Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

fredriklundberg473.jpg
Fredrik Lundberg
Foto: Lundbergföretagen

Lundberg ger ut
miljardobligation

Bankerna får nobben när finansmannen Fredrik Lundberg omfinansierar de gamla banklånen i sitt investmentbolag Lundbergs med ett nytt obligationslån till lägre ränta.

Så säger Lundbergs finanschef Lars Johansson
Han hör av sig i efterhand via mejl och skriver följande:

”Har inget att invända mot i artikeln bortsett från formuleringen: 'Även om Lundbergs valde att inte ta nya banklån så anlitades Handelsbanken för uppdraget att arrangera det nya obligationslånet.'

Handelsbanken är vår formella arrangör enligt MTN-programmet tillika ett av möjliga emissionsinstut vilket vi hela tiden redovisat.”

”Avtalet avseende MTN upprättades redan februari 2007 med Handelsbanken som arrangör och med Handelsbanken, Nordea och SEB som emissionsinstitut. Därav följde vi avtalet och tog Handelsbanken som arrangör.”
Lundbergs skriver under fredagsmorgonen i ett pressmeddelande om att det är första gången som bolaget emitterat ett liknande obligationslån på den svenska kapitalmarknaden. Genom obligationslånet lånar Lundbergs 1 miljard kronor i 6,5 år och en ränta på 3,05 procent per år.

”Lundbergs bedömer villkoren för obligationslånet som attraktiva”, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Lånet uppges vara en del av Lundbergs större MTN-program (Medium Term Note). Pengarna ska enligt pressmeddelandet användas till ”generell finansiering av bolagets verksamhet”.

Den ränta som Lundbergs får betala på 3,05 procent per år för det 6,5-åriga lånet kan jämföras med att räntan på svenska statsobligationer ligger på 1,16-1,18 procent med förfall år 2019 (det vill säga en löptid på cirka sju år).

Den ränta Lundbergs får betala för obligationslånet kan ses mot bakgrund av att bolaget har kreditbetyget ”A+” från kreditratinginstitutet Standard & Poor's. Enligt S&P:s hemsida innebär ett kreditbetyg på A en ”stark förmåga att infria finansiella åtaganden, men något beroende av ekonomiska förutsättningar och förändringar i dem”. Tillägget ”+” innebär dock att Lundbergs A-betyg utgör ett starkt A. Utöver A finns det bara AA och AAA som är högre betyg från S&P.

Även om Lundbergs valde att inte ta nya banklån så anlitades Handelsbanken för uppdraget att arrangera det nya obligationslånet. Lundbergs är storägare i investmentbolaget Industrivärden som är Handelsbankens största aktieägare (per sista augusti 2012 enligt Handelsbankens hemsida). Lundbergs är därutöver självt Handelsbankens fjärde största aktieägare.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Realtid.se får tag på Lundbergs finanschef Lars Johansson.

Ska ni använda den miljard ni nu lånar via obligationslånet till något särskilt, exempelvis något stort byggprojekt?
– Vi har flera byggprojekt igång redan, så det här är ingen finansiering som krävs för att hantera dem. Det obligationslån vi nu tar är helt i linje med vår ordinarie verksamhet.

Han berättar att Lundbergs har löpande låneförfall på sin nettoskuld på knappt 3 miljarder kronor som bland annat hanteras via obligationslånet.

– Så det här lånet vi gör nu på 1 miljard kronor är ”business as usual” för oss, säger Johansson.

Enligt Lundbergs årsredovisning för 2011 förfaller nästan 900 miljoner kronor av Lundbergs nettoskuld under 2012 och 650 miljoner kronor under 2013.

Så det nya obligationslånet på 1 miljard kronor är egentligen bara avsett för att omfinansiera gamla lån?
– Ja, eller för att säkerställa att vi redan nu får tillgång till sådan omfinansiering. Så det är inte så att vi planerar eller har någon speciell storaffär framför oss och ska använda den nya miljarden till det. Det är business as usual.

Johansson bekräftar att räntan på obligationslånet ligger lägre än de tidigare lån som obligationslånet ersätter. De tidigare lånen var tagna direkt i banker. Lundbergs har sedan tidigare lån hos alla de svenska storbankerna.

– Ser man på räntenivån så är det just för tillfället mer förmånligt att låna pengar via obligationsmarknaden än direkt i bank.

Anser obligationsinvesterare att det är attraktivt att köpa obligationer i Lundbergs för en högre ränta än den låga räntan som just nu råder på statsobligationer?
– Jag, det skulle jag kunna tänka mig, säger Johansson.

Var ni missnöjda med att årsräntan på ert obligationslån ändå ligger nästan 2 procentenheter över statsobligationsräntan, för statsobligationer med motsvarande löptid?
– Man kan inte jämföra oss direkt med statsobligationer som ges ut av staten vilket är något helt annat än oss som är ett bolag. Vi vill givetvis betala så lite som möjligt för de pengar vi lånar, men vi är förhållandevis tillfreds med räntan för vårt nya obligationslån.
Om Lundbergs
Lundbergs är värt nästan 30 miljarder kronor på börsen vid nuvarande börskurs på drygt 230 kronor. Fredrik Lundberg själv äger över 50 procent av bolaget.

Lundbergs substansvärde (”förmögenhet”; tillgångar minus skulder) uppgick till 35 miljarder kronor i slutet av juni 2012 enligt bolagets senaste resultatrapport. Förmögenheten bestod av tillgångar värda 39 miljarder kronor minus skulder med mera på 3 miljarder kronor och minus uppskjuten skatt på 1 miljard kronor. Av tillgångarna utgjordes den största posten av fastigheter för 13 miljarder kronor, aktier i papperstillverkaren och skogsbolaget för Holmen för nästan 5 miljarder kronor samt aktier i investmentbolaget Industrivärden för nästan 5 miljarder kronor.

Lundbergs-aktien hade en bottennivå på under 100 kronor i samband med Lehman-kraschen i hösten 2008. Därefter klättrade börskursen till en toppnivå på nästan 250 kronor i slutet av 2010, varefter den föll till cirka 180 kronor i november 2011. Därifrån steg den snabbt till cirka 230 kronor i mars 2012, föll sedan under 200 kronor i juni 2012, och efter det ligger börskursen i en stigande trend till en kurs på 232,90 kronor i skrivande stund (vid 9.45-tiden idag fredag, den 14 september 2012).

Lundbergs aktieägare får även aktieutdelning på sina aktieinnehav. Under våren 2012 utbetalade bolaget en aktieutdelning på 4 kronor per aktie vilket motsvarar knappt 2 procent av Lundbergs nuvarande börskurs på 232,90 kronor.

Lundbergs är värt 29 miljarder kronor på börsen vid nuvarande börskurs 233,30 kronor. Fredrik Lundbergs ägarandel på 53 procent av Lundbergs (per februari 2012) är i dagsläget värd 15-16 miljarder kronor. Hans döttrar Louise Lindh och Katarina Martinson är näst största aktieägare i Lundbergs med ägarandelar på 7,5 procent var av bolaget. Deras ägarandelar är värda drygt 2 miljarder kronor var. Fredrik Lundberg själv är vd och styrelseledamot i Lundbergs. Hans båda döttrar sitter också i bolagets styrelse som totalt består av åtta styrelseledamöter.

Louise Lindh (som fyller 33 år i år) är i övrigt vice vd för Lundbergs fastighetsbolag där hon även sitter i styrelsen. Därutöver sitter hon som styrelseledamot i de Lundbergs-delägda bolagen Holmen och Hufvudstaden. Hennes lillasyster Katarina Martinson (som fyller 31 år i år) är även styrelseledamot i Lundbergs fastighetsbolag.

Lundbergs har en ägarandel på 2 procent av Handelsbanken (per 27 augusti 2012). Ägarandelen var värd nästan 3 miljarder kronor i slutet av juni 2012. Lundbergs ägarandel i investmentbolaget Industrivärden uppgår till 13 procent (per 27 augusti 2012) och var som nämnt värd nästan 5 miljarder kronor per sista juni 2012. Industrivärden äger 10 procent av Handelsbanken enligt Industrivärdens resultatrapport för andra kvartalet 2012.

Lundbergs-aktien har stigit med 14 procent hittills i år jämfört med börsen som helhet som stigit med 11 procent.

Av Lundbergs fastighetsportfölj värd 13 miljarder kronor i slutet av juni 2012, utgörs en mindre del av pågående byggprojekt. Bland annat uppför Lundbergs bostadsfastigheter i Norrköping och en kontorsfastighet i Linköping.

Lundbergs har sin bakgrund och bas i Norrköping där Fredrik Lundbergs pappa Lars Lundberg en gång i tiden startade bolaget med inriktning på bygg- och fastighetsverksamhet. Byggverksamheten såldes senare till NCC där Lundbergs sedan blev storägare en tid, men senare sålde Lundbergs sina NCC-aktier i samband med att Lundbergs istället gick in som storägare i det ännu större byggbolaget Skanska.

Lundbergs äger 3 procent av Skanska (per 27 augusti 2012). Skanska-innehavet var värt drygt 1 miljard kronor i slutet av 2011. Dessutom är Lundbergs som sagt storägare i Industrivärden som äger 7 procent av Skanska (per sista juni 2012). Fredrik Lundberg själv sitter i Skanskas styrelse.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: