Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

eivindkolding473.jpg
Danske Banks vd Eivind Kolding.
Foto: Danske Bank

Danske Bank väntas göra
mer kostnadsbesparingar

Det lär bli vd Eivind Koldings medicin för Danske Bank i den nya strategi han ska presentera om några veckor, enligt analytiker som Realtid.se har talat med.

Danske Bank drabbades hårt av den allmänna finanskrisen de senaste åren bland annat på grund av sin expansion i Irland. Sedan fjärde kvartalet 2008 uppgår bankens förluster i Irland till 20 miljarder danska kronor.

Danske Bank vill sälja sin irländska låneportfölj men det går i praktiken inte, så banken har helt enkelt valt att bedriva den som en ”run off”-verksamhet tills alla lånen i portföljen har löpt ut.

Och även i Danmark har banken haft det kämpigt med svag konjunktur.

Danska staten har fått pumpa in 26 miljarder danska kronor i ”hybridkapital” till Danske Bank vars aktieägare därutöver har fått pumpa in 20 miljarder danska kronor så sent som 2011.

Under 2011 gjorde så finansmannen Christer Gardell (via sitt fondbolag Cevian) entré som storägare i Danske Bank. Enligt senaste uppgift har han sagt sig äga kring 5 procent av banken samtidigt som han sagt att han kontrollerar en klart större ägarandel, förmodligen genom samordning med andra storägare.

Mot slutet av 2011 kom sedan besked om att Danske Bank ökar tempot och sätter in Eivind Kolding som ny vd från februari 2012. Han har varit styrelseordförande för banken i många år och samtidigt jobbat som vd för stora danska containerrederiet Maersk som han fått att bli lönsamt efter ett stort omstruktureringsarbete, bland annat med stora kostnadsbesparingar.

En fråga är om chefen för ett containerrederi är rätt man för att ratta en storbank, men enligt en källa på Danske Bank har Kolding väldigt gott rykte i Danmark och en stor internationell erfarenhet. Källan känner inte igen att det skulle vara Gardell som drivit fram vd-bytet till Kolding.

I maj 2012 kom besked om att Kolding genomför en stor utredning av Danske Banks framtid och kommer att presentera bankens nya strategi i samband med att resultatrapporten för tredje kvartalet 2012 offentliggörs 30 oktober 2012. Den nya strategin ska sedan förtydligas på bankens kapitalmarknadsdag som ska hållas i London den 8 november 2012. Arbetet med den nya strategin har pågått under hela våren och sommaren 2012.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Danske Bank aviserade redan under tredje kvartalet 2011 ett kostnadsbesparingsprogram som innebar att 10 procent av kostnaderna (en årstakt på 2 miljarder danska kronor) ska skäras bort inom tre år. Efter det har besked kommit om att besparingsprogrammet ska snabbas upp så att det nås tidigare än den ursprungliga planen.

En analytiker antar att Danske Banks nya strategi kommer att innebära mer kostnadsbesparingar, och pekar på att Kolding under sin tid på Maersk ledde en stor omstrukturering under 2009 och 2010 som innebar stora personalnedskärningar då stora kostnader eliminerades.

– Ett alternativ för Danske Banks nya strategi är förstås att det kommer mer kostnadsbesparingar även om banken redan har ett kostnadsbesparingsprogram sedan tidigare. Danske Banks vd Eivind Kolding har själv sagt under en telefonkonferens om bankens resultatrapport att det inte vore konstigt om man hittade mer kostnadsbesparingar när man ser över strategin, säger analytikern.

Det har även varit tal om en omorganisation av Danske Bank där banken istället för att ha separata organisationer i varje land med chefer för olika kundsegment inom varje land, ska ha chefer på koncernnivå över de olika kundsegmenten (private banking, SME och corporate). Den förändringen meddelades redan tidigare under 2012.

Danske Bank finns i alla de fyra nordiska länder och en fråga är om banken kan komma att sälja av sin verksamhet i ett eller flera av länderna utanför hemmamarknaden Danmark, men på en fråga under telefonkonferensen om resultatrapporten för första kvartalet sa Eivind Kolding att bankens verksamhet i de övriga nordiska länderna hör till kärnverksamheten som inte ska säljas.

En annan fråga är om en del av den nya strategin är att Danske Bank aktivt kommer att söka andra banker för att gå samman med, köpa upp, eller bli uppköpt av. En vanlig strategi för Gardell är att få bolag han investerar i att bli uppköpta. Men där väntas inget ske åtminstone på kort eller medellång sikt. Gardell är inte alls största aktieägare i Danske Bank utan det är danska storkoncernen AP Möller-Maersk med en ägarandel på 25 procent vilket koncernen har haft sedan 30-talet. Så vitt det är känt vill koncernen inte sälja sin ägarandel i Danske Bank.

En analytiker ser kostnadsbesparingar, avyttringar av delar av banken, samt ”kapitaloptimerings-åtgärder” som tre tänkbara alternativ för Danske Banks nya strategi. Kapitaloptimering är en annan av Gardells käpphästar när han går in som storägare i ett bolag, vilket innebär att man pumpar bolaget på kapital genom exempelvis extrautdelningar eller får bolaget att återköpa egna aktier. Det gjorde Gardell i exempelvis Volvo vilket ledde till kritik för att Volvo blev för finansiellt svagt när finanskrisen smällde till. En fråga är om Danske Bank egentligen har någon ”överskottskassa” att dela ut efter sin stora kris.

– Danske Bank är inte överkapitaliserad, säger en analytiker vilket indikerar att det i praktiken inte finns några extrapengar att dela ut från banken.

Danske Bank har totalt 21.000 personer anställda varav 1.300 personer i Sverige.

Hela Danske Bank är värd nästan 100 miljarder danska kronor på Köpenhamnsbörsen vid nuvarande börskurs på drygt 100 danska kronor. Börskursen är i en långsiktigt fallande trend från en kursnivå på 190-200 danska kronor hösten 2007. Som lägst var aktien nästan nere i 30 danska kronor under våren 2009. Sedan dess kan man säga att aktien är i en stigande trend till nuvarande kursnivå på 104,60 danska kronor, men samtidigt hade aktien en topp på 140-150 danska kronor hösten 2010 så sedan dess är aktien i en fallande trend.

Räknat i svenska kronor är Danske Bank värt 110 miljarder svenska kronor på Köpenhamnsbörsen och har alltså 21.000 anställda. Det kan exempelvis jämföras med Handelsbanken som är värt 150-160 miljarder kronor på Stockholmsbörsen men klarar sig med bara cirka 11.000 anställda.

– Jämförelsen visar att det borde finnas utrymme att minska Danske Banks kostnadsnivå, säger en analytiker.

Hur har då Handelsbanken lyckats vara så kostnadseffektiv jämfört med Danske Bank? En käpphäst i Handelsbankens ”företagskultur” är att bankkontoren är väldigt självstyrande.

– Bankkontoren är den största delen av vår verksamhet, och hos oss bestäms antalet anställda på kontoren av respektive kontor - hur många man behöver och med vilken kompetens. Det är en modell som har fungerat väldigt bra vilket också visar sig i hur pass nöjda kunderna är med oss och i vår goda lönsamhet, säger Handelsbankens presschef Bengt Carlsson.

Private banking är Danske Banks affärsområde för kapitalförvaltning åt välbärgade privatpersoner. Affärsområde SME är inriktat på kunder i form av små och medelstora bolag (SME; Small and Medium sized Enterprises), medan affärsområde Corporate är inriktat på kunder i form av storbolag.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: