Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

”GER INVESTERINGSKAPACITET PÅ 200 MILJONER KR”
janbengtsson473.jpg
Almi Invests vd Jan Bengtsson.
Foto: Almi Invest

80 miljoner till Almi Invest

Det statliga bolagets riskkapitalverksamhet i Västsverige får ytterligare pengar sedan EU ansett att verksamheten utvecklas så bra.

hakankrook200.jpg
Håkan Krook som är vd för Almi Invest Västsverige.
Foto: Almi Invest
Det berättar Håkan Krook som är vd för Almi Invest Västsverige som under måndagsmorgonen skickade ut ett pressmeddelande om pengarna.

– Det här är ju väldigt positivt förstås för hela regionen och riskkapitalmarknaden här nere. Härmed så får vi försärkning så att vi kan fortsätta investera i unga, lovande tillväxtföretag. Det känns väldigt positivt, säger han.

– Vi tycker på något sätt att det här visar att vi har haft förmågan att hitta bra bolag att investera i.

Krook understryker att alla Almi Invests investeringar i olika bolag sker tillsammans med andra privata aktörer.

– Det ingår i vår affärsmodell att därigenom öka tillgången på riskkapital genom att ta med oss privata aktörer istället för att ”tränga undan” privat kapital. Det är väldigt positivt.

Almi Invest investerar i bolag i alla möjliga branscher men det ska vara bolag i tidig expansionsfas och bolag med en stor potential.

Totalt har Almi Invest i hela Sverige investerat kring en halv miljard kronor (av ett totalt kapital på drygt 1 miljard kronor till förfogande) under de tre år som verksamheten varit igång sedan starten 2009 med delfinansiering från EU. Pengarna har investerats i cirka 150 bolag.

Och Almi Invest ingår i sin tur i statliga bolaget Almi Företagspartner som är inriktat på att tillsammans med banker ge lån till olika bolag. De ger vanliga lån men även så kallade ”tillväxtlån” till bolag och projekt i väldigt tidig utvecklingsfas. Almi Företagspartner har totalt lånat ut cirka 2 miljarder kronor.

Almi Invests verksamhet är indelad i sju olika regioner i Sverige varav Almi Invest Västsverige har investerat kring 100 miljoner kronor i cirka 24 bolag. Så de nya 83 miljoner kronorna innebär nästan en fördubbling av kapitalet.

Exempel på bolag som Almi Invest Västsverige har investerat i är Bluetest.

– Det är ett mycket framgångsrikt bolag som nu tre år sedan starten har intäkter på över 40 miljoner kronor per år och en stark intjäningspotential, berättar Krook.

Bolaget säljer ett system som mäter och optimerar små antenner över hela världen. Det är exempelvis antenner för mobiltelefoner.

Ett annat bolag är Inexchange.

– Det är ett e-fakturabolag som är det snabbast växande på sitt område i Sverige idag, men de har globala ambitioner.

Ett tredje exempel är Aluwave.

– De växer också oerhört snabbt och tillhandahåller LED-belysning.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Almi Invest Västsveriges kapital kommer inte bara från EU. Cirka hälften kommer från EU, en fjärdedel från regionala offentliga aktörer och en fjärdedel från staten via Almi Företagspartner som formellt sett är ett statligt bolag som handläggs av Näringsdepartementet.

Av det totala kapitalet på drygt 1 miljard kronor som Almi Invest investerat hittills kommer alltså cirka hälften från EU i form av EU:s regionala utvecklingsfonder. De regionala offentliga aktörerna är i Almi Invest Västveriges fall aktörer från västra Götaland, Halland och Värmland såsom Business Region Göteborg som är en regional offentlig aktör med syfte att främja företagsamheten i regionen. För att EU ska betala ut sina pengar finns krav på att landet på statlig och lokal nivå ställer upp med lika mycket offentliga pengar självt.

– Det är positivt för aktörer som Business Region Göteborg att lägga sina pengar hos oss. Varje krona de stoppar in växlas sedan upp 8-10 gånger och går rakt in i noga utvalda tillväxtföretag. Vår uppgift på Almi Invest Västsverige är ju att hitta de mest potenta bolagen att investera i.

Att en instoppad krona växlas upp 8-10 gånger förklarar Krook med att varje krona som BRG stoppar in matchas av bland annat EU och att privata aktörer sedan går in och saminvesterar med Almi Invest Västsverige.

– Oftast vill de privata investerarna investera mer än vi gör i ett bolag, kanske uppåt 1,5 gånger vår investering, säger Krook.

De privata aktörerna är ”affärsänglar” och riskkapitalbolag.

– Det kan vara etablerade aktörer som Karolinska Development, Volvo Technology Transfer, Chalmers Innovation Seed Fund, Coach & Capital och Wingefors Invest.

Men enligt Krook är de privatpersoner som är så kallade ”affärsänglar” kanske ännu viktigare privata saminvesterare med Almi Invest. Det är Almi Invest som söker upp affärsänglarna.

– Vi ser de som är aktiva som affärsänglar och ringer upp dem. Då brukar de bli jätteglada eftersom de då får en professionell aktör som Almi Invest som kan hjälpa dem genom investeringsprocessen och minska den totala risken genom att fler är mer och delar på en investering.

Att Almi Invest Västsverige nu får 83 miljoner kronor har enligt Krook att göra med att det fanns en del EU-pengar kvar för andra ändamål som nu bedömdes inte förbrukas på de från början avsedda områdena.

– Och de har sett att vårt projekt fungerar väl och att vi har en kapacitet och god efterfrågan för att ta hand om mer pengar. Därför beslutades att EU-pengarna skulle flyttas från andra projekt till oss.

Det är Tillväxtverket med bland andra Jenny Perslow som har skött samordningen med EU.

– Beskedet om det här stod klart under sommaren, men det är en process som har pågått under en längre tid, säger Krook.

Att det var just Almi Invest Västsverige som fick pengarna har inte i sig att göra med att det är en region som är duktigare på detta än Almi Invests övriga regioner, utan att det helt enkelt var EU-pengar avsedda för andra projekt inom den lokala regionen Västsverige men att pengarna nu inte längre behövdes till det.

De 83 miljoner kronorna består av 25 miljoner kronor från EU och lika mycket i nationell ”motfinansiering”. Resterande 33 miljoner kronor skjuts till av Almi Företagspartner Väst enligt måndagens pressmeddelande.

Eftersom privata investerare saminvesterar med cirka 1,5 gånger Almis investeringsbelopp, innebär de nya pengarna att det härmed tillhandahålls totalt kring 200 miljoner kronor för nya investeringar står det i pressmeddelandet.

Av de investeringar som Almi Invest har investerat i olika bolag finns exempel på investeringar som har femfaldigats i värde. Riskkapitalbranschen som helhet har som mål att få en avkastning på 15-20 procent per år på den typen av investeringar som Almi Invest gör. Då behövs det en del investeringar som flerfaldigas i värde för att täcka upp för de bolag som går omkull.

– Jag tror att vi kommer att få en bra avkastning på våra investeringar, säger Krook men pekar på att det kommer att ta 10-15 år innan det kan utvärderas fullt ut.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: