Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

reijokarhinen473.jpg
OP-Pohjolas vd Reijo Karhinen.
Foto: OP-Pohjola

Finsk finansjätte
sparkar folk

”Trots att vi går igenom alla alternativ kan vi inte undgå uppsägningar”, säger OP-Pohjolas vd Reijo Karhinen.

– Finansbranschen skakas av flera enorma förändringar samtidigt, säger Karhinen enligt ett pressmeddelande och pekar på tuffare regelverk och stigande kostnader.

– Av bankerna förutsätts allt bättre kapitaltäckning och därmed allt bättre lönsamhet. Vi måste anpassa oss till de nya regleringarna och samtidigt bereda oss på den extra börda som de nya kostnaderna av skattenatur såsom bankskatten medför.

Karhinen resonerar om att ”staternas utdragna skuldkris gör att marknadsräntorna hålls historiskt låga längre än väntat”.

– Detaljistbankrörelsens viktigaste intäktspost - räntenettot - utsätts därmed för ett betydande sänkningstryck. Vi kan inte utgå från att vi tryggar vår resultatkapacitet enbart genom att höja kundmarginalerna och
serviceavgifterna. Vi måste samtidigt också effektivisera vår verksamhet och på så sätt söka betydande kostnadsbesparingar. Det krävs rejäla buffertar för att kunna trygga en fortlöpande finansering av våra kunder och vår övriga service i en så pass osäker omvärld, säger Karhinen.

OP-Pohjola har sedan tidigare inlett om omorganisation år 2010, och det som ska ske nu uppges vara en fortsättning på det arbetet. De nya åtgärderna sägs innebära att upp till 700 personer sägs upp av de totalt 6 500 anställda inom OP-Pohjolas ”centralinstitutskoncern”. Dessutom ska 215 personer ”läggas ut. Hela OP-Pohjola-gruppen uppges ha 13 500 anställda. Personalminskningarna uppges omfatta alla personalgrupper.

Syftet med åtgärderna är att kostnadsnivån ska sänkas med 150 miljoner euro i årstakt varav ”en avsevärd del” ska uppnås redan under 2013.

Till centralinstitutskoncernen hör moderbolaget OP-Pohjola anl och dess dotterbolag Pohjola-koncernen, OP-Tjänster, Helsingfors OP Bank, OP-Livförsäkring, OP-Fondbolaget, OP-Kotipankki samt de närstående bolagen OP-Eläkekassa, OP-Eläkesäätiö och Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Personalnedskärningarna uppges inte omfatta OP-Pohjola-gruppens funktioner i Baltikum, Omasairaala Oy, Aurum Placeringsförsäkring Ab, OP-Bostadslånebanken Abp, Helsingin OP-Kiinteistökeskus Oy, OP-Tjänster Ab:s ICT-systemtjänster och ICT-utvecklingstjänster, Pohjola Försäkring Ab:s ersättningstjänster och inte heller
Helsingfors OP Banks privatkundskontor eller gruppens cirka 200 medlemsandelsbanker.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


OP-Pohjola-gruppen beskriver sig själv som ”Finlands största finansgrupp” som erbjuder sina kunder ”en
unik helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster”. Gruppens grunduppgift uppges vara ”att främja en bestående ekonomisk framgång, välfärd och trygghet för ägarkunderna, kunderna och omvärlden” med målet ”att erbjuda marknadens bästa och mångsidigaste helhet av koncentreringsförmåner”. Gruppen
utgörs av cirka 200 andelsbanker samt gruppens ”centralinstitut” OP-Pohjola anl med dotterföretag och närstående företag, av vilka det största är börsnoterade Pohjola Bank Abp.

Pohjola är värt drygt 3 miljarder euro på Helsingforsbörsen vid nuvarande börskurs kring 10 euro. Börskursen var under hösten 2007 (före finanskrisen) också uppe i nästan 10 euro, föll sedan till en botten på nästan 3 euro våren 2009, för att därifrån ha tagit sig upp igen till 10 euro.

En topp på 9-10 euro nåddes redan våren 2011 varefter kursen föll till cirka 6 euro i november 2012 för att sedan dess stiga igen till cirka 10 euro.

Bloomberg beskriver Pohjola Bank PLC som att bolaget erbjuder försäkringar (utom livförsäkringar) samt banktjänster, varav försäkringsverksamheten omfattar hemförsäkringar, bilförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, sjukförsäkringar och reseförsäkringar. Banktjänsterna uppges omfatta företagsfinansiering och investment banking. Därutöver erbjuder bolaget även kapitalförvaltningstjänster för institutioner skriver Bloomberg.

OP-Pohjola-gruppen omfattar cirka 230 kooperativa medlemsbanker samt gruppens ”centralinstitution” OB Bank vars dotterbolag utgörs av Pohjola Bank plc (hette tidigare OKO Bank plc fram till våren 2008, och är en företagsbank och det största dotterbolaget), Helsinki OP Bank (en bank för privatpersoner i Helsingfors med omnejd), OP-Henkivakuutus (livförsäkringar och generella försäkringar), OP-Rahastoyhtiö (fonder), OP-Asuntoluottopankki (bolån), OP-Kotipankki (blancolån inklusive kortverksamhet) samt FD Finanssidata (gruppens IT-bolag).

Det finns över 340 banker i Finland varav de största är Nordea, OP-Pohjola och Sampo och svarar för över 80 procent av inlåningen och utlåningen i landet.

Det är affärsmannen Björn Wahlroos som står bakom Sampo efter att han sålde in sin bank Mandatum till Sampo där han nu är styrelseordförande. Sedan har han via Sampo även blivit största aktieägare i Nordea där han nu också är styrelseordförande.

Enligt Nordeas hemsida har Sampo en ägarandel på 21 procent av Nordea per augusti 2012 vilket gör Sampo till Nordeas största aktieägare före svenska staten på 14 procent. Hela Nordea är värt 260-270 miljarder kronor på börsen.

Största aktieägare i Sampo är finska statens investmentbolag Solidium med en ägarandel på 14 procent medan Björn Wahlroos är tredje största aktieägare med en ägarandel på 2 procent per augusti 2012.

Hela Sampo är värt 13-14 miljarder euro på Helsingforsbörsen. Enligt Bloomberg är Sampo ett försäkringsbolag med inriktning på alla typer av försäkringar inklusive livförsäkringar, pensionsförsäkringar samt egendoms- och olycksfallsförsäkringar. Sampo äger exempelvis försäkringsbolaget If som har verksamhet i Sverige och Finland. Sampo hade tidigare även bankverksamhet fram till år 2006 då den såldes till Danske Bank varefter Sampo självt fokuserar på försäkringsverksamhet. Enligt Danske Banks hemsida bedriver Danske Bank fortsatt Sampos bankverksamhet under varumärket Sampo Pankki i Finland och Sampo Pank i Estland.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: