Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

KVARSTADEN HÄVD

Fd Panaxia-vd:ns försvar

UPPDATERAD Här är försvaret som fick tingsrätten att häva Panaxias tidigare vd Thomas Gravius kvarstad på drygt 25 miljoner kronor.

panaxia_250.jpg
Thomas Gravius fick rätt mot Panaxia när det gäller kvarstaden.
Foto: Sara Johansson
Säkerhetsbolaget Panaxia begärde i juni att tingsrätten skulle säkra drygt 35 miljoner kronor hos de ekobrottsmisstänkta tidigare nyckelpersonerna i bolaget, Thomas Gravius och Carolina Damos. Tingsrätten gick på bolagets linje och beslutade om kvarstad den 13 juni. Nu har samma domstol hävt beslutet.

Thomas Gravius har, tillsammans med advokaterna Olof Kullinger och Per Sjödin från advokatfirman Nordia, slagits med näppar och klor för att domstolen ska häva kvarstaden.

De uppger bland annat att kvarstaden om drygt 25 miljoner kronor med för att han, som är affärsman, överhuvudtaget inte kan genomföra några affärer.

Han menar att detta i kombination med att processen pågår under lång tid medför att risken för att hans skada kan bli större än de 2 miljoner kronor som Panaxia ställt som borgensförbindelse. Han pekar på att ett belopp om 10 miljoner kronor är närmare den skada som han skulle lida.

Thomas Gravius nekar till att han gjort sig skyldig till brott och att han har missbrukat sin förtroendeställning genom att föra över Panaxias tillgångar till sig själv eller konton som han ensam eller genom sina intressebolag kontrollerat.

Han pekar på att Panaxia inte har bevis för brotten trolöshet mot huvudman samt den senaste brottsanklagelsen, förskingring. Han menar att bolaget inte har visat vilken koppling han ska ha till de bolag som pengar påstås ha överförts till.

Han hänvisar bland annat att han inte haft något inflytande i driften av Skyddsteknik som vid tidpunkten för en överföring av 19,6 miljoner kronor ägdes av av Skyddsteknik Norden som i sin tur ägdes av Strict och Björn Schröder (tidigare vd i Panaxias dotterbolag Panalarm) via bolag.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
Thomas Gravius uppger att pengarna som överfördes senare har återförts till Panaxia.

Vad som har hänt, enligt Gravius, är att Panaxiakoncernen hade likviditetsproblem och saknade pengar bland annat för att betala löner till de anställda. Samtidigt hade Skyddsteknikkoncernen omfattande skulder till Panaxia. I stället för att själv låna från ”kontantkrediten”, vilket Panaxia tidigare gjort, beslutades (av andra än Thomas Gravius) att en extern part, Skyddsteknik, skulle låna från denna mot att det bolaget i gengäld reglerade sina skulder till Panaxia med de lånade medlen.

När det gäller transaktionen av sammanlagt 5,8 miljoner kronor förklarar Thomas Gravius att han inte kan bemöta det som Panaxia påstår eftersom han inte har tillgång till bokföringen men han poängterar att han aldrig fört över pengarna utan att det funnits någon fordran.

Han anser dock att de uppgifter som lagts fram av bolaget är strider mot varandra och i vissa fall bygger på antaganden.

Tingsrätten skrev i fredags:

”Det handlande som Thomas Gravius har vitsordat innefattar ett helt annat förfarande än det som Panaxia har åberopat som grund för sitt yrkande om kvarstad. Enligt tingsrättens mening kan inte den utredning som Panaxia har åberopat, med beaktande av Thomas Gravius invändningar, anses innefatta sannolika skäl för att han har gjort sig skyldig till de brottsliga gärningar som Panaxia har gjort gällande. Att förfarandet måhända kan innefatta annat brottsligt handlande påverkar inte den bedömningen.”

På onsdag väntar tingsrätten på beslut om åtal från åklagare John Keränen där Thomas Gravius och hans kollega Carolina Damos är misstänkta för grova bokföringsbrott.

I denna del finns det ett kvarstadsbeslut om 3 miljoner kronor på bolaget Gravius & Damos partners som togs den 20 april i år.

Både Thomas Gravius och Carolina Damos nekar till brottsanklagelserna.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: