Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

annemariepalsson473.jpg
Anne-Marie Pålsson. Hon är ”associate professor” vid Lunds universitet.
Foto: HQ

”En stor lättnad”

Anne-Marie Pålsson var styrelseledamot i aktiemäklarfirman HQ som kraschade efter stora tradingförluster. Nu ger hon sin syn på hela härvan med stark kritik mot Finansinspektionen, hennes omdöme om Mats Qviberg och hur det känns att hon nu avförts från förundersökningen om brott.

Tidigare under onsdagen framkom att fem personer avförts från förundersökningen i rättsprocessen om det förekommit brott i samband med HQ-härvan varav Pålsson är en av de fem.

Hur känns det att ha blivit avförd från förundersökningen?
– Ja, det är en stor lättnad, säger hon.

När fick du beskedet?
– Jag fick det av en journalist som tagit del av läckande material från en av poliserna på ekobrottsmyndigheten (EBM) eller någon annan tjänsteman där som inte anser det vara omoraliskt att läcka material.

Du anser att det var omoraliskt?
– Ja, EBM utreder ju brottslighet såsom mutor och korruption vilket är frågor som ger en ganska stor uppmärksamhet, och om en sådan myndighet själv har tjänstemän som missköter sig och läcker sekretessbelagt material så är det ju problematiskt.

Tänker du vidta åtgärder på grund av det?
– Nej, men jag har i och för sig skickat ett brev till EBM:s generaldirektör med klagomål på att det läcker så från myndigheten. Men det går inte att göra något åt eftersom tryckfrihetsförordningen väger så pass tungt och att man därigenom inte får jaga källor. Men ur demokratisk övervakningssynpunkt är det djupt problematiskt med ett sådant beteende.

Vad skulle du ha kunnat få för straff om du hade blivit fälld i det här brottmålet kring HQ?
– För mig har det hela tiden varit fullständigt uteslutet att jag skulle ha kunnat bli fälld. Det finns över huvud taget inget som kan binda mig till den här typen av brottslighet som jag beskylldes för (av restbolaget HQ som gjorde brottsanmälan i oktober 2011).

– Det finns inte ett enda mejl, sms, protokoll - inget dokument över huvud taget - kopplat till mig. Jag är alltså inte inblandad på något sätt, så att jag skulle bli fälld var för mig en omöjlighet.

Dagens besked om att du avförts från förundersökningen kommer alltså inte som en överraskning?
– Jag var helt övertygad om att misstankarna emot mig skulle läggas ner. Jag var snarare förvånad över att det över huvud taget fanns misstankar emot mig.

Var du inne på förhör hos EBM tidigare?
– Det var vi alla. Vi var tvungna, men när man delges misstanke så är det egentligen en formalitet eftersom man då måste förhöras för att delgivningen ska få rättslig verkan. Så alla förhörda och intervjuade blev delgivna misstanke. Men problemet är inte det, utan det är att det sitter tjänstemän på EBM och läcker sekretessbelagd information i målet.

När var det som du var inne på förhör om HQ?
– Det är nu nästan ett halvår sedan. Bara det är ganska anmärkningsvärt; att de inte har kunnat leda undersökningen framåt snabbare än så.

Hur lång tid tycker du är rimlig?
– Eftersom det inte går att styrka någon av misstankarna emot mig så borde jag ha avförts från förundersökningen redan dagen efter förhöret.

Hur var själva förhöret?
– Jag minns inte så mycket ifrån det. Det var några poliser som ledde förhöret. De gjorde väl bara sitt jobb och var vänliga. Jag har ingen anledning att kritisera dem.

Vad frågade de om?
– Förhöret pågick i en halvtimme och de tittade hela tiden på klockan och undrade om de inte skulle kunna avsluta förhöret. Men i en halvtimme höll det på. Det var mer som ett trevligt samtal.

Vad anser du om att du fortfarande är en av parterna som restbolaget HQ kräver på nästan 3 miljarder kronor i skadestånd på grund av HQ-kraschen?
– Ja, nu måste jag ju jobba som en bäver för att få ihop pengar till det. (Skratt). Jag, Pernilla Ström och Carolina Dybeck har ju anlitat samma advokat (Jonas Benedictsson på Baker & McKenzie) för att representera oss i den rättsprocessen. Vi tyckte att det fanns all anledning att samordna oss.

Tror du att det kommer ha någon effekt för skadeståndsmålet att ni nu avförts från förundersökningen i brottmålet?
– Ja, det utgår jag ifrån. Och hela skadeståndsmålet är ju alldeles snurrigt. Hur kan de komma fram till att kräva ett skadestånd på 3 miljarder kronor? Sten Mörtstedt själv (fastighetsmagnaten som var storägare i HQ och nu via restbolaget HQ leder rättsprocesserna mot olika personer och bolag inklusive skadeståndskravet ) har ju kanske förlorat 100 miljoner kronor som mest på HQ-kraschen, och sedan har han ”kuppat igenom” att han har fått kontrollen och kommandot i restbolaget och tror sig kunna få ut 3 miljarder kronor i skadestånd. Det är helt snurrigt.

– Jag utgår ifrån att han - om han har något som helst vett och sans i det han gör - omedelbart även kommer att avföra mig, Ström och Dybeck från alla misstankar om att vi har ägnat oss åt oansvarigheter.

Så ni kommer inte att behöva vara med i skadeståndsmålet heller i så fall?
– Jag utgår ifrån att de kommer att släppa oss även i det målet.

Ett resonemang är att ni borde ha varit mer aktiva i HQ-styrelsen så att de stora tradingförlusterna hade kunnat undvikas?
– För det första var det inte moderbolaget HQ som hade hand om tradingen, utan det var föremål för behandling och hantering i HQ:s dotterbolag (HQ Bank) och dess styrelse. Moderbolaget hade delegerat befogenheter och ansvar om det till dotterbolaget. Det var dotterbolaget som hanterade tradingportföljen, och hur diskussionerna gick där vet inte jag eftersom jag satt i moderbolagsstyrelsen.

Man kan tycka att även moderbolagsstyrelsen borde ha satt sig närmare in i tradingverksamheten även om den låg i dotterbolaget med sin egen styrelse?
– Så tycker de som inte är särskilt juridiskt kunniga, men hela idén med att ha en organisation med olika juridiska personer är att varje bolag har sina befogenheter och ansvarsområden. Du kan inte delegera befogenheter till en dotterbolagsstyrelse och sedan säga att de inte har något ansvar. Ansvaret kan inte ligga på någon som inte fattar besluten. Annars skulle det innebära ”ansvarsgenombrott”. Ansvaret ska ligga där besluten fattas, och besluten om tradingportföljen fattades i HQ:s dotterbolag (HQ Bank).

– Det är något som har inte har tagits upp i diskussionerna kring HQ; att hela idén med aktiebolag är att man delegerar det operativa ansvaret till bolagets verkställande ledning. Det är den som har bästa tillgången till information. Sedan är det styrelsens uppgift att se till att det finns processer, strukturer, instruktioner och rutiner så att den verkställande ledningen inte hittar på några dumheter.

– Det ska finnas en riskavdelning, instruktioner, ett kontrollsystem och revisorer så att den verkställande ledningen inte går utöver sina befogenheter. Allt det var på plats i HQ. Vi hade funktioner för riskhantering, regelefterlevnad och revisorer som kontrollorgan. Det är det som är styrelsens uppgift att se till att det finns på plats, och inte att lägga sig i den operativa delen i ett bolag.

Pålsson vill ta upp en särskild frågeställning kring HQ.

– Det finns en aspekt som har kommit helt i skymundan, och nu är det dags att ta upp det: Vad sysslade Finansinspektionen med? Ingen har ifrågasatt att de med sitt beslut tog en tillgångsmassa värd 1,5 miljarder kronor från tusentals helt oskyldiga aktieägare i HQ genom att dra in HQ:s tillstånd, och ”gav det” till en annan aktör (Carnegie).

– HQ var när Fi fattade sitt beslut en väl fungerande bank med alla nyckeltal i ordning. Tradingen hade avvecklats, HQ hade fått nytt kapital, ledningen hade sparkats och styrelsen hade ställt sina platser till förfogande. Vi gjorde allt som man rimligen kan kräva av ett bolag, men likväl så drog Finansinspektionen in HQ:s tillstånd - och det utan att ens ha pratat med HQ:s styrelse vid ett enda tillfälle.

Varför gjorde Finansinspektionen (FI) så tror du?
– Det är något som du som journalist kan gräva i. Jag har mina egna misstankar och kan inte hjälpa dig med det, men det handlar om rättssäkerhet och den ordning som en myndighet som Finansinspektionen jobbar efter.

– Varje gång som FI har blivit granskad av juridiska instanser så har de fått bakläxa. Vad gäller synen på revisorsnämnden (i HQ-härvan) så gjorde FI en felbedömning. Sedan gav FI yrkesförbud för HQ:s hela tidigare styrelse - styrelseledamöter som nu befrias från misstankar. Kammarrätten prövade saken och fann ånyo att FI var fullständigt ute och cyklade.

– Man bör alltså ställa sig frågan vad FI egentligen har sysslat med i hela HQ-ärendet. Jag säger inte att det inte förekommit några felaktigheter i HQ. Jag vet inte om det har förekommit, men även om så har skett så finns det av den anledningen ändå inget skäl att straffa HQ:s tusentals aktieägare.

Ett syfte kanske är att avskräcka andra banker och aktiemäklarfirmor från att ägna sig åt vidlyftig trading?
– Du menar att FI:s agerande var preventivt? Men det är i så fall inte klokt. Det är i så fall inte i överensstämmelse med juridisk praxis i Sverige. Man kan inte säga att jag dömer dig till döden för att ha snattat, så att ingen annan ska snattat. Så gör vi inte i Sverige. Man kan titta på propositionen och utredningen kring lagstiftningen för att bedöma hur lagstiftaren tänkt sig att lagen skulle tillämpas, och utifrån det finns det nog ingen vidare grund för FI:s agerande.

Går det att överklaga FI:s agerande?
– Det fick de ju inte. (Restbolaget) HQ överklagade men Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att HQ inte hade rätt att överklaga. Rätten tillkom enbart dotterbolaget HQ Bank som vid den tidpunkten hade absolut inga skäl att överklaga eftersom HQ Bank blivit övertaget av Carnegie som gjorde en jätteaffär (genom att köpa ut HQ Banks verksamhet när HQ likviderades efter att tillstånden dragits in). Vad innebär det för rättssäkerhet när man inte får överklaga?

Du nämnde dina egna misstankar kring motiven bakom FI:s agerande. Vad menade du med det?
– Här får man vara försiktig och inte anklaga FI, så det kan bara vara spekulationer. Men rimligen hade FI anledning att visa upp sina muskler.

FI drog in HQ:s tillstånd några veckor före det svenska riksdagsvalet år 2010, och FI kan enligt ett resonemang ha haft alla skäl i världen att visa sina muskler och att FI kunde hantera finansmänniskor - så de tog i för att försöka göra stordåd. Regeringen hade innan HQ:s indragna tillstånd tjänat massor i opinionen på att gå hårt fram mot finanssektorn, så då hade det sett konstigt ut om det plötsligt bara blev så att HQ kom undan medböter.

Vid denna tidpunkt fanns det även diskussioner om att befria FI från en del befogenheter och låta Riksbanken ta hand om det istället, vilket gjorde FI motiverat att agera så att det inte skulle bli så. Dessutom var det ett högt stämningsläge om finanssektorn mitt inne i finanskrisen. Det samverkade väl till att FI tog i mer än vad som var rimligt ur rättssäkerhetssynpunkt, enligt resonemanget.

– Om man går in och ser på en inlaga från en före detta HQ-styrelseledamot i stämningsprocessen så framgår det att när det gäller HQ (och indragningen av tillstånden) så övergav FI sin tidigare praxis. Tidigare innebar FI:s praxis att instituten (bankerna och andra bolag med FI:s tillstånd) först fick varningar om de begick överträdelser, men i och med HQ uppstod en ny praxis i form av omedelbart indraget tillstånd. Det har inte skett någon gång tidigare.

Det går inte att göra något åt FI:s agerande nu i efterhand?
– Europadomstolen återstår ju, men det är väl ingen som idag orkar ta HQ-ärendet dit. Men journalister borde börja skriva om det här så att sådana här situationer inte inträffar flera gånger. En möjlighet är att man skapar bättre strukturer så att FI inte kan agera som både polis, åklagare och domare. Det har tunga jurister varit inne på tidigare. Och det borde bildas en separat ”sanktionsdomstol”. Det finns olika mått och steg som kan tas och den här frågan måste ventileras.

Vad anser du om FI:s styrelseordförande Bengt Westerberg och generaldirektör Martin Andersson? Borde de avgå?
– Det är inte upp till mig att besluta om vem som ska avgå eller sitta kvar, men hittills har diskussionen i media enbart handlat om att hela HQ-styrelsen var banditer. Och nu när vi avförts från förundersökningen är det halva gänget från gamla HQ-styrelsen kvar i förundersökningen. Men det är ingen som har tittat på de principiella frågorna kring FI:s agerande. Det är egentligen väldigt viktiga saker att ta upp till diskussion.

Hur tror du att HQ:s stora tradingförluster på över 1 miljard kronor egentligen uppstod?
– Jag har ingen aning om det. Tradingportföljen behandlades över huvud taget inte i moderbolagsstyrelsen. Man kan fråga sig om någon av HQ:s styrelseledamöter själv kunde gå in och göra tradingaffärer. Hur skulle man ha burit sig åt i så fall rent tekniskt för att kunna göra det? Skulle man ha smitit in efter stängningsdags och gjort affärer?

Det har väl framkommit att Qviberg haft omfattande kontakter via exempelvis mejl med HQ:s tradingchef Fredrik Crafoord?
– Det är med Crafoord man får diskutera sådant här med. Han var tradingchef och ansvarig för HQ:s trading så han vet ju vad som har hänt. Han om någon vet.

Men Crafoord har ju friats?
– Det är nästa fråga: Hur skulle HQ-styrelsen ha kunnat ägna sig åt svindleri? De fyra före detta HQ-styrelseledamöter som fortfarande är kvar i förundersökningen i brottmålet; gick de in i HQ:s handlarrum på kvällstid för att börja göra affärer? Det förefaller ju inte jättetroligt.

– Nu är det bra om utredningen kommer fram till vad som egentligen har hänt och hur HQ:s tradingförluster uppstod för jag har själv inget svar på det. Man måste gå till tradingavdelningen själv och bena ut vem som har gjort affärerna och på vems uppdrag. Man måste hitta vem som gjorde affärerna och se om det förekommit några oegentligheter där. Och man måste även ha i åtanke att den allmänna finanskrisen pågick runt om i hela världen när HQ:s tradingförluster uppstod, men det är bra att det utreds hur tradingförlusterna uppkom. Själv har jag inte varit inblandad och nu är jag väldigt nöjd med att EBM har kommit till samma slutsats.

Vad har du själv för intryck av Mats Qviberg?
– Jag har känt honom personligen i 20 års tid. Det är en begåvad människa. Som alla har han sina fördelar och nackdelar. Myntet har alltid två sidor, men att han skulle ägna sig åt oegentligheter har inte funnits på min radarskärm.

Finns det nu på din radarskärm?
– Jag vill inte tro det utan vill kunna lita på människor. Men egentligen tror jag inget längre efter de två senaste åren. Så länge som jag satt i HQ:s styrelse fick vi inga signaler alls om att det skulle förekomma oegentligheter eller att tradingportföljen kunde vara konstigt värderad. Det fanns inte på kartan, och uppenbarligen inte heller på revisorernas karta.

Har du fortfarande kontakt med Qviberg?
– Vi har kanske pratat någon gång eller 2-3 gånger. Jag lämnade ju HQ:s styrelse redan i samband med bolagsstämman våren 2010 och efter det kanske vi pratades vid när HQ:s tillstånd drogs in.

Vad pratade ni om då?
– Om att FI återkallade HQ:s tillstånd. Jag blev så upprörd att jag höll på att krevera. Det var så huvudlöst.

Vad tyckte Qviberg om FI:s agerande?
– Det minns jag inte. Det är över två år sedan nu.

Är han nedstämd i dagsläget?
– Jag har inte träffat honom.

Hur lärde ni känna varandra då för 20 år sedan?
– Det var via framträdanden med Obligationsfrämjandet och dess vd Gunnar Eliasson. Jag var då med och talade om sparande och ekonomins utsikter och Mats var också med.

Så efter att han lärt känna dig där blev du vid ett senare tillfälle tillfrågad om du ville sitta med i HQ-styrelsen?
– Ja, jag ansågs vara kvalificerad att tillhöra den kloka skaran.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: