Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

o_a_polisensbilder_473.jpg
I samband med gripandena av Ossian Hellers och Anderas Hofmann våren 2007 hittade polisen stora mängder kontanter. Bland annat nästan en halv miljon kronor under stoppningen på en bilbarnstol hemma hos Hofmann. Männen friades dock från åtalpunkterna om insiderbrott.
Foto: Polisens bilder

Hellers: HD måste ta nytt beslut

Det svenska systemet som tillåter dubbel bestraffning bör omvärderas efter en färsk dom från Europadomstolen, enligt Ossian Hellers och hans försvarsadvokat Leif Gustafson.

Högsta domstolen slog fast i två beslut år 2010 att det går att bli dömd för skattebrott trots att lagakraftvunna beslut om skattetillägg redan finns. Nu bör HD tänka om anser Ossian Hellers och Andreas Hofmann som hänvisar till en färsk dom från Europadomstolen.

Skattetillägg kan inte tolkas på något annat sätt än att det handlar om ett ”straff utdömt efter ett straffrättsligt förfarande” oavsett hur Sverige väljer att se på saken. Det menar Ossian Hellers och hans advokat Leif Gustafson.

Andreas Hofmann och hans försvarare Hans Strandberg är med på samma noter.

”Högsta domstolen bör skapa en ny och tydligt praxis, som tydligt följer Europakonventionen och i enlighet med denna klargör att skattetillägg alltid är att betrakta som en straffrättslig påföljd”, skriver Leif Gustafson i en ny inlaga till Högsta Domstolen.

Leif Gustafson och Hans Strandberg menar att deras klienter, Ossian Hellers och Andreas Hofmann, som har upptaxerats med totalt 6 miljoner kronor och samtidigt dömts till två år för skattebrott har straffats två gånger för samma brott.

I Leif Gustafsons arbetsredogörelse framgår en tät kontakt mellan honom och Ossian Hellers under sommarmånaderna. Bland annat har Ossian Hellers bistått sin advokat med omfattande material samt korrespondens på överklagandet.

Nu hänvisar Ossian Hellers med sin försvarsadvokat Leif Gustafson till en färsk dom i Kroatien där Europadomstolen bedömt att det rört sig om dubbla förfaranden när en kvinna dömts till bötesstraff i två parallella processer. Europadomstolen bedömde att kvinnans rättigheter hade kränkts.

”Innebörden av Europadomstolens avgörande är att parallella processer inte är tillåtna alldeles oavsett om de är förutsebara och har ett tidsmässigt samband”, skriver Ossian Hellers ombud i inlagan till HD.

De menar vidare att det nu finns stöd för att det svenska systemet med dubbla förfaranden för skattetillägg och skattebrott är otillåtet.

De två tidigare domarna som Högsta domstolen har hänvisat till i sin bedömning av dubbel bestraffning har sett annorlunda ut. Där har det rört sig om processer som inte inletts parallellt med varandra. Det andra förfarandet inleddes efter att det första avgörandet vunnit laga kraft.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
Ossian Hellers och hans försvarsadvokat hänvisar dessutom till att generaladvokaten har anfört i ett yttrande till EU-domstolen i det så kallade Haparanda-målet att det finns stöd enligt Europadomstolens praxis att det inte är tillåtet med dubbel bestraffning.

”Yttrandet ger en mycket god vägledning för hur Europadomstolen kommer bedöma de mål mot Sverige som är under handläggning”, skriver de i sin inlaga.

Ossian Hellers och Andreas Hofmann kan frias helt om denna tolkning vinner gehör.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: