Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

magnusugglabrasilien473_2.jpg
Magnus Uggla som är vice vd i Handelsbanken och chef för Handelsbanken International. I bakgrunden brasilianska staden Sao Paolo i vilken bankens nya kontor i landet har öppnats.

Sao Paolo är den största staden i Brasilien och den sjunde största staden i världen med 11 miljoner invånare i ”kommunen” Sao Paolo och 20 miljoner invånare i och kring staden som helhet.
Foto: Handelsbanken, Geeksonaplane.com

Handelsbanken öppnar
i Brasilien

Det blir ytterligare en ny utlandsetablering efter att banken härom veckan öppnade nytt kontor i Australien. Magnus Uggla som är chef för Handelsbanken International hoppas nu att utlandsverksamheten ska kunna driva Handelsbankens totala resultattillväxt framöver.

Handelsbankens nya Brasilien-kontor är redan på plats och i förra veckan öppnades det nya Australien-kontoret.

Handelsbanken skiljer på länder som är ”hemmamarknader” där banken har en bred kontorsrörelse. Dit hör i dagsläget de fyra nordiska länderna samt Storbritannien. Utanför de länderna inriktar sig Handelsbanken på att ”serva” sina hemmamarknadskunder.

– Där ska vi stötta vår hemmamarknadsaffär vilket även är syftet med vårt nya Brasilienkontor. Det har enbart den inriktningen och ska inte bli någon bred kontorsrörelse, utan har en väldigt specifik inriktning, säger Uggla.

I och med det nya kontoret finns nu Handelsbanken i totalt 24 länder. Utöver de nordiska länderna och Storbritannien är det från väster till öster; USA, Brasilien följt av Västeuropa med en verksamhet i Spanien, Frankrike, Luxemburg, Tyskland, Holland, Schweiz, Österrike, och sedan Östeuropa med Polen, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och Asien med Kina, Indien, Malaysia, Singapore, samt Oceanien där banken finns i Australien.

De tjänster som Handelsbanken erbjuder via dessa kontor är framför allt avsedda för företagskunder från hemmamarknaderna men därutöver har banken exempelvis kontor i Luxemburg där banken har private banking-verksamhet (kapitalförvaltning för välbeställda privatpersoner). Dessutom har Handelsbanken ett kontor i Nice och Marbella som erbjuder bolån till kunder från hemmamarknaderna.

– Men i övrigt är det företagsaffärer vi är inriktade på med våra utlandskontor, säger Uggla.

Storbritannien skiljer alltså ut sig i och med att det även är en av Handelsbankens ”hemmamarknader” där banken bygger ut ett bredare kontorsnät, och ett ytterligare land där Handelsbanken växer är Holland där banken hittills har öppnat tolv kontor. I skrivande stund är Handelsbanken inte på gång att expandera på samma sätt i några fler länder.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Totalt har Handelsbanken drygt 11.000 anställda varav knappt en tredjedel nu jobbar utanför Sverige.

Hur är lönsamheten för Handelsbankens utlandsverksamhet?
– Den är lägre än i Sverige men ändå ganska bra om man ser på kontorsrörelsen utanför Sverige.

Räntabiliteten på det egna kapitalet ligger kring 11 procent per år för Handelsbanken utomlands.

Ska era utlandssatsningar som det nya Brasilienkontoret bidra till god resultattillväxt för Handelsbanken som helhet framöver?
– Det hoppas vi ju, säger Uggla och nämner även satsningen i Storbritannien där Handelsbanken gör stora investeringar inför framtiden.

– Vi har många nya kontor på gång i Storbritannien och vi vet att ett nystartat kontor där blir lönsamt efter ett par år.

I dagsläget har Handelsbanken kring 130 kontor i Storbritannien jämfört med 461 kontor i Sverige. Som jämförelse bor det 62 miljoner invånare i Storbritannien jämfört med 9,5 miljoner invånare i Sverige.

Hur många kontor kan Handelsbanken ha i Storbritannien innan den marknaden är ”mättad” för er?
– Det är svårt att säga, men så länge vi kan anställa nya, duktiga medarbetare kan vi öppna nya kontor. Just nu öppnar vi ett nytt kontor i Storbritannien ungefär var tionde bankdag.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: