Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Fond & Förvaltning

Annons:

PAN CAPITAL KRÄVER SÄRSKILD GRANSKNING

Ägarstrid i Creades
blossar upp igen

Det har varit lugnt ett tag i ägarstriden i investmentbolaget Creades mellan största aktieägaren Sven Hagströmer och hedgefondbolaget Pan Capital, men nu plötsligt kallar Pan Capital till extra bolagsstämma i Creades.

Hagströmer har själv uttryckt sig kritiskt mot Pan Capital som ”robothandlare” som inte bör få ha inflytande över Creades, medan Pan Capital velat få Creades att lösa in aktier till substansvärdet och få med styrelserepresentanter i bolaget för att ge aktieägarna bästa avkastning. Enligt Creades hemsida har Hagströmer ännu ett ganska stort övertag med en ägarandel på 37 procent av Creades medan Pan Capital äger 23 procent per sista april 2012 enligt Creades hemsida. Tidigare under tisdagen skrev Realtid.se om att investmentbolaget Öresund nu har sålt sin kvarvarande ägarandel på 3 procent av Creades utan att vilja uppge köparen, och frågan är om det nu är Pan Capital som köpt aktierna för att stärka sin ställning i ägarstriden.

Och nu har Pan Capital skickat ut ett pressmeddelande med information om att ett brev skickats till Creades styrelse med begäran om en extra bolagsstämma i Creades. Enligt brevet skriver Pan Capital att bolaget med stöd av en ägarandel på över 10 procent av Creades vill kalla till extra bolagsstämma i Creades för att inleda en ”särskild granskning” av Creades göranden och låtanden. Pan Capital vill att en särskild granskningsman tillsätts för att utreda eventuella oegentligheter i samband med Creades återköp av aktier samt bonusprogram åt ledningen. Nyligen skrev exempelvis Di.se om att Creades vd Stefan Charette kan få en bonusersättning på upp till 24 miljoner kronor.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Realtid.se har sökt Sven Hagströmer för kommentarer. Creades vd Stefan Charette meddelar via mejl att ”Styrelsen (i Creades) har fått ett brev från Claes-Henrik Julander, Pan Capital AB, och kommer behandla frågan på nästa styrelsemöte.”

Pan Capital föreslår advokat Ola Lindström från advokatbyrån Törngren Magnell som särskild granskningman för granskningen. Pan Capital vill även få in en representant i Creades styrelse. Enligt brevet stödjs Pan Capitals förslag av aktieägare med 27 procent av rösterna i Creades. Enligt Creades hemsida hade Pan Capital en ägarandel på 23 procent motsvarande en röstandel på 25 procent.

Det aktieåterköp som Creades gjorde och Pan Capital särskilt vill granska avser Creades återköp av aktier från finansmannen Lars Banes hedgefondbolag Noonday. Pan Capital vill granska ”om transaktionen varit motiverad och skett på marknadsmässiga villkor, samt huruvida den varit förenlig med aktiebolagslagen och god sed på aktiemarknaden”. Pan Capital och Noonday gick in som aktieägare i Creades ganska samtidigt varav Pan Capital med en större ägarandel och Noonday med en mindre, men Noonday verkar därefter ha gjort upp med Hagströmer och sålt ut sin Creades-post dit.

Realtid.se erfar i efterhand att det var Sven Hagströmer som köpte de 3 procent av Creades som Öresund nu har sålt ut. Därutöver har Creades självt offentliggjort nu under tisdagen att Creades har återköpt 2-3 procent av sina egna aktier.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: