Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Fond & Förvaltning

Annons:

INFÖR EXTRASTÄMMAN 26 OKTOBER:
shcjl473_2.jpg
Creades huvudägare och styrelseordförande Sven Hagströmer (tv). Pan Capitals vd Claes-Henrik Julander (th).
Foto: Creades, Pan Capital

Hagströmer till ny attack
mot Pan Capital

Investmentbolaget Creades huvudägare Sven Hagströmer anser att näst största aktieägaren Pan Capital agerar ”egendomligt” som kräver en särskild granskningsman utan att först fråga Creades styrelse om svar på de frågor Pan Capital vill att granskningsmannen ska utreda.

God utveckling historiskt
Finansmännen Sven Hagströmer och Mats Qviberg tog kontrollen över det gamla investmentbolaget Öresund i början på 90-talet.

Så här skrev gamla Öresund i ett pressmeddelande från november 2011 om förslaget på att gamla Öresund skulle delas upp i nya Öresund respektive Creades (vilket sedan skedde i början av 2012):

• Under åren 1994 – 2010 har substansvärdet (i Öresund) ökat med 1 579 procent, medan NASDAQ OMX Stockholms totalavkastning (SIX RX) uppgått till 611 procent.

• Under åren 2000 – 2010 har substansvärdet ökat med 425 procent, mer än 7,5 gånger den avkastning om 56 procent som SIX RX har gett under samma period.

• Under perioden 1 januari – 31 oktober 2011 sjönk SIX RX med 13,2 procent, att jämföra med Öresunds substansvärde som under samma period minskade med 10,2 procent.

Enligt gamla Öresunds resultatrapport för helåret 2011 hade bolagets substansvärde en minskning med 6,5 procent under helåret 2011 samtidigt som börsindex sjönk med 13,5 procent.

Men efter uppdelningen i början av 2012 har det inte gått lika bra:

• Enligt nya Öresunds resultatrapport för de första nio månaderna 2012 ökade bolagets substansvärde med 7 procent samtidigt som börsindex steg med 12 procent.

• Creades senaste rapport är för perioden januari-augusti 2012 då det bolagets substansvärde ökade med 1 procent sedan årsskiftet medan börsen steg med 9 procent.
Har flyttat till större lokaler
Efter uppdelningen av gamla Öresund i nya Öresund respektive Creades sitter nya Öresund kvar i gamla Öresunds lokaler i Salén-huset vid Norrlandsgatan i Stockholm medan Creades flyttade till ett kontor på Engelbrektsgatan.

Men nu har Creades redan flyttat vidare till Ingmar Bergmans gata.

– Det är för att vi behövde större lokaler, säger Frida Dahlberg på Creades.
Pan Capital köpte tidigare in sig som storägare i gamla investmentbolaget Öresund, och efter uppdelningen av gamla Öresund i nya Öresund respektive Creades har Pan Capital med sin vd Claes-Henrik Julander valt att byta det tidigare innehavet i gamla Öresund till ett stort aktieinnehav i Creades.

Bråk har uppstått mellan Pan Capital och Creades huvudägare Sven Hagströmer. Bland annat så ville Pan Capitals vd Julander bli invald i Creades styrelse på Creades bolagsstämma våren 2012, vilket Hagströmer röstade emot så att Julander inte kom in i styrelsen.

Och nyligen framkom att Pan Capital krävt en extra bolagsstämma i Creades med krav på tillsättandet av en särskild granskningman för att utreda om Creades återköp av egna aktier från hedgefondbolaget Noonday gått rätt till och om Creades vd Stefan Charettes bonusavtal är rimligt utformat. Vad gäller återköpet från Noonday ifrågasätter Pan Capital att återköpet genomfördes under Creades ”tysta period” inom en månad före Creades nästkommande resultatrapport, och att det bara var Noonday och inte övriga Creades-aktieägare som fick möjlighet att få sina Creades-aktier återköpta till samma villkor. Vad gäller Charettes bonusavtal anser Julander att det är alldeles för generöst utformat och kan ge Charette över 20 miljoner kronor i bonus vilket Julander tycker är för mycket mot bakgrund av Creades storlek och vad Charette kan göra som vd. Enligt Julander kan det exempelvis räcka med att börsen stiger kraftigt under ett år så att Creades aktieinnehav stiger i motsvarande mån i värde, för att Charette ska kunna utkvittera sin maxbonus.

Pan Capital vill även att Creades aktieägare under extrastämman ska rösta om att Julander ska bli invald i Creades styrelse och att Creades ska genomföra ett inlösenprogram varigenom Creades-aktieägarna får lösa in en viss andel av sina Creades-aktier för ett visst belopp som överstiger Creades-aktiens börskurs.

Julander har vid flera tillfällen redogjort för sina ståndpunkter i Realtid.se i september 2012 (länk 1, länk 2).

Realtid.se har tidigare sökt Hagströmer flera gånger för att höra hans kommentarer till Pan Capitals argument, och nu hör han av sig.

Är det bestämt nu att det ska bli en extrastämma i Creades?
– Ja, oh ja. Det är kallat till en extrastämma som ska hållas den 26 oktober 2012, klockan 10 på Moderna Muséet, säger Hagströmer.

Det blir spännande.
– Ja.

Kommer Julander att bli invald till Creades styrelse på extrastämman?
– Det får du se då.

Det var ju en tidigare stämma i Creades i april 2012 där du röstade emot förslaget att Julander skulle väljas in i Creades styrelse?
– Ja, alla utom han själv röstade emot.

Var det så?
– Ja.

Och det räckte därmed för att han inte skulle komma in i Creades styrelse?
– Ja.

Det krävs alltså att aktieägare med en röstmajoritet på stämman röstar för att någon ska bli invald till styrelsen för att så ska ske, men han hade inte egen majoritet då?
– Nej.

Och hur tänker du nu då inför den kommande extrastämman vad gäller Julanders förslag om att bli invald till Creades styrelse?
– Det får du se på extrastämman den 26:e oktober. Jag tänker hålla världen i spänning tills dess.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Julander har ju bekräftat att han och du har haft djupgående samtal?
– Ja, vi har fört samtal. Ja. Det är väldigt naturligt att man för samtal med den näst största aktieägaren (i ett bolag som Creades).

Känner ni att ni har närmat er varandra, eller?
– Jag vill inte uttala mig om det, men vi har haft ett åsiktsutbyte som är viktigt framför allt när näst största ägaren inte sitter i styrelsen. Då är det för mig en självklarhet att man lyssnar på vad de säger.

Kommentar till Pan Capitals krav på en särskild granskningman?
– Det är det jag tycker är så egendomligt att de har det. Jag hade också gjort det i hans kläder om jag hade frågat styrelseordförande (vilket i Creades är Hagströmer) och inte fått något svar. Sedan hade jag frågat styrelsen skriftligt och formellt skrivit till styrelsen om det och inte fått något svar. Då hade jag också gjort som han, självklart. Men genom att han inte har gjort det; han har inte frågat mig skriftligt om de här sakerna och han har inte frågat styrelsen, och ändå kräver han en särskild granskningsman. Det anser jag bara skadar Creades, för det (som Julander vill få utrett) är inga hemligheter som jag ser det.

Har du berättat om denna inställning du har för Julander?
– Jag har tagit upp det här muntligen med Julander och inte fått några bra svar.

– Mats Qviberg brukar kalla mig för en ”transparens-fascist”. Jag anser att det är jätteviktigt med transparens i ett bolag. Det är som en bruksanvisning. Det är det man bedöms på, och utifrån det vet investerarna vad det är för något bolag de köper aktier i.

– Sedan tycker Pan Capital att Creades har ett för stort aktieinnehav i (aktiemäklarfirman) Avanza och att vi inte är som en indexfond, men Creades är ju faktiskt ett ”riskkapitalbolag” kan vi kalla det för. Kalla det vad du vill men vår aktieportfölj är given och vi har ett prospekt om Creades där det står exakt vad som gäller.

– Och det är även inskrivet i Creades bolagsordning en inlösenklausul som innebär att om börskursen i samband med en ordinarie bolagsstämma handlas med en rabatt på över 10 procent jämfört med substansvärdet så ska man ha en inlösen (där Creades aktieägare får lösa in Creades-aktier för det fulla substansvärdet). Vi är väl det enda bolaget på börsen som har en sådan inlösenklausul.

– Men nu har Pan Capital alltså föreslaget en inlösen av Creades-aktier i samband med den extra bolagsstämman under hösten. Jag förstår inte en aktieägare som egentligen inte vill vara aktieägare. Det känns väldigt konstigt för mig. Och dessutom så köper Pan Capital hela tiden fler Creades-aktier.

Stödjer du alltså inte Pan Capitals förslag till inlösenprogram för Creades nu i höst?
– Vi har ju skrivit in om inlösenprogram i Creades bolagsordning. Det står om det där. Och jag tror inte att det finns något annat bolag som har det i bolagsordningen. Jag tror att Melker Schörling har någonting i den vägen.

– Och sedan har Handelsbankens aktieanalytiker börjat följa Creades och de har en köprekommendation för aktien, vilket är rätt intressant eftersom vår börskurs har den näst lägsta substansrabatten av alla investmentbolagsaktier på börsen. Och ändå har de köprekommendation för oss. Det ser jag som ett stort förtroende från Handelsbankens sida.

– Så det känns som att man sitter och har ett meningsutbyte och meningsskiljaktigheter med den näst största aktieägaren (Pan Capital). Det är liksom inte konstruktivt. Det skadar verksamheten.

– Och sedan ska Creades flytta till den stora kurslistan på börsen också, och jag tror inte att det gör att den flytten kommer att gå snabbare om det finns en särskild granskningsman involverad. Och då skadar ju det Creades.

Formellt sett har väl en aktieägare rätt att begära en särskild granskningman om aktieägare med över 10 procent av rösterna på en stämma vill tillsätta det?
– Jaja, det är inget att diskutera. Om de vill ha en särskild granskningsman så blir det så, självklart. Så ser aktiebolagslagen ut.

Realtid.se får tag på Pan Capitals vd Claes-Henrik Julander.

Hagströmer anser att ni agerar märkligt, bland annat för att han anser att ni borde först ha frågat Hagströmer och Creades styrelse om det som ni nu vill att den särskilda granskningsmannen ska utreda om Creades. Och nu när ni begär en särskild granskningsman anser Hagströmer att det bara kommer att skada Creades och exempelvis fördröja bolagets flytt till den stora börslistan. Så varför började ni inte med att fråga Hagströmer och Creades-styrelsen om de här frågorna? Hagströmer själv säger att du inte har gett något bra svar på det när han har frågat dig.
– Till att börja med så har vi naturligtvis gjort det. Vi har pratat hur mycket som helst med dem om de här frågorna.

Är det sant?
– Ja, naturligtvis. Och jag menar - om inte annat; bonusfrågan har vi väl kommunicerat med styrelsen - inte vet jag - ett par, tre gånger i alla fall. Aktieåterköpet från Noonday har jag pratat om med Creades vd Stefan Charette hur mycket som helst, och även med Sven naturligtvis. Jag minns inte om jag har tilltalat hela Creades-styrelsen skriftligt angående det, men självklart så har vi pratat med Creades om det här.

Vad skumt att Hagströmer sa så då?
– Ja, det får man säga.

För det andra var Hagströmer lite förvånad över det här kravet på inlösenprogram eftersom de har en klausul i sin bolagsordning om att det på varje ordinarie stämma på våren kommer att föreslås ett inlösenprogram om substansrabatten är över 10 procent?
– Det stämmer att de har en sådan klausul, säger Julander.

Så han tycker att det är märkligt att ni som storägare i Creades inte vill vara aktieägare eftersom ni nu kräver ett extra inlösenprogram?
– Säger Hagströmer att vi inte vill vara aktieägare i Creades?

Han sa att det inte verkar så eftersom ni nu kräver ett extra inlösenprogram?
– För det första handlar det inte om att vi kräver något när man driver bolag tillsammans, utan att man kommer med förslag till aktieägarna. Vi föreslår ett inlösenprogram eftersom utvecklingen av Creades aktieportfölj har varit så katastrofalt dålig under de första nio månaderna som bolaget har funnits. Börsen är upp 13 procent och Creades portfölj är bara upp 3 procent vilket alltså är 10 procent efter börsen. Och Creades börskurs har fallit med 12 procent sedan introduktionen, vilket alltså är cirka 25 procent sämre än börsen. Då tycker vi att det är rimligt att man gör någonting för att visa för aktieägarna att man vill att de ska få bra avkastning, och ett sätt att göra det är ett inlösenprogram.

Ska man inte ha lite längre utvärderingsperiod än hittills i år?
– Jag tycker att man vid varje ögonblick ska utvärdera vad man gör rätt eller fel och vad man kan göra för att göra det bästa möjliga för aktieägarna.

Hagströmer pratar även om att ni kräver att Creades säljer av en del av sitt Avanza-innehav för att det är för stort idag, och att ni vill att Creades hellre ska likna en indexfond?
– Varför säger han så? Det har vi ju inte krävt.

Han sa väl i alla fall att ni anser att Creades har ett för stort innehav i Avanza och att ni hellre skulle vilja att Creades var mer likt en indexfond?
– Vi vill inte alls att Creades ska vara en indexfond. Vad får Hagströmer sådant ifrån? Vi vill absolut inte att Creades ska vara mer likt en indexfond.

Tycker ni inte att Avanza-innehavet är för stort då?
– Det finns ju ett problem med andelen investeringar i bolag i finansbranschen i Creades portfölj. De har investerat i både Carnegie och Avanza, och dessutom Klarna som ju också är ett finansrelaterat bolag. Det är något som Creades definitivt bör titta på - vad man ska göra mer långsiktigt. Jag har för mig att 45 procent av värdet på Creades portfölj utgörs av investeringar i bolag i finansbranschen, och det är en förbannat stor koncentration tycker vi i alla fall. Ett tydligt problem i portföljen är att Avanza-innehavet är så stort i och med att Avanza-aktiens kursutveckling har varit så dålig i år. Men vad man ska göra åt det där är en helt annan sak.

– Vi har absolut inte sagt att Creades ska sälja av Avanza-innehavet. Däremot så är det något som Creades bör jobba med och titta på hela tiden - vad man ska göra åt det hela, för vi är oroade över Creades stora koncentration på investeringar i bolag i finansbranschen ska jag säga. Men det betyder inte att vi har sagt att de ska sälja av Avanza, absolut inte.

Enligt Hagströmer var Pan Capital den enda aktieägaren som på Creades stämma i april 2012 röstade för att du skulle väljas in i Creades styrelse medan alla andra röstade emot?
– Jag tror inte att det gjordes någon rösträkning faktiskt. Sven röstade på stämman och sedan fanns det ingen möjlighet att slå det, så jag tror att de slutade räkna med Sven. Jag ska inte svära på att det var så men det vet säkert stämmans ordförande. Jag tror inte att det skedde någon rösträkning vid något tillfälle på stämman, dessutom vet jag att det fanns aktieägare där som skulle röstat för oss så att det kan ju inte stämma som Hagströmer har sagt.

Vilken ägarandel har Pan Capital nu i Creades?
– Jag har det inte precis framför mig men det är drygt 25 procent av kapitalet i Creades.

Har ni köpt fler Creades-aktier på sistone?
– Det kommenterar jag inte.

Hagströmer bekräftade att han och du haft samtal men verkade inte kunna säga så mycket om det eller om ni kommit närmare varandra, mer än att han ansåg att du inte kommit med bra svar på varför du inte frågat Hagströmer och Creades-styrelsen om de frågor du vill att den särskilda granskningsmannen ska utreda?
– Ja, det var ju väldigt konstigt sagt av honom. Det är väldigt konstiga saker han säger. Det måste jag säga. Exempelvis så stämmer det inte att vi vill göra en indexfond av Creades. Det låter jättekonstigt. Varför skulle vi göra det?

Realtid.se får tag på Hagströmer en andra gång.

Kommentar till Pan Capitals kritik mot Charettes bonusprogram; att det är alldeles för generöst och klubbades igenom av en Creadesstyrelse bestående av du själv, Charette och en Creades-anställd? Då hade ju Charette själv och den Creades-anställde kunnat få igenom bonuspaketet oavsett vad du tyckte?
– Ja, så hade det kunnat gå till om man bodde någonstans i tjottahejti. Men vid den här tidpunkten var Creades ännu bara ett dotterbolag till gamla Öresund, och dessutom så var det jag som beslutade om bonusprogrammet eftersom jag inte berördes av det annat än att jag som Creades-aktieägare är med och betalar det.

– Och sedan så ingick det i programmet att när vi sedan fick en ”riktig” styrelse som inte var en tjänstemanna-styrelse, då skulle alltså programmet återigen tas upp för beslut av den nya Creades-styrelsen. Och det gjordes sedan direkt på det första styrelsemötet vi hade med den nya styrelsen som då fick detta ärende förelagt för sig och godkände programmet.

– Man kan notera att det är ett bonusprogram som löper på ett år, och normalt så lägger vi fram principerna för den här typen av program för aktieägarna på den ordinarie bolagsstämman. Och närmast dessförinnan så hade den stämman redan varit våren 2011 i dåvarande gamla Öresund.

Men är det inte lite orimligt att Creades vd Stefan Charette som mest ska kunna tjäna över 20 miljoner kronor i bonus genom bonusprogrammet? Pan Capitals argument är ju bland annat att det räcker med att det blir en allmänt kraftig börsuppgång för att bonusutbetalningen ska utfalla?
– Jag vet, men nu är det så att det här bonusprogrammet förankrades med Pan Capital på så sätt att programmet skulle ha en ”nominell tröskel” istället för att det skulle relateras till börsindex. Det kan då anses vara en nackdel med det systemet (att bonusen utbetalas bara det blir en allmän börsuppgång).

– Man kan ju dela in det i två ”skolor”; antingen att ha ett bonusprogram där betalningen utbetalas om utvecklingen blir bra jämfört med börsindex, eller om värdeökningen helt enkelt överstiger en viss nominell tröskel (en viss procentsats).

– Vi har tittat fem år tillbaka i tiden och hur utfallet skulle ha blivit beroende på vilket bonusupplägg man har (jämförelseindex eller nominell tröskel), och av en slump så blev det exakt samma utfall oavsett upplägg. Det spelade alltså ingen roll vilket upplägg som använts.

– Och det bonusprogram som nu är igång gäller alltså för ett år i taget, sedan får man ju titta över det tillsammans med våra aktieägare.

– Själv är jag ju med och betalar nästan 40 procent av bonusbeloppet (som aktieägare av 37 procent av Creades), och om bonusen utfaller och Charette får 24 miljoner kronor då innebär ju det att värdeökingen i portföljen varit sådan att aktieägarna fått en värdeökning på 600 miljoner kronor. Så det räcker och blir över.

– Och jag kanske lever i helt fel tidsålder men själv är jag lite främmande för det här med bonustak, för här är det frågan om en ”kedjad performance” för aktieägarna. Så har man ett dåligt år och ett bra år så läggs ju utvecklingen ihop. Har man fått en värdeökning på 7,5 procent per år sammanlagt sedan bolagets tillkomst (i början av 2012) så är det alltså det som är bonusgrundande.

– Och sedan så måste Charette dessutom köpa Creades-aktier också för merparten av bonuspengarna i olika intervall, så det är alltså inte så att man direkt kan åka och roa sig för bonuspengarna utan man är med i bolaget och måste behålla de där - jag tror att det är i tre år.

Även om man upphör sin anställning hos Creades?
– Ehh, det har jag faktiskt glömt bort - hur det blir om man slutar.

Vad innebär alltså den där ”nominella tröskeln” som du nämnde?
– Den ligger på 7,5 procent.

Så om ert substansvärde stiger mer än det under ett år så utbetalas bonusen för det året?
– Ja, just det. Ja, precis.

En annan fråga gäller det här med Creades återköp av egna aktier från Noonday. Pan Capital säger ju dels att det återköpet genomfördes under Creades ”tysta period” inom 30 dagar före Creades nästa resultatrapport och att man då inte får återköpa egna aktier, plus att alla aktieägare i Creades borde ha fått erbjudande om att få sin aktier återköpta av Creades?
– Vi satt ju inte bara och hittade på det där återköpserbjudandet till Noonday över en kafferast, utan det där var ju någonting som det tittades väldigt noga på. Och det gjordes ju motsvarande här alldeles nyligen med de här återköpen av Creades-aktier i form av nya Öresunds Creades-innehav. Det finns ingen budplikt för den typen av affärer. Så att Pan Capital kritiserar det kan man ha synpunkter på.

Man kan ju tycka att det hade varit schysst att låta alla Creades-aktieägare få samma erbjudande om återköp?
– Jo, men alla fick ju erbjudandet i och med att återköpen gjordes till dåvarande börskurs. Det var bara att slänga sig på säljknappen i så fall om man hade velat sälja sina Creades-aktier till samma villkor.

– Vi har tittat väldigt noga på det här, för man vill ju inte inleda tiden som nytt börsbolag med att göra totalt fel och sitta och utmana aktieägarna. Du jobbar ju för aktieägarna, inte mot aktieägarna.

Vilken ägarandel har du nu i Creades?
– Jag får ju bara ha en röstandel på max 30 procent.

Det är vad du har nu alltså?
– Ja.

Är det både din röstandel och kapitalandel i Creades?
– Nej, jag har 37 procent av kapitalet.

– Någon har ju sagt att Creades är ett ”maktbolag”, men visa mig ett maktbolag någonstans i världen där en ägare har 37 procent av kapitalet och 30 procent av rösterna. Maktbolag innebär ju det omvända. Då finns det A- och B-aktier så att en ägare tack vare röststarka A-aktier kontrollerar bolaget med en minimal kapitalandel. Jag är själv naiv om jag tror att Creades är ett maktbolag, och man är ännu mer naiv om man tror det när man ser det utifrån.

Julander säger att han flera gånger har tagit upp de frågor han vill att granskningsmannen ska utreda, både med dig, Creades styrelse och Charette? Även om Julander kanske inte har skrivit något formellt brev om det så påstår han att han har pratat med er om det?
– Jo, men om det handlar om sådana här kniviga frågor som Julander vill att granskningsmannen ska utreda, så måste han ju skriva ett brev om det så att man vet vad man ska svara på. Annars kan ju jag säga med samma emfas att vi redan har svarat på hans frågor. Så han har ju redan fått svaren. Det har alltså varit en muntlig ordväxling när det gäller de här frågorna.

– Men när man sedan går från muntligt så bör man ju faktiskt formalisera det hela genom att ta det skriftligt så att det inte sätts igång en sådan här sak på grund av ett missförstånd. Det är som att starta ett krig på grund av ett missförstånd. Jag kan inte förstå hur man först inte gör någonting och sedan plötsligt tar till kärnvapen. Normalt så är det ju istället en eskalering av dina vapen. Eller hur?

Det är alltså fel att säga att Julander inte alls har tagit upp de här frågorna med Creades?
– Jag var ju väldigt noga med att säga att vi inte har fått det skriftligt. Jag har inte fått det som Creades styrelseordförande och styrelsen har inte fått det, utan det vi har är en löpande dialog. Inom ramen för den dialogen har vi svarat på de här frågorna, och vi trodde att Julander hade fått tillfredsställande svar på dem.

Sedan gick Julander alltså vidare ändå och begärde en särskild granskningsman?
– Och sedan så gjorde han så här. Det kom som ett brev på posten - både i bokstavlig och bildlig bemärkelse.

Har du inblick i Pan Capitals bakgrund. Julander är själv förtegen om det. Är det alltså på robothandel som de har tjänat ihop sitt kapital?
– Om han är förtegen om det, hur tror du då att jag ska kunna veta mera än vad han vill säga?

Du har väl säkert källor som kan berätta om det för dig?
– Nej, nej, nej. Nej.

Du har inte det?
– Nej, absolut inte. Nej, absolut inte.

Du har väl många...?
– Du har ringt till Creades, inte CIA.

Om jag vore du skulle jag väl tagit reda på Pan Capitals bakgrund och hur de har byggt upp sitt kapital och uppnått sin nuvarande position och så vidare?
– Det vi vet är att det är ett helt unikt agerande från deras sida att gå in med en stor ägarandel i ett bolag som Creades. Det är som en helt ny verksamhetsgren för dem.

– Och samtidigt som de har gått in som storägare hos oss så vill de ha en avveckling genom att redan på den här stämman ha en inlösen, trots att det står i bolagsordningen exakt att det är en gång om året som vi öppnar upp dörren för en inlösen.

Julander menar på att orsaken till hans krav på ett inlösenprogram nu är att ni haft en så himla dålig utveckling av er aktieportfölj i år?
– Gamla investmentbolaget Öresund hade funnits i en bra bit över 100 år, och vi har nu hållit på med Öresund i närmare 20 år (sedan vi tog kontrollen över det bolaget). Under sådana tidsperioder kan man ju läsa av om utvecklingen varit bra eller inte, men om man som Pan Capital gör det i Creades efter sju månader - det tror jag säger väldigt mycket om hur de ser på den här verksamheten.

– Och du vet ju att Avanza (Creades största aktieinnehav) kanske inte riktigt har haft ett ”drivhusklimat” under den här tiden (hittills i år), men vi jobbar och sliter med det plus att vi har en pensionssatsning på gång som vi tror kommer att bli väldigt bra för Avanza. Så därför sitter ju inte vi och säljer våra Avanza-aktier nu för att Avanza har en vinstsvacka, utan vi ser över den här svackan och ser att det förhoppningsvis kommer mycket bättre tider.

– Och då är vi inte en indexfond som säger att Avanza utgör X procent av index och att vi därför också ska ha ett Avanza-innehav på samma procent av vår portfölj, utan som aktieägare i Creades så köper man ju en förvaltning med Avanza som den största ingrediensen plus aktieinnehav i Haldex, Lindab och allt det andra.

– Lindab har vi ju precis börjat jobba med, och sådant där tar ju inte sju månader - att sitta och göra något bra med som aktieägare i Lindab. Det tar ju tid.

– Det är det jag menar. Så Pan Capital har en helt annan agenda än vad vi har.

Vad tycker du om robothandeln på börsen?
– Jag ser inget problem med den. Jag har en avlägsen släkting som skrev en avhandling om robothandel här nu som var omskriven i Dagens Industri i förra veckan. Björn Hagströmer heter han. Det var ett helt uppslag om det i DI. Titta på det, för han sa det att om man inför olika avgifter för börshandeln så minskar börshandeln i omfattning (”likviditeten” på börsen) men robothandeln har för sin del ökat börshandeln rätt ordentligt.

– Det är vad man som lekman haft på känn att det har varit. Sedan får man ju se på avarterna, men att slänga ut barnet med badvattnet liksom - det är okunnigt att göra.

Vad tycker du om att robothandlare blir storägare i ett bolag som Creades?
– Jag har inga som helst synpunkter på det.

Du har väl tidigare pratat lite i negativa ordalag om att robothandlare inte platsar som aktieägare i Creades?
– Nej, absolut inte. Nej, det har jag inte gjort. Jag gjorde en väldigt dålig jämförelse och sa att alla är välkomna som aktieägare i Creades oavsett om man exempelvis är robothandlare eller kriminell eller vad man nu är för någonting. Det var ett rätt korkat uttalande av mig.

Så det är inget du står för idag?
– Nej. Vi lever ju på en öppen marknad där alla är välkomna, självklart.

Hagströmer hör senare av sig med lite tillägg:

– Under Creades förra bolagsstämma i april 2012 sa jag till Pan Capital: ”Ni vill ju avveckla Creades.” De svarade: ”Nej, det vill vi inte alls.” Och då läste jag högt från ett brev som jag fått av Pan Capital. Där stod det ju: ”Vi har tre förslag här, varav avveckling är vårt huvudförslag.” Då under stämman försökte Pan Capital att slingra sig ifrån det.

– Och det som Julander säger i den här artikeln är ju precis samma sak. De jämför oss med börsindex och säger att vi har för stor andel av våra tillgångar investerade i bolag i finansbranschen och att det därmed är en för koncentrerad portfölj, och att portföljens volatilitet ligger på en viss nivå jämfört med börsens volatilitet. Och detta läser alltså Pan Capital av efter sju månader.

– Här är det två parter som uppenbarligen har olika uppfattningar om vad som är sanning. Sedan tänker inte jag fortsätta det här grälet. Nu har vi liksom klargjort var det här går någonstans.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: