uttala oss om i morgon bitti då vi kommer att offentliggöra ett pressmeddelande (om hur det gick med emissionen).

Hur har intresset varit för emissionen hittills sedan ni öppnade orderboken klockan 17.30 idag tisdag (9 oktober 2012)?
– Det är normalt att man vid en sådan här riktad nyemission öppnar orderboken vid det klockslaget. I övrigt kan jag inte ge några kommentarer om det så här mitt under den riktade nyemissionen. Vi agerar precis enligt börsreglerna och har offentliggjort att vi genomför en riktad nyemission nu. Sedan kommer ett pressmeddelande i morgon med de slutliga villkoren för emissionen och all övrig information om det.

Hur många emissioner har Dannemora Mineral gjort egentligen de senaste åren?
– Du kan se hela storyn på vår hemsida. Läs gamla pressmeddelanden från oss.

• Enligt Dannemora Minerals årsredovisning för 2011 fick bolaget in kapitaltillskott på nästan 260 miljoner kronor under 2010 genom tre olika nyemissioner.

• Det följdes sedan av kapitaltillskott på 150 miljoner kronor via en riktad nyemission i mars 2011. I samband med det fick bolaget även ett kapitaltillskott på 120 miljoner dollar genom utgivning av obligationer.

• Och bolaget fick in ytterligare kapitaltillskott på 100 miljoner kronor genom en riktad emission i mars 2012.

• Därefter följer alltså nu ännu en riktad nyemission på 130-150 miljoner kronor i oktober 2012.

Dannemora Mineral ska den 26 oktober 2012 offentliggöra sin resultatrapport för de första nio månaderna 2012.

Enligt resultatrapporten för de första sex månaderna 2012 hade bolaget kring 300 miljoner kronor i kassan i slutet av juni 2012.

De räntebärande skulderna uppgick samtidigt till drygt 800 miljoner kronor vilket motsvarade obligationslånet på 120 miljoner dollar.

Dannemora Mineral hade ett nettoresultat på -111 miljoner kronor under första halvåret 2012.

Vd Staffan Bennerdt berättar att Dannemora Mineral har startat brytningen av järnmalmen i sin gruva och i början på april 2012 startade produktionen i bolagets bearbetningsverk (”sovringsverk”). Själva gruvbrytningen inleddes några månader innan dess.

Bolaget har i augusti gett en prognos om att bolagets järnmalmsproduktion väntas uppgå till 400.000 ton under helåret 2012. Det innebär en sänkning från den tidigare prognosen på 500.000 ton.

Vad var orsaken till prognossänkningen?
– Vi hade en del inledande problem i sovringsverket. Det var uppstartsproblem. Och i början bröt vi även malmer med något lägre järnmalmshalter. Vi räknar med högre halter allteftersom.

Det låter alltså som att det bara var tillfälliga problem?
– Det är vad vi hoppas. Ännu så länge verkar det så. ”So far, so good”, säger Bennerdt.

Som järnmalmsgruvbolag är Dannemora Mineral givetvis känsligt för förändringar i järnmalmspriset. Dagens Industri skrev för någon månad sedan om att priset i Kina för standardmalm fallit till 85 dollar per ton.

– Men sedan dess har det stigit till 120 dollar per ton igen. Det är en rejäl uppgång vilket är väldigt positivt, säger Bennerdt.

Dannemora Mineral siktar på att nå en full produktionstakt på 1,5 miljon ton järnmalm per år redan från första halvåret 2013.

Vid den produktionstakten blir bolagets produktionskostnad (”break-even-nivå”) 40 dollar per ton, det vill säga långt under nuvarande järnmalmspris på 120 dollar per ton.

Att Dannemora Mineral nu avser sälja ut en del aktier i Norge i samband med den riktade nyemissionen är inget nytt för bolaget. Dannemora Mineral-aktien är sedan 1,5 år börsnoterad både på Stockholmsbörsens småbolagslista First North och Oslo-börsens småbolagslista Oslo Axess.

Oslo Axess-listan i Norge är ungefär som First North i Sverige, men ännu lite fastare knutet till sin huvudbörs Oslobörsen med strängare regler än exempelvis First North-listan har för de bolag som är noterade där.

– Oslo Axess påminner mer om small cap- och mid cap-listorna på Stockholmsbörsen, säger Bennerdt.

Ni riktar den här riktade nyemissionen till investerare i Norge och internationellt. Varför inte till svenska investerare?
– Svenska investerare hör väl till kategorin internationella investerare, säger Bennerdt men pekar på att Dannemora Mineral anlitar Swedbanks helägda norska aktiemäklarfirma First Securities som rådgivare vid emissionen.

Dannemora Mineral har enligt Bennerdt gruvreserver så att gruvan kan vara igång i cirka 15 års tid vid en produktionstakt kring 1,5 miljoner ton järnmalm per år.

Sedan tidigare har Dannemora Mineral drygt 15 miljoner utestående aktier. För att få in 130-150 miljoner kronor i pågående riktade nyemission måste bolaget ge ut 5-6 miljoner nya aktier vilket ökar det totala antalet aktier till 20-21 miljoner stycken.

Vid nuvarande börskurs på 27,50 kronor innebär det att Dannemora Mineral är värt 500-600 miljoner kronor på börsen.

Vid nuvarande dollarkurs 6,70 kronor, ett järnmalmspris på 120 dollar per ton och en produktionstakt på 1,5 miljoner ton järnmalm per år blir Dannemora Minerals intäkter 1,2 miljarder kronor per år.

Med en produktionskostnad på 40 dollar per ton uppgår bruttomarginalen till 60-70 procent av intäkterna.

Enligt en analys från början av september 2012 räknar Remium med att Dannemora Mineral kommer att nå intäkter på över 700 miljoner kronor 2013 och över 840 miljoner kronor 2014.

Nettoresultatet väntas bli kring -40 miljoner kronor 2013 och +70 miljoner kronor 2014.

Med ett börsvärde på 500-600 miljoner kronor (efter pågående riktade nyemission för 130-150 miljoner kronor) vid nuvarande börskurs 27,50 kronor och ett årsresultat kring 70 miljoner kronor från år 2014 blir Dannemora Mineral-aktiens p/e-tal 7-8.

Dannemora Minerals järnmalmsgruva ligger 5 mil nordost om Uppsala. Gruvan var Sveriges största järnmalmsgruva fram till slutet av 1900-talet. Den ägdes tidigare av nuvarande papperstillverkaren Stora-Enso fram till 70-talet då den övertogs av stålbolaget SSAB som la ner gruvan 1992, men sedan i våras har den alltså körts igång igen. Kungen själv deltog vid en formell invigningsprocedur i juni 2012.

Dannemora Minerals börskurs hade en bottennivå kring 8 kronor i slutet av 2008. Därefter steg den rejält till en topp på över 80 kronor i april 2011.

Men sedan dess har kursen fallit kraftigt. En delbotten nåddes i slutet av 2011 kring knappt 30 kronor, varefter kursen först steg till en topp över 70 kronor i mars 2012, men föll sedan till en botten kring 22 kronor i början av september 2012.

Och idag tisdag (9 oktober 2012) slutade alltså kursen i 27,50 kronor.

Enligt Dannemora Minerals hemsida har bolagets obligationslån på 120 miljoner dollar en ränta på 11,75 procent per år med löptid till mars 2016. Obligationerna handlas på Oslobörsen och har där beteckningen ”DMABB01 PRO”.

Som nämnt är Swedbank First Securities AS rådgivare vad gäller Dannemora Minerals pågående riktade nyemission, och firman var även engagerad som ”ensamt ombud” vid utförsäljningen av Dannemora Minerals obligationer i början av 2011.

Däremot var brittiska firman Endeavour Financial International Corporation finansiell rådgivare till Dannemora Mineral vad gäller obligationslånet. Enligt Endeavours hemsida arrangerade firman ett projektfinansieringslån åt Dannemora på motsvarande 85 miljoner (pund?) avseende ”Structure and arrangement of project financing for Dannemora iron ore project in Sweden”.

Handeln i obligationerna verkar vara liten. Enligt Oslobörsens hemsida uppges den senaste affären ha skett till kursen 81,75 procent av nominellt belopp vilket gör att man får en effektiv ränta på 20,04 procent per år (förutsatt att bolaget klarar av att betala på lånet).

Obligationskursen har pendlat mellan 81,50-91,50 procent under den senaste månaden och 81,50-102 procent hittills under 2012.

Dannemora Minerals järnmalm körs med tåg till Hargshamn vid kusten varifrån den sedan skeppas ut med fartyg till destinationer runt om i världen. Dannemora Mineral har ingått ett tioårigt avtal med hamnen. Green Cargo sköter tågtrafiken enligt ett sjuårigt avtal som ingicks i augusti 2011 med möjlighet till förlängning i fem ytterligare år. Malmtågen består av 22 vagnar som kan lasta nästan 70 ton malm var vilket ger en lastkapacitet på över 1.500 ton per tågtur. Enligt planen ska tre tågturer med malm köras på sträckan Dannemora-Hargshamn varje dygn, sju dagar i veckan, 50 veckor per år enligt Dannemora Minerals pressmeddelande från augusti 2011. Det innebär därmed en fraktkapacitet på totalt nästan 1,6 miljoner ton per år.

För att öka på intresset bland investerare för Dannemora Minerals pågående riktade nyemission har Swedbanks norska aktieanalytiker Henrik Madsen skrivit en färsk aktieanalys om Dannemora Mineral. Realtid.se söker honom.

//Tillägg i efterhand:

Under onsdagsmorgonen framkom hur det gick med den riktade emissionen vilket beskrivits i separat artikel.

Under onsdagsförmiddagen uppstod det även turbulens med börsstopp för Dannemora Mineral-aktien enligt en ytterligare artikel.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: