Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

REALTID.SE GRANSKAR TRADE TOWER
founders2_473.jpg
Bilder från Trade Towers marknadsföring av aktierna i Founders Mineral & Mining. Medlemmarna i nätverket erbjuds att köpa aktier med rabatt jämfört med handelskursen på GXG Markets.

”Omedelbar vinst”

Aktier i brittiska guldbolaget Founders Mineral & Mining säljs till svenska investerare med löften om snabba vinster. Nu handelsstoppas aktien på GXG Markets.

founders_200.jpg
Aktuellt innehav i Founders är enligt Trade Tower registrerat i digital form men medlemmarna kan även skriva ut personliga ”stock certificates”.
GXG Markets
GXG Markets ägs av svenska bolaget GXG Global Exchange Group AB. Handelsplatser för aktier drivs i Danmark och Storbritannien genom danska dotterbolaget GXG Markets A/S.

Verksamheten står under tillsyn av danska finansinspektionen. GXG använder samma handelssystem (Tellus) som NGM-börsen baserades på.

Ordförande i GXG Markets moderbolag är Carl Johan Högbom som tidigare varit vd för Stockholmsbörsen. I styrelsen sitter bland andra också Hans Andréasson som är advokat på Mannheimer Swartling.

Vd är Peter Almberg med bakgrund på bland annat Servisen och Front Capital Systems.
GXG Markets, som driver en marknadsplats för aktier i mindre onoterade bolag, handelsstoppade på tisdagen aktierna i guldbolaget Founders Mineral & Mining. Orsaken är att det råder osäkerhet om bolagets informationsgivning i samband med en pågående försäljning av aktier till bland annat svenska privatpersoner.

Enligt GXG Markets ordförande Carl Johan Högbom, med en bakgrund som vd på Stockholmsbörsen, uppfyller inte Founders informationsmemorandum GXG:s krav.

”GXG har gått igenom bolaget, dess ansökan och deras information, dels den GXG har och dels den man kan finna på nätet. En slutsats de dragit är att handeln i aktien idag har stoppats. Anledningen är primärt osäkerhet kring den/de emissioner av nya aktier som erbjuds i olika sammanhang på nätet”, skriver Carl Johan Högbom i en e-postkommentar till Realtid.se.

Founders Mineral & Mining togs upp för handel på GXG Markets brittiska marknadsplats tidigare i år efter att under en längre tid ha försökt få till stånd en listning på börserna i Frankfurt och Berlin utan att lyckas.

Ingen handel
På GXG Markets handlas Founders-aktien over the counter (OTC) och endast så kallade ”sofistikerade investerare” som mäklarfirmor har rätt att lägga order. Enligt GXG har det dock inte förekommit någon handel i Founders-aktien efter listningen.

Realtid.se:s granskning visar att Founders har flera kopplingar till Sverige. Vd är Lars-Erik Dahlberg som också är engagerad i investeringsklubben Trade Tower som marknadsför Founders-aktien i Sverige.

”För närvarande säljer vi aktier genom detta PPM till våra kvalificerade Trade Tower-investerare för €0.20 vilket är en avsevärd rabatt jämfört med marknaden. Prissättningen på GXG började på €0.40 och ligger nu kring €1.00. Vi känner att värderingen av bolaget är för låg baserat på de nuvarande koncessionerna och studier av guldreserverna. Så den som kommer in i ett private placement får redan från början en aktie med omedelbar vinst baserat på marknadspriset”, skriver Trade Tower i ett informationsbrev sommaren 2012.

Aktier med rabatt
Totalt uppges Trade Tower ha tillgång till 2 miljoner rabatterade aktier som erbjuds medlemmarna i investeringsnätverket som också uppges bestå av medlemmar i länder som Finland, Kenya, Uganda, Thailand och Vietnam.

De svenska investerarna uppmanas att skynda sig att teckna aktier då intresset från investerare i Fjärran östern uppges vara mycket stort. Den som investerar har både erbjudits tilldelning av extra aktier utan kostnad samt en 90 dagars frist med att betala för aktierna för den medlem som behöver tid på sig att ordna fram kapital.

Tonen i det informationsmaterial som sprids till svenska investerare är genomgående mycket positiv även om också riskfaktorer tas med i materialet.

”Väldigt få kommer ens att ha den chans som medlemmarna i Trade Tower har: att dra fördel av ett mycket unikt tillfälle som endast är tillgängligt för ett fåtal priviligierade och som har serverats oss på 'Guldfat'”', heter det i ett presentationsmaterial som använts vid de svenska investeringsmötena.

”Guldfat”
”2012 blir det år då guldet rusar i höjden och det kommer att vara vårt år – de hedervärda grundarna av 'Founders Mining and Minerals'”, skriver Lars-Erik Dahlberg i en hälsning till Trade Towers medlemmar.

Trade Tower beskrivs omväxlande som en sorts klubb eller ett bolag baserat i Hongkong. De som vill köpa aktier i Founders enligt det aktuella erbjudandet uppmanas i varje fall att sätta in pengarna på ett bankkonto i Hongkong. Det är oklart om Founders-aktierna är nyemitterade eller säljs av en annan ägare. Alla investeringar sägs dock oavkortat gå till guldutvinning i Ghana som är Founders egentliga verksamhet.

Guldbolaget har marknadsförts via en lång rad investeringsträffar i Sverige de senaste månaderna, bland annat i Stockholm, Göteborg och Halmstad. Av inbjudningarna framgår att en lång rad personer är engagerade i Trade Tower.

– Jag känner Lars-Erik Dahlberg från olika nätverksföretag, han är även en god vän. Guldgruvan i Ghana är en privat investeringsklubb dit man bjuder in sina vänner, säger en person som arrangerat ett av mötena den senaste tiden.

– Jag tror verkligen på Lars-Erik Dahlberg och har känt honom länge inom nätverkshandel och Herbalife och senare genom guldmynten i GoldQuest, säger en annan av medlemmarna.

Riskfyllda placeringar
Realtid.se:s kartläggning visar att Founders Mineral & Mining inte är det första förhoppningsbolaget som Trade Towers medlemmar investerat i. I flera fall har bolagen visat sig vara mycket riskfyllda (se faktaruta).

Flera medlemmar uppges ha framfört kritik internt men tilltron till Lars-Erik Dahlbergs förmåga att hitta intressanta investeringar är fortsatt stor:

– Jag tycker att de som kritiserar Trade Tower bara gnäller utan att hjälpa till, säger en medlem.

Trade Towers medlemmar kan logga in på en särksild medlemssida på internet där aktuellt investerat belopp anges och ett särskilt ”stock certificate”, som anger innehavet i Founders, finns för utskrift.

Inlåsta aktier
Investerarna i Founders Mineral & Mining kan dock än så länge inte handla med sina nyinköpta aktier oavsett om aktien är handelsstoppad på GXG Markets eller ej. En inlåsningsperiod gäller på obestämd tid.

”Det är omöjligt att förutse marknaden och exakt datum, men vår förhoppning är att så snart som i slutet av detta år, eller början av nästa, ska våra grundare kunna sälja en del av sina aktier med mycket fin vinst och därmed återfå en del av eller kanske och t.o.m. hela sin investering”, skriver Trade Tower.

Det är oklart när handeln i Founders-aktien på GXG Markets öppnas på nytt. Enligt Carl Johan Högbom har GXG bett Founders och deras rådgivare om ytterligare information. GXG ska också se över sina egna rutiner för listning av nya aktier.

Realtid.se har under en tid sökt Lars-Erik Dahlberg för en kommentar utan framgång.

Peter Karlsson, frilansmedarbetare
Katarina Larsson, frilansmedarbetare
redaktionen@realtid.se
381 procents avkastning
Trade Tower bildades i början av 2012 och fungerar som en investeringsklubb som sprider olika typer av investeringserbjudanden. Av information som Realtid.se tagit del av erbjuds olika former av kick backs och ersättningar till den som värvar nya investerande medlemmar.

Det svenska nätverket går flera år tillbaka i tiden och var tidigare en del av Gold Extract Group, GEG.

De svenska huvudpersonerna distanserar sig numera från GEG och säger sig ha klippt alla band med verksamheten. Detta sedan den belgiska finansinspektionen FSMA satte upp GEG på sin publika varningslista över investeringsbedrägerier under 2011.

Trade Tower uppger att man lyckats tillvarata tidigare investeringar i GEG så att medlemmarna fortfarande har en chans att få tillbaka sina pengar.

Enligt presentationsmaterial från Trade Tower har investeringsklubben genererat en värdeökning på 381 procent sedan starten. Så här presenteras den historiska utvecklingen:

”Ett företag grundat på 'Friends and Family' användes som ett investeringsupplägg för att investera över €2.7 miljoner i en mångfald etablerade företag.

Bidrog till att grunda ett litet nystartat bolag som nu blivit ett börsnoterat företag.

Aktuella värdet på investeringarna i Trade Tower = €13 miljoner”.


Bland tillgångarna märks bland annat det brittiska bolaget Founders Mineral & Mining, med verksamhet i Ghana. Det är detta bolag som främst marknadsförts av Trade Tower under året men de svenska medlemmarna erbjuds även att gå in som ägare i andra bolag, däribland i USA.

Founders Mineral & Mining har en föregångare i bolaget Gold Tusk Mining.

Bland Trade Towers/GEG:s tidigare investeringar finns flera bolag där myndigheter har agerast på olika sätt på grund av oegentligheter. Så här beskrivs historiken i ett ”fråga-svar”-dokument:

”Detta blir det fjärde företaget som hanterar mina pengar, varför skulle Trade Tower prestera bättre än de andra?
Din fråga är logisk. TiRN stängdes av den amerikanska myndigheten SEC (Finansinspektionen) och PMR var bara en kort, tillfällig situation. Vår relation med GEG varade i två år och under den tiden har vår grupp gjort betydande framsteg som så småningom kommer att ge bra utdelning. Vi avslutade vår relation med GEG av flera skäl. Det viktigaste av dessa är att vi måste ha full kontroll över våra investeringar, i GEG var vi i händerna på andra.”
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: