Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

michaelwolf473.jpg
Swedbanks vd Michael Wolf.
Foto: Swedbank

Swedbanks knock mot Pareto-Öhman

Det är Swedbank med vd Michael Wolf som fick uppdraget som arrangör av fastighetsbolaget Fastpartners nya obligationslån. Tidigare har Pareto-Öhman arrangerat Fastpartners obligationslån.

soj200.jpg
Fastpartners vd och huvudägare Sven-Olof Johansson.
Foto: Fastpartner
Fastpartner offentliggjorde under fredagen ett pressmeddelande om obligationslånet som uppgår till totalt 500 miljoner kronor och har en löptid på fyra år.

Räntan på obligationerna är satt till referensräntan Stibor (med löptid på tre månader) plus 3,9 procentenheter. Den Stibor-räntan slutade i 1,61 procent igår (torsdag, den 20 september 2012) vilket med påslaget 3,9 procentenheter ger en ränta på 5,51 procent per år för Fastpartners nya obligation.

Fastpartner uppger enligt pressmeddelandet att pengarna ska gå till ”allmänna verksamhetsändamål såsom investeringar i befintligt fastighetsbestånd och fastighetsförvärv”.

Tidigare har Fastpartner år 2010 gett ut ett obligationslån på 300 miljoner kronor vilket då arrangerades av aktiemäklarfirman Öhman (numera Pareto-Öhman). Det hade en löptid på fem år med en fast ränta på 6,75 procent per år.

Men för det nya lånet är det Swedbank som valts ut som arrangör, och enligt vad Realtid.se erfar har investerarnas intresse för Fastpartners nya obligationer varit mycket stort.

Inför utförsäljningen av obligationerna satte Swedbank ett prisintervall på 3,75-4 procentenheter över Stiborräntan och som nämnt slutade det alltså med 3,9 procentenheter.

Obligationerna i det nya lånet har redan sålts ut till ett antal institutionella investerare, företrädesvis i Sverige. Investerarna ska betala in pengarna för obligationerna den 28 september 2012, och därefter ska obligationerna efterhand börsnoteras på Stockholmsbörsen. Då kommer även privatpersoner att kunna köpa dem, men obligationerna handlas i poster på 1 miljon kronor styck.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Fastpartner är totalt värt 3 miljarder kronor på börsen vid nuvarande börskurs kring 56 kronor. Börskursen har haft en kraftig kursökning sedan en bottennivå på 13-14 kronor i slutet av 2008.

Enligt Fastpartners senaste resultatrapport hade bolaget fastigheter värda 7 miljarder kronor och skulder på drygt 4 miljarder kronor i slutet av juni 2012. Fastighetsbeståndet utgjordes av över 120 fastigheter varav nästan 110 fastigheter i Stockholmsregionen och nästan 110 fastigheter i Gävleborgsregionen.

Fastpartners totala fastighetsbestånd har en uthyrningsbar yta på 740.000 kvadratmeter. Ytan motsvarar en kvadrat som är på 860 gånger 860 meter.

Under första halvåret hade Fastpartner hyresintäkter på drygt 300 miljoner kronor för sina fastigheter. Driftnettot uppgick till 185 miljoner kronor och förvaltningsresultatet cirka 130 miljoner kronor.

Fastpartners mål är att öka förvaltningsresultatet till en årstakt på 300 miljoner kronor från slutet av år 2012. Enligt strategin ska det ske genom förvärv och utveckling av egna fastigheter och byggrätter med investeringar på 500 miljoner kronor under andra halvåret 2012.

Enligt Fastpartners egna definitioner utgörs driftnettot av hyresintäkter minus fastighetskostnader, där fastighetskostnaderna utgörs av direkta fastighetskostnader (som driftskostnader, kostnader för reparation och underhåll, avgälder, skatt) plus indirekta fastighetskostnader (som kostnader för fastighetsadministration och marknadsföring).

Förvaltningsresultatet utgörs av resultatet före skatt i fastighetsrörelsen med återläggning av värdeförändringar förvaltningsfastigheter.

Med fastigheter värda 7 miljarder kronor och skulder på drygt 4 miljarder kronor blir Fastpartners aktie värdelös om fastigheterna sjunker i värde med 40 procent.

Enligt sin hemsida är Fastpartner inriktat på kommersiella fastigheter (det vill säga företagsfastigheter, i motsats till bostadsfastigheter) på ”expansiva orter”.

Enligt senaste årsredovisningen inriktar sig Fastpartner i första hand på ”företag som har ett behov av lokaler för produktion, lager, kontor och butik”.

På Fastpartners hemsida finns bolagets fastighetsförteckning som visar att bolaget äger fastigheter i Stockholmsregionen (i exempelvis förorterna Spånga, Skärholmen, Hässelb, Västberga och Märsta) samt i övriga Sverige (i bland annat Norrköping, Göteborg och Gävle).

Sven-Olof Johansson äger via bolaget Compactor 75 procent av Fastpartner enligt Fastpartners årsredovisning för 2011 (som är daterad i mars 2012).

Realtid.se fick tag på Johansson själv som just satt och åt lunch och föreslog ny kontakt om en timme.

Realtid.se har även sökt Pareto-Öhmans vd Mats Carlsson.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: