Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

REALTID.SE GRANSKAR:

Bolagsnätet som
dolde Panaxia-bluffen

Konkurser i en rad mindre aktiebolag avslöjar nu hur Panaxia kunde frisera balansräkningen och dupera styrelse och revisorer.

Realtid.se har granskat ett antal aktiebolag med nära kopplingar till Panaxia som har begärts i konkurs sedan i juni.

Så sent som i måndags försattes Nordisk bevakningstjänst, tidigare Panaxia bevakning, i konkurs. I går framkom det att åtminstone 5 miljoner kronor kan ha svindlats från Panaxia och överförts till detta bolag.

Nordisk bevakningstjänsts förre vd var i stort behov av pengar och kontaktade då Panaxias vd. En vecka senare var pengarna överförda, enligt P4 Radio Stockholm.

Men detta är endast toppen av ett isberg. Redan i juni försattes tre andra närliggande bolag i konkurs. Det handlar om Green Exit, Skyddsteknik Sverige och Skyddsteknik Norden. Samtliga nämns i Panaxias rapporter de senaste åren, som en följd av en rad invecklade affärer och skuldförhållanden.

I årsredovisningen för 2011 skriver Panaxia bland annat att man har en fortsatt ansträngd likviditet på grund av obetalade fordringar på Green Exit samt Skyddsteknik Sverige.

Enligt rapporten hade Panaxia-koncernen en nettofordran på Green Exit på 15,1 miljoner kronor samt en fordran på Skyddsteknik Sverige som uppgick till 10,3 miljoner kronor vid årsskiftet.

Bolaget Grandsecure Sweden, som har tagit över en del av rörelsen i Green Exit, ska också ha tagit över en del av Green Exits skulder, skriver Panaxia:

”Grandsecure har löpande betalat av sin skuld till Panaxia varför de är att betrakta som en trygg motpart för Panaxia.”

Totalt uppgick nettofordran på dessa bolag vid senaste årsskiftet till 37,5 miljoner kronor.

Enligt uppgifter till Realtid.se har det sedan länge stått klart att skulderna aldrig skulle betalas. Istället har en rad affärer, borgensåtaganden och liknande skapats för att dölja detta.

Grandsecure bildades så sent som i januari 2010 och hette från början G & D Sports AB. De brottsmisstänkta tidigare Panaxia-cheferna Carolina Damos och Thomas Gravius satt i styrelsen från september samma år till april 2011.

Då fördes delar av Green Exits verksamhet över till det namnbytta Grandsecure. Med följde vd:n Dick Lidman som tidigare haft samma post i Green Exit. Lidman är tidigare fotbollsspelare i AIK med landslagserfarenhet. Grandsecure förde in en goodwill-post på över 12 miljoner kronor i balansräkningen och gjorde upp om en tioårig avbetalningsplan med Panaxia som en del av affären.

Upplägget gjorde att Panaxia kunde klassa Grandsecure som ”trygg motpart” och därmed behålla fordran i balansräkningen för 2011. Noterbart är att Panaxias årsredovisning för detta år signerades ograverad av revisorerna.

Grandsecures årsredovisning för 2011 visar upp en helt annan bild. Revisor Erik Emilsson, från revisionsfirman Revideco, skriver i revisionsberättelsen att han varken kan till- eller avstyrka att resultat- och balansräkningen fastställs. Det finns osäkerheter både kring goodwillposten och de fordringar som Grandsecure tar upp i balansräkningen:

”Bolaget har per balansdagen Goodwill upptagen till 12.063.333 kronor i balansräkningen. Denna Goodwill har styrelsen och verkställande direktören valt att skriva av på 10 år, som beskrivits i förvaltarberättelsen. Det finns kalkyler som styrker detta värde, men då dessa är helt beroende av en framtida positiv utveckling för bolaget kan jag inte uttala mig om värderingen av denna post. Bolaget har också i förvaltarberättelsen nämnt att man har utestående, oreglerade fordringar uppgående till väsentliga belopp, som man ändå, av där nämnda skäl, bedömer vara säkra. Jag bedömer att det finns en osäkerhet om samtliga dessa fordringar verkligen är inkluderade i det nämnda avtalet, och skulle det inte vara så, så bedömer jag att det finns viss osäkerhet avseende denna post. Osäkerheterna ovan bedöms av mig som väsentliga för bolaget, och det kan inte uteslutas att de är av avgörande betydelse för bolagets fortsatta drift”.

Enligt Panaxias senaste halvårsrapport verkar fordran på Green Exit/Grandsecure ha flyttats ännu en gång. Nu påstås istället att Gravius och Damos ägarbolag Laccord Ltd har gått i borgen för bolaget som övertagit rörelsen från Green Exit motsvarande en fordran på 12,7 miljoner kronor.

Dick Lidman säger i en e-postkommentar till Realtid.se att Grandsecure inte har några synpunkter på revisorns anmärkningar. Han ser ljust på bolagets framtidsmöjligheter:

– Det finns en stor potential i denna bransch och vi tror och hoppas att vi kan expandera.

Panaxias konkurs får dock flera konsekvenser för bolaget:

– Det drabbar oss så till vida att vi har både ett kund och leverantörsförhållande. Vi har avtal där vi levererat tjänster som upphör. Dessutom har vi hyresavtal med Panaxia som i och med konkursen upphör. Vi har anlitat Panaxia till vissa transporter också.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:




Green Exit försattes i konkurs i juni i år. Av konkursbouppteckning framgår inga skulder till Panaxia, däremot har konkursförvaltaren Carl Stefan Christensson noterat att bolaget har en fordran på Thomas Gravius. Det gäller en bil som ska ha sålts till Thomas Gravius för 180.000 kronor. Pengarna är inte betalda och fordran är under utredning, enligt konkursförvaltaren.

Konkursen i Skyddsteknik Sverige, som hade en skuld till Panaxia på drygt 10 miljoner kronor vid årsskiftet, visar att bolaget helt saknar tillgångar. Panaxia är inte upptagen som fordringsägare i konkursen.

Carl Stefan Christensson, som är konkursförvaltare till Green Exit, Skyddsteknik Sverige och Skyddsteknik Norden, bekräftar att han ser kopplingar mellan samtliga tre bolag och Panaxias konkurs.

– Det kan jag se i allra högsta grad. Men min utredning är precis påbörjad. Jag har precis börjat gräva i detaljer och jag kan inte säga var vi landar i för slutsatser, säger han till Realtid.se.

Däremot menar han att konkurserna inte beror på Panaxias konkurs eftersom dessa bolag bröt sig ut från Panaxia för några år sedan. När holdingbolaget Skyddsteknik Norden tvångslikviderades i våras rycktes de övriga kocernbolagen med, förklarar han.

Han ser nu skäl att samordna den fortsatta konkursutredningen med Panaxia-utredningen:

– Jag har sett rätt så mycket intressant och jag kommer förmodligen att samordna utredningen med Panaxias konkursbo. Jag har en del lösa trådar som jag håller på att rycka i, säger Carl Stefan Christensson.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: