Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

martinwheatley473.jpg
Brittiska finansinspektionen FSA:s chef Martin Wheatley.
Foto: FSA

Brittiska finansinspektionen
tar kommando över Libor

Det är de brittiska bankernas branschorganisation BBA som tvingas lämna samordningen av referensräntan Libor efter åtgärdsförslag från brittiska finansinspektionen FSA för att återupprätta allmänhetens förtroende för Libor.

Det skriver nyhetsbyrån Bloomberg. Brittiska finansinspektionen FSA:s (Financial Services Authority) chef Martin Wheatley har presenterat sin rapport över vad han anser bör göras vad gäller Libor. Det finns flera olika Libor-räntor och Wheatleys förslag omfattar skrotandet av över hundra olika Libor-räntor kopplade till utländska valutor samt med olika löptider där handeln är för liten. Han vill även se ett särskilt regelverk för de banker som sätter Libor och stränga straff om man bryter mot reglerna.

– Övervakningen av Libor har misslyckats totalt, säger Wheatley enligt Bloomberg och uppger att problemen har förstärkts av bristfällande reglering och ingen mekanism för att straffa de som manipulerar systemet.

Tidigare har brittiska banken Barclays fått böta motsvarande 3 miljarder kronor för att ha manipulerat Libor- och Euribor-räntorna samtidigt som bankens styrelseordförande och vd har tvingats avgå på grund av skandalen. Utredning av flera andra banker pågår. Bland annat har det stått om att skotska storbanken RBS är inblandad och från Danmark har framkommit att Nordea är en av de banker som utreds av danska näringsministern Ole Sohn av om oegentligheter förekommit kring den danska referensräntan Cibor.

Nordea har hänvisat till de danska bankernas branschorganisation Finansrådet som inte funnit stöd för att oegentligheter förekommit kring Cibor, men däremot att det kan finnas skäl att förbättra det sätt på vilket Cibor-räntan sätts.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Realtid.se får tag på FSA:s talesperson Chris Hanson som förtydligar att det som framkommit idag är förslag från FSA-chefen Martin Wheatley som Wheatley har gjort på uppdrag av brittiska regeringen och inte direkt för FSA:s räkning.

Och enligt Hanson innebär förslagen att BBA inte längre ska få samordna Libor utan en upphandling ska nu äga rum där en ny aktör ska utses som får hand om det, och det kommer enligt Hanson alltså inte att bli FSA självt. Det ska istället bli någon privat aktör.

Däremot kommer FSA enligt förslagen att ha hand om övervakningen av Libor och de aktörer som är inblandade i det. För den nya privata aktör som ska samordna Libor kommer det att krävas en särskild auktorisation.

– Det vi från FSA:s sida ska göra enligt förslaget är alltså att skapa regler rund Libor-processen, men vi kommer inte själva att överta det direkta ansvaret för samordningen av Libor-räntan från BBA, säger Hanson.

Dessutom kommer folk hos bankerna som är involverade kring Libor bli direkt reglerade av FSA vilket inte var fallet tidigare.

Barclays är den enda bank som hittills dömts till böter för sitt agerande kring Libor-räntan i Storbritannien, och enligt Hanson har FSA sagt att sju ytterligare finansiella institutioner (som till exempel banker) utreds i härvan. Det har offentliggjorts att UBS och RBS är två av de sju.

Utöver FSA:s utredning finns det även andra finansinspektioner runt om i världen som utreder andra institutioner och deras ageranden kring olika referensräntor.

FSA har inte sagt när deras utredning av de övriga sju bankerna ska vara klar. Principen är att FSA kommer att rapportera om åtgärder kommer att vidtas mot fler banker, men om det inte hittas några oegentligheter så kommer FSA inte att meddela om det.

Enligt Hanson är det kontroversiella att handlare anställda på Barclays hade en viss tradingportfölj med olika kontrakt och positioner knutna till Libor-räntan, och de kunde gynnas personligen genom exempelvis att få bonusar om Libor-räntan låg på en högre eller lägre nivå än där den låg. Då sa de till de anställda på banken som skickade in bankens input för fastställandet av Libor-räntan att skicka in ett högre eller lägre input än vad de annars skulle ha gjort.

Dessutom fanns det enligt Hanson intresse hos en bank som Barclays att under den allmänna finanskrisen skicka in lägre input till Libor än de annars skulle ha gjort för att få det att framstå som att banken var i bättre ekonomiskt skick än den egentligen var.

Det som kommer att hända nu är en omröstning i brittiska parlamentet om Wheatleys förslag som en del av en ny lag för finansiella tjänster i Storbritannien som väntas träda i kraft i början av 2013.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: