Finans & Försäkring

Annons:

”DEBATTEN HAR LETT TILL FUNDERINGAR”
dansjoblomkkv473.jpg
Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.
Foto: Konkurrensverket

Konkurrensverket inleder
stor bankutredning

I värsta fall kan det bli böter för bankerna motsvarande 10 procent av årsintäkterna och näringsförbud för vd och andra personer i ledande ställning.

Realtid.se skrev tidigare under torsdagen om att danska konkurrensverket utreder bankerna i Danmark för brott mot konkurrenslagstiftningen när banker sätter den danska referensräntan Cibor. Enligt svenska konkurrensverkets pressekreterare Jimmy Dominius gör svenska konkurrensverket ingen motsvarande utredning av bankerna i Sverige när de sätter den svenska referensräntan Stibor. Å andra sidan berättar han att svenska konkurrensverket har inlett en generell och genomgripande utredning av om bankerna begår brott mot konkurrenslagstiftningen i sina verksamheter som helhet.

Utredningen inleddes i somras under ledning av konkurrensverkets medarbetare John Söderström och Mårten Törnqvist, och som led i den har bland annat ett stort antal frågor skickats iväg till bankerna om exempelvis bolåneräntor, upplåningskostnader, inlåningsräntor och fondavgifter. Tidplanen är att verket ska få in svaren från bankerna på frågorna i september, och att slutsatserna av utredningen sedan ska presenteras senare i höst eller i vinter. Dominius uppger att bolag generellt kan få böter på upp till 10 procent av sina årsintäkter om verket kommer fram till att grova konkurrensbrott har skett, och att vd och andra personer i bolagets ledning kan beläggas med näringsförbud.

Alla frågor som konkurrensverket vill ha svar på från bankerna finns tillgängliga på verkets hemsida. Där framgår att konkurrensverket exempelvis vill ha in information om vilka bolåneräntor bankerna har erbjudit under en viss period. Det står att det frågeformuläret skickats till åtta banker; Danske Bank, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB, Skandiabanken, SEB, Handelsbanken och Swedbank. Totalt vill konkurrensverket ha svar på tolv bolånerelaterade frågor.

Vad gäller fondavgifter vill verket ha svar på sju frågor, bland annat uppgifter om fondavgifterna för bankernas fonder under en viss tidsperiod. De som har fått sig det frågeformuläret tillskickat uppges vara Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar Bank samt Skandiabanken men även pensionsbolagen AMF och SPP. En specifik fråga som konkurrensverket vill ha svar på är varför fondavgifterna kan vara lägre för fonder i PPM-systemet jämfört med fonder utanför systemet fast det är likadana fonder.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Konkurrensbrott kan förenklat sägas bestå av att bolagen i en bransch inte konkurrerar fritt utan samarbetar i någon form om att exempelvis hålla produktpriser högre än de annars skulle vara vid fri konkurrens. För bankerna skulle det exempelvis kunna innebära att bankerna samarbetar om att hålla bolåneräntorna eller fondavgifterna högre än de annars skulle vara, och/eller att inlåningsräntorna ligger lägre än de annars skulle göra.

Vad är bakgrunden till att ni inleder den här stora bankutredningen? Har ni misstankar om konkurrensbrott bland bankerna?
– Utifrån den allmänna debatten som varit om bankerna sedan 0,5-1 år tillbaka, så har vi börjat fundera på om det kan finnas några konkurrensproblem som ligger bakom, säger konkurrensverket pressekreterare Jimmy Dominius.

– I debatten har man kunnat höra ministrar och andra företrädare som uttalat sig, så vi tycker att det är intressant att undersöka bankerna närmare.

Vill ni exempelvis undersöka om bolåneräntorna ligger för högt i Sverige?
– Till exempel. Många kunder reagerar och även andra debattörer i samhället reagerar, så det kan kanske vara något för oss att fundera på utifrån konkurrenslagstiftningen.

Dominius understryker att konkurrensverket i dagsläget inte har några konkreta misstankar om att konkurrensrättsliga oegentligheter förekommit bland bankerna, men att verket vill undersöka bankerna närmare.

Realtid.se får tag på SEB:s presskontakt Anna Helsén som kommenterar konkurrensverket enligt följande via mejl:

”Det är konkurrensverkets uppgift att se över olika branschers konkurrenssituation. Det är bra. I det arbetet har verket skickat frågor som vi självklart kommer att svara på.

Vad gäller konkurrenssituationen finns idag ett stort antal aktörer som erbjuder bolån vilket gör det möjligt för kunderna att jämföra olika erbjudanden.”

SEB verkar alltså enligt henne inta ståndpunkten att konkurrensbrott ej förekommer bland bankerna exempelvis vad gäller bolån.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: