Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Fond & Förvaltning

Annons:

hanspeterson473.jpg
Hans Peterson, investeringschef på SEB:s private banking-avdelning.
Foto: SEB

SEB ser goda
investeringsmöjligheter

Men det gäller att vara selektiv skriver banken i sin nya ”investment outlook”.

”Statsfinansiella kriser och ekonomiskt kopplade problem får stort utrymme och påverkar riskviljan hos finansmarknadens aktörer. Utmaningen är att se genom bruset och sortera ut den fundamentala utvecklingen. Gör man det finns goda avkastningsmöjligheter”, skriver banken i sin nya rapport om investeringsmöjligheterna i världen.

Det är SEB:s avdelning ”private banking” för kapitalförvaltning åt förmögna privatpersoner som gör rapporten, och avdelningens investeringschef Hans Peterson är försiktigt optimistisk:

– En mindre akut situation i Europa och bättre signaler från USA stödjer ett stabilare marknadsklimat. Mycket tyder nu på att en ny fas kan ta vid på världens kapitalmarknader, säger han enligt ett pressmeddelande om rapporten.

På exempelvis obligationsmarknaden ser han potential i vissa typer av högriskobligationer såsom statsobligationer i u-länder. Enligt rapporten har obligationsmarknaden ”en mångfald, men också en komplexitet som innefattar både möjligheter och risker”:

– Obligationsmarknaden är inte alltid helt enkelt att förstå. Som placerare gäller det att känna till aktörerna, instrumenten och riskerna. Gör man det kan man dra stor nytta av den riskjusterade avkastning som vissa segment, som exempelvis High Yield och statsobligationer inom Emerging Markets erbjuder, säger Peterson.

På aktiemarknaden rekommenderar han aktier inom oljeservice, industriråvaror samt ”bolag exponerade mot stabil och växande privatkonsumtion globalt”.

– Sektorer med låg värdering och stabil tillväxt i de regioner som släpar efter är intressanta, säger Peterson i pressmeddelandet och nämner Kina som ett exempel.

– Där är utvecklingsgapet mot USA till viss del konjunturellt befogat, men också en effekt av marknadens låga riskvilja. Ökar denna finns det stor potential i de eftersläpande regionerna, säger han.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Lars Gunnar Aspman är nationalekonom på SEB.s private banking-avdelning, och konstaterar att världsekonomin håller på att förbättras även om det går långsamt. Den bästa utvecklingen uppges fortfarande utgöras av ekonomierna i u-länder.

– Även om Kina på sistone har varit något av en besvikelse står hoppet till att fortsatta stimulansåtgärder från People's Bank of China ska vända den negativa trenden, säger Aspman i pressmeddelandet.

– Finansmarknadens aktörer har också höga förväntningar på fortsatta stödinsatser från världens övriga centralbanker. Det är i deras händer mycket av den ekonomiska utvecklingen ligger.

Själva rapporten ”investment outlook” är en lunta på drygt 40 sidor uppdelad i olika avsnitt om de åtta tillgångsslagen nordiska aktier, globala aktier, räntor, hedgefonder, fastigheter, private equity, råvaror och valutor efter en inledande överblick. Om nordiska aktier skriver SEB i rapporten bland annat ”köp när det känns behagligt”, ”värderingarna är attraktiva” samt ”oljeservice lockar”. På kort sikt verkar banken vara generellt pessimistisk till aktier (reds. understrykningar):

”I det korta perspektivet finner vi att uppvärderingen varit väl snabb och ser en uppenbar risk för att börsen kommer att rekylera. Investerare bör fokusera på värderingarna i första hand men för att optimera tidpunkten för aktieköp behöver detta kompletteras med en uppskattning av riskaversionen. De ideala köptillfällena är när marknaden är som mest nervös och det känns obehagligt att köpa aktier.”

”Den riskjusterade värderingen är fortfarande låg, men den är inte längre extrem vilket talar för en tråkigare börs under resten av året än vad vi sett de senaste två månaderna.”

Realtid.se får i efterhand tag på Hans Peterson som är investeringschef på SEB:s private banking-avdelning. På frågan om vilka specifika aktier i oljeservicebranschen han rekommenderar hänvisar han till SEB:s power point-presentation om investment outlook-rapporten. Där framgår att SEB rekommenderar aktierna i oljeservicebolagen Aker Solutions, PGS och Subsea 7.

Nordiska bolag i andra branscher som SEB rekommenderar är enligt power point-presentationen Trelleborg, FLS, ABB, Atlas Copco, Nibe, DNB, Danske Bank, Tele2, Sponda, Gjensidige, Elekta och Lundin Petroleum.

Är det inte riskabelt som ni gör att rekommendera investerare att köpa high yield-obligationer och statsobligationer i u-länder?
– När man gör det ska man se till att ha bra portföljsammansättningar av sådana obligationer. Att köpa high yield-obligationer är bra via fonder som har en stor portfölj av emittenter. Det är så vi gör på SEB åt våra kunder. Det är attraktivt med tanke på att räntorna på sådana obligationer ligger så pass mycket högre än vanliga statsobligationer.

Vad gäller statsobligationer i u-länder understryker Peterson att man bör hålla koll på utvecklingen av u-landets valuta.

Det är väl viktigt så att det inte går som för Zimbabwe?
– De u-länder vi rekommenderar statsobligationer är framför allt andra länder som är lite stabilare såsom Sydkorea.

SEB ger ut sin investment outlook-rapport en gång per kvartal. SEB:s private banking-avdelning förvaltar ett kapital på över 200 miljarder kronor åt sina kunder.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: