Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Fond & Förvaltning

Annons:

”Fullständigt uppåt väggarna”

Investeringsbolaget Pan Capitals vd Claes-Henrik Julander berättar allt om sin ökade ägarandel i investmentbolaget Creades, bråket med Creades huvudägare Sven Hagströmer och kritiken mot Creades-vd:n Stefan Charettes bonusprogram inför den nya extrastämma i Creades som Pan Capital nu begär.

claeshenrikjulander200_2.jpg
Pan Capitals vd Claes-Henrik Julander.
Foto: Pan Capital
Som Realtid.se skrev tidigare under tisdagen så har hedgefondbolaget Pan Capital kallat till en ny extra bolagsstämma i Creades för att bland annat tillsätta en särskild granskningman för att granska turerna kring Creades återköp av egna aktier från hedgefondbolaget Noonday samt Creades-vd:n Stefan Charettes bonusprogram. Dessutom vill Pan Capital få in en representant i Creades styrelse.

Beskedet kommer mot bakgrund av ytterligare saker som framkommit kring Creades under tisdagen. Det gäller att investmentbolaget Öresund har sålt en ägarandel på 3 procent av Creades för en kursnivå på 120 kronor vilket var 3-4 procent över Creades-aktiens börskurs. Den aktieposten visar sig dock ha köpts av Hagströmer själv erfar Realtid.se, eventuellt som ett försök att stärka sin ägarposition i ägarstriden mot Pan Capital. Realtid.se har sökt honom. Dessutom framkom under tisdagen att Creades har återköpt egna aktier motsvarande en ägarandel på 2-3 procent av Creades för 112 kronor per aktie. Enligt Creades hemsida hade Hagströmer en ägarandel på 37 procent av Creades i april, samtidigt som Pan Capitals ägarandel var 23 procent.

Realtid.se får tag på Pan Capitals vd Claes-Henrik Julander som berättar att Pan Capital från början gick in som storägare i investmentbolaget Öresund som senare delades upp i nya Öresund samt Creades, varav Pan Capital valde att bli storägare i Creades. Och enligt Julander har Pan Capital ända sedan dess försökt få gehör hos Hagströmer för Pan Capitals förslag om Creades utan att lyckas. Bland annat var det en extra bolagsstämma i Creades i april 2012 där Pan Capital försökte få aktieägarna att rösta igenom att Pan Capital skulle få in en styrelseledamot i Pan Capitals styrelse, men det förslaget röstades ner av Hagströmer.

Julander berättar även att Pan Capital vill att Creades ska genomföra omfattande inlösenprogram varigenom aktieägarna skulle få lösa in sina Creades-aktier för det fulla substansvärdet jämfört med börskursen som i dagsläget noteras med 15 procents rabatt jämfört med substansvärdet.

Enligt Julander har Pan Capital successivt ökat sin ägarandel i Creades från 23 procent i april till en nuvarande ägarandel på 25 procent. Enligt Pan Capitals nuvarande förslag till extra bolagsstämma i Creades stödjs det förslaget av Creades-aktieägare med en andel på 27 procent av rösterna i Creades. Det kan jämföras med att Pan Capital i april ägde Creades-aktier med en röstandel på 25 procent.

– Vad gäller vårt förslag till extrastämma i Creades så agerar vi helt själva. Röstandelen på 27 procent består av Pan Capitals egna aktier i Creades, säger Julander och uppger att innehavet motsvarar en andel på 25 procent av Creades kapital.

Vad är vitsen med att köpa Creades-aktier? Aktien handlas väl inte längre med särskilt stor rabatt jämfört med bolagets ”förmögenhet” per aktie (substansvärdet)?
– Substansrabatten ligger i dagsläget på 15 procent vid en börskurs på 112 kronor i Creades.

Ni vill alltså att Creades ska genomföra omfattande inlösenprogram så att aktieägarna får ut det fulla substansvärdet per aktie och att Creades i praktiken avvecklas?
– Sedan Creades-aktien noterades har bolagets börskurs fallit med 13 procent. Och Creades aktieportfölj har gått 7 procentenheter sämre än börsindex. Och dessutom är Creades-aktien i praktiken omöjlig att handla med på börsen. Den är illikvid, så det går inte.

– Vi anser därför att det är viktigt att det vidtas åtgärder för Creades aktieägare. Vi föreslår lämpliga åtgärder för att försöka skapa värden åt Creades aktieägare, genom att Creades bör genomföra återköpsprogram eftersom det har gått så dåligt.

Gamla Öresund som Hagströmer var med och styrde hade ju en fantastisk värdeökning i sin aktieportfölj sedan han var med och tog över bolaget i början av 90-talet. Borde ni inte ha lite is i magen och ha lite tålamod med Creades utveckling?
– Vi har varit aktieägare i över tre år nu via Öresund, så vi är väldigt långsiktiga. Och vi anser att ett bolag vid varje tillfälle ska göra vad som är bäst för aktieägarna. När ett bolags aktie noteras med hög substansrabatt så finns det ingen bättre affär än att återköpa egna aktier via exempelvis inlösenprogram.

Enligt Julander föreslår Pan Capital att Creades inledningsvis lanserar ett inlösenprogram som omfattar tio procent av aktierna i Creades.

– Att ett bolags aktie handlas med en substansrabatt är i sig ett underbetyg som visar att investerare inte tror på bolaget. Så det bästa vore om Creades skulle kunna visa att man förtjänar investerarnas förtroende genom att vårda sin rabatt.

Den person som Pan Capital vill få in i Creades styrelse föreslås vara Julander själv.

Hur vill du att Creades ska investera sin kvarvarande portfölj efter inlösenprogram?
– Vi har naturligtvis massor av idéer kring vad man bör göra för portföljens bästa. Men det tar jag hellre med Creades styrelse. Vi har jättemycket idéer om det som vi försökt föra fram under sommaren.

Julander nämner exempelvis att en stor del av Creades portfölj är investerad i finansiella företag som aktiemäklarfirmorna Avanza och Carnegie samt internetbetalningsföretaget Klarna.

– Vi på Pan Capital har väldigt mycket erfarenhet kring finansiella företag och har fört fram många synpunkter och tankar till Creades om de finansiella företag som Creades har investerat i.

Hur har Creades reagerat på de synpunkterna?
– Det vill jag inte kommentera här, säger Julander.

Vad tycker du om Creades största aktieägare Sven Hagströmer?
– Det vill jag inte kommentera. Det enda vi vill är att göra bra affärer för Creades aktieägare, inget annat. Och det som är bra för Creades aktieägare är bra för Sven också. Så vi anser att det vi vill kommer att bli bra.

Men Hagströmer har väl en annan uppfattning om Creades framtid?
– Det får stå för honom.

Vad har Hagströmer fört fram för argument mot att Pan Capital ska få in in representant i Creades styrelse?
– Jag vet inte. Vi tycker att hans motstånd mot det är väldigt konstigt med tanke på Pan Capitals erfarenhet och vårt track record. Vi tycker det är väldigt konstigt att han inte vill låta Creades aktieägare få dra nytta av Pan Capitals kunskap. Sedan får Hagströmers skäl stå för honom själv.

– Pan Capital har bedrivit en verksamhet som har varit extremt framgångsrik genom åren, och vi anser det är konstigt att han inte vill att Creades aktieägare ska få glädje av det.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Den särskilda granskningsman som Pan Capital vill tillsätta i Creades ska enligt Pan Capitals förslag bland annat granska Creades återköp av egna aktier från finansmannen Lars Banes hedgefondbolag Noonday. Pan Capitals invändning är att återköpet genomfördes under ”den förbjudna perioden” då börsbolag inte får handla med egna aktier nära inpå en kommande resultatrapport. Pan Capital invänder även mot att återköpet inte riktades till alla Creades-ägare.

– Det var en hel mängd olika konstiga saker kring det återköpet, säger Julander.

Han poängterar att syftet med granskningen är att utreda om oegentligheter har förekommit kring återköpet.

– Vi hoppas att inga fel har begåtts, men eftersom vi inte har insyn i det eftersom vi inte sitter i Creades styrelse så kan vi inte uttala oss om det själva utan vill att det utreds.

Man kan väl anta att Creades styrelse med Hagströmer i spetsen redan har försäkrat sig om att återköpsprogrammet följde alla lagar och regler?
– Jag vet inte.

Har ni frågat Creades om det?
– Det vill jag inte kommentera, men vi vill inte ta några risker genom att inte utreda det här. Som storägare i Creades har även vi ett ansvar för Creades verksamhet gentemot Creades övriga aktieägare, och om vi ser saker som folk kontaktar oss om vad gäller Creades så måste det utredas. Det finns inget annat sätt.

Enligt Julander förekom det ingen direkt samordning mellan Pan Capital och Noonday som båda dök upp som storägare i Creades ungefär samtidigt.

– Men det man kan säga är att Noonday nog hade ungefär samma tankar kring Creades som vi.

Vad tyckte ni om att Noonday sedan gjorde upp med Hagströmer och sålde Noondays ägarandel i Creades?
– Det vill jag inte kommentera. Det är Noondays beslut.

Har du pratat med Lars Bane på Noonday om det?
– Det vill jag inte kommentera, men jag har absolut inget ont att säga om Noonday.

Hade inte ni på Pan Capital hellre velat att Noonday sålde sina Creades-aktier till er?
– Det vill jag inte kommentera.

Föreslog ni på Pan Capital det för Noonday?
– Det vill jag inte kommentera.

Julander berättar även om det nyinförda bonuspaketet för Creades vd Stefan Charette som kan leda till en bonus på upp till 24 miljoner kronor.

– Vi anser att bonusprogrammet är fullständigt uppåt väggarna, och har under sommaren försökt få Creades styrelse att ta sitt förnuft till fånga.

Enligt Julander fattades beslutet om bonusprogrammet av Creades gamla styrelse som bara bestod av Sven Hagströmer, Stefan Charette och någon anställd tjänsteman.

– Vi menar att att det är en fullständigt galen nivå på bonusprogrammet, och att det är något som måste ses över. Det är orimligt att en tjänsteman ska kunna få en sådan uppsida utan någon nedsida. Det här är en väldigt viktig fråga för oss.

De 24 miljoner kronorna som Charette kan tjäna är ju bara ett tak. Det innebär inte att han kommer att tjäna så mycket?
– Det finns en risk att han kommer att få ut hela den bonusen om börsen stiger kraftigt, och det anser vi är helt orimligt.

Har de inte justerat bonusberäkningen så att bonusen utfaller om Creades och dess aktieportfölj får en viss värdeökning över börsindex?
– Det verkar inte så. Bonusprogrammet presenterades aldrig för Creades aktieägare innan Creades dåvarande styrelse fattade beslutet att godkänna programmet. Men vi har försökt diskutera saken med Creades nya styrelseledamöter såsom Maud Olofsson (förra ledaren för Centerpartiet).

Har de diskussionerna lett någonvart?
– Nej, men vi har försökt påpeka hur uppåt väggarna bonusprogrammet är.

Det kan väl vara positivt med ett bonusprogram som ger en företagsledning stimulans och incitament att jobba hårt?
– Vi är naturligtvis öppna för ett bonusprogram, men det måste vara på rimliga nivåer. Creades vd Stefan Charette får ju redan 3 miljoner kronor i fast årslön från Creades, så redan inom den ramen kan man ju ställa ganska stora krav på honom. Därutöver kan man väl ha ett bonusprogram som ger en halv upp till en årslön. Vi är öppna för att diskutera det i Creades styrelse.

Vad kan påföljden bli för Creades och personerna kring bolaget om granskningsmannen finner oegentligheter i det som ni anmärker på (återköpet och bonusprogrammet)?
– Vet inte. Det får framtiden utvisa.

Eftersom Pan Capital har en ägarandel på över 10 procent av Creades, så har Pan Capital rätt enligt lagen att kalla till extra bolagsstämma i Creades. Enligt reglerna ska en sådan stämma hållas inom sex veckor från dess att Pan Capital har skickat brev till Creades styrelse om begäran om en stämma. Som nämnt röstade Hagströmer emot Pan Capitals förslag att få in en styrelseledamot på en extrastämma i Creades i våras.

Varför ville Hagströmer den gången inte att ni skulle komma in i Creades styrelse?
– Vi tycker det är svårt att förstå, eftersom det rakt av bara skulle vara positivt för Creades aktieägare om vi fick gehör för våra idéer.

Kan ni inte exempelvis lägga bud på utestående Creades-aktier för 130 kronor så att ni får upp er ägarandel inför extrastämman?
– Det vill jag inte kommentera, säger Julander.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: