Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

”ALDRIG SKATTEKRONOR TILL RISKKAPITALBOLAG!”
jonasjostedt473.jpg
Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt.
Foto: Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill stoppa
riskkapitalbolagen

Partiledaren vill inte låta riskkapitalbolags-ägda vårdföretag sköta äldrevård i kommunerna och är ”mycket kritisk” till den borgerliga regeringens förslag att tvinga fram det.

Det skriver Vänsterpartiet i ett pressmeddelande där barn- och äldreministern Maria Larsson som tillhör KD uppges prioritera riskkapitalbolagens väl och ve framför de äldres. Larsson skrev för sin del ett debattinlägg i DN i lördags (den 15 september 2012) om att regeringen från år 2014 kan komma att tvinga alla Sveriges kommuner att släppa in privata företag i äldrevården. ”Det skulle innebära att regeringen kör över de kommuner och medborgare som aktivt valt att inte ha vinstdrivande företag inom äldreomsorgen. Jonas Sjöstedt ställer sig mycket kritisk till ministerns utspel”, skriver Vänsterpartiet i måndagsmorgonens pressmeddelande.

– Regeringens mål är att låta riskkapitalbolagen mjölka pengar från de skatter som vi har betalt till omsorg om de äldre. Valfrihet är inte att kunna välja mellan Attendo eller Carema i en kommun. Riktig valfrihet handlar om att det ska finnas så mycket personal på boendet, att den äldre själv får välja när hon vill gå ut och gå en promenad eller komma upp på morgonen, säger Sjöstedt i pressmeddelandet. Han flaggar för att ”frågan om vinster i välfärden” kommer att bli en viktig valfråga för Vänsterpartiet 2014.

– Vinstintresset ska inte få styra välfärden. Där har vi nästan 8 av 10 med oss. Vi har inget emot att det finns andra aktörer, till exempel ideella föreningar eller non profit-företag som komplement till den offentliga äldreomsorgen. Men våra skattekronor ska aldrig gå till riskkapitalbolag som aktivt undviker att betala skatt, som har sämre anställningsvillkor för de anställda eller som drar ner på bemanningen för att tjäna ännu mer pengar. Vill regeringen göra frågan om vinster i välfärden och att tvinga på kommunerna privatiseringar så tar vi gärna den debatten.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Larsson skriver i sitt DN-debattinlägg om ”att kunna välja äldreomsorg kan handla om makten över ens eget liv”. Hon pekar på att Alliansen därför stärkte valfriheten inom äldreomsorgen och andra välfärdsverksamheter genom införandet av lagen om valfrihet (”lov”) år 2009.

– Medborgare i kommuner som stärkt valfriheten genom lov är i dag mer nöjda med omsorgen än andra. Vi behöver mer valfrihet, inte mindre, skriver Larsson på DN Debatt och pekar på att Alliansregeringen nu tar nästa steg genom att tillsätta en utredning med uppdraget att se över vad som kan göras för att fler kommuner ska införa lov och hur kvaliteten inom omsorgen kan främjas. Utredningen ska vara klar senast i januari 2014.

Realtid.se har sökt Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt, Svenska Riskkapitalföreningens vd Marie Reinius, Attendo, IK Investment Partners, Carema och Triton. Vårdföretaget Attendo ägs av riskkapitalbolaget IK Investment Partners till 86 procent. Vårdföretaget Carema ägs av Ambea som ägs av riskkapitalbolagen Triton och KKR med ägarandelar på hälften var. Triton hänvisar till brittiska pr-firman Brunswick där Realtid.se söker folk.

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt hör av sig i efterhand.

Har ni generellt något emot riskkapitalbolag?
– Den här frågan gäller äldreomsorg, sjukvård, skola och barnomsorg, och på de områdena tror vi inte att riskkapitalägda företag passar. Det kan finnas ett stort behov av sådana företag inom innovativa branscher och gruvnäringen. Där kan de behövas, men i välfärden är det en annan logik.

Sjöstedt menar att med riskkapitalägda företag inom exempelvis vården så hamnar fokus på rationaliseringar vilket leder till lägre personaltäthet och i förlängningen en risk för sämre kvalitet.

– Den risken finns inte på samma sätt inom verksamheter med industriproduktion.

Men Sjöstedt uppger sig ändå vara kritisk till en del generella aspekter med riskkapitalbolag.

– Att de ägnar sig åt avancerad skatteplanering med räntesnurror och huvudbolag i skatteparadis tycker vi är oansvarigt.

Å andra sidan ser han utrymme för en effektivare politik avseende riskkapital för småföretag.

– På det området kanske det finns alltför många statliga aktörer såsom Tillväxtverket; statliga aktörer som ska hjälpa småföretag.

Vänsterpartiet är väl generellt emot giriga kapitalister som riskkapitalbolag?
– Jo, det är klart att vi är ett socialistiskt parti och förespråkar gemensamt ägande av ekonomin. Det är vårt långsiktiga mål, och vi vill exempelvis använda pensionssparandet mycket medvetet som ”våra egna” pengar och så vidare.

– Men den här striden handlar om att regeringen vill tvinga kommunerna att privatisera välfärdsområden, och det är vi fullständigt emot.

Sjöstedt nämner Norrköping, Umeå och Gotland som exempel på kommuner där man tar tillbaks äldreomsorgen från privata vårdföretag som Attendo och Carema.

– Där återkommunaliserar de vilket vi tycker är riktigt bra.

Vad tycker ni om regeringens initiativ att tvångsprivatisera äldrevården i kommunderna?
– Vi anser att det är en tydlig inskränkning mot kommunernas möjligheter att utforma sin politik som de vill.

Sjöstedt pekar på att riskkapitalbolagen dränerar de offentliga medlen.

– Vi anser att varje skattekrona som ska gå till exempelvis sjukvård och utbildning ska gå dit, men riskkapitalbolagen dränerar dessa verksamheter på resurser genom att ha lägre personaltäthet och otryggare anställningsförhållanden medan vi slår vakt om en högre bemanning inom äldreomsorgen och att personalen ska ha fasta anställningar med rätt att jobba heltid.

– Riskkapitalbolagen för sin del gör vinster på sin verksamhet. År 2009 tjänade de 8 miljarder kronor i vinst på verksamheter inom välfärden. Om de pengarna använts i verksamheten istället så hade det skapat tusentals arbeten och gett bättre kvalitet. Det innebär att riskkapitalbolagen missbrukar skattebetalarnas pengar. De tillåts skörda skattepengar.

Ett argument för riskkapitalbolagen är väl att statlig verksamhet riskerar bli ineffektiv?
– Man måste se till vilken logik som finns inom olika verksamheter såsom apoteksnäring, äldreomsorg eller telekom. Det är olika logik för olika branscher. Och vi är inte emot valfrihet för olika aktörer och kan tänka oss kooperativa stiftelser eller företag utan vinstintressen som alternativa vårdleverantörer, men vi är emot att man plockar skattepengar som vi har betalat från barnomsorgen till privata vinster.

– Och vi är också öppna för att det offentliga i sig ska ge personalen större inflytande och så vidare. I den meningen kan olika möjligheter föra något gott med sig, men riskkapitalbolagsägda vårdföretag som Carema och Attendo är inte särskilt kända för banbrytande vård utan snarare för vårdskandaler.

Vill Vänsterpartiet förstatliga all verksamhet och att man bara ska ha ett alternativ per bransch?
– Vi tycker inte att man ska förstatliga allt, utan förespråkar många alternativ. Och vi tror inte heller på ett samhälle utan privatägda företag. Men det här handlar om en annan fråga, nämligen att tvångsprivatisera äldrevård i kommunerna.

Attendo hör av sig i efterhand och vill inte lämna några kommentarer.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: