Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

sebkontor473.jpg
Foto: SEB

Danska banker sågar
SEB:s ränteanalys

Enligt de danska bankernas branschorganisation finns inga belägg för att danska referensräntan Cibor har manipulerats. SEB har tidigare sagt att Cibor-räntan legat för högt, och andra utredningar pågår nu hos danska näringsdepartementet och konkurrensmyndigheten.

Det skriver nyhetsbyrån Bloomberg.

I början av 2012 framkom att amerikanska justitiedepartementet inlett en utredning av oegentligheter kring den brittiska referensräntan Libor (London InterBank Offered Rate). En misstanke var att banker och handlare varit i direktkontakt med varandra när Libor-räntan skulle sättas, så att handlarna därmed kunnat förutse Libor-nivån. Bland annat kunde man tjäna flera miljoner dollar på att påverka Libor-räntan med 0,01 procentenheter. Därefter har det bland annat kommit besked om att brittiska banken Barclays får böta över 3 miljarder kronor till olika instanser för att ha försökt manipulera Libor-räntan och även den så kallade Euribor-räntan (EURo InterBank Offered Rate).

SEB:s vd Annika Falkengren själv uttryckte oro över Libor-skandalen under tennisveckan i Båstad i somras då Svenska Dagbladet intervjuade henne. Då sa hon bland annat att ”den stora ränteskandalen i London påverkar förtroendet för hela banksystemet” och att ”vi banker behöver självsaneras”.

Och nu framkommer enligt Bloomberg att analytiker på SEB i somras gjort uttalanden om att den danska Cibor-räntan (Copenhagen InterBank Offered Rate) historiskt legat på en för hög nivå. Det kan anses vara allvarligt eftersom många lån har räntor vars nivåer beror på Cibor-räntan. Enligt Bloomberg styr Cibor-räntan räntenivån för låntagarna av så mycket som 20 procent av nästan 500 miljarder kronor i totala danska bolån och övriga fastighetsrelaterade lån. Kanske ännu viktigare är att övriga finansiella instrument för nästan 9 000 miljarder svenska kronor har en ränta styrd av Cibor.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


När SEB ifrågasatte Cibor-räntan i somras sa den danska bankföreningen att den avsåg utreda saken, vilket nu har skett. Föreningen har undersökt Cibor för en period från år 2007 till mitten av 2012 och uppger nu att man inte hittat några belägg för att räntan har manipulerats under perioden. Däremot föreslår föreningen en ökad övervakning av de banker som sätter Cibor-räntan.

Och ”det finns skäl för att förtydliga reglerna för hur Cibor-räntan sätts”, skriver föreningen i ett utlåtande enligt Bloomberg och föreslår ett separat övervakningsorgan för att öka förtroendet för Cibor-räntan mot bakgrund av den kritik som förekommit.

När SEB-kritiken blossade upp i somras sa danska näringsministern Ole Sohn för sin del att han avser inleda en egen utredning av Cibor-räntan, och danska bankföreningen uppger sig nu enligt Bloomberg räkna med den statliga utredningen är på gång.

Tidigare var det danska riksbanken som offentliggjorde Cibor-räntan varje dag efter att de deltagande bankerna satt nivån för den räntan, men riksbanken har nu överlåtit till börsoperatören Nasdaq-OMX att offentliggöra Cibor-räntan eftersom riksbanken sagt sig inte kunna bedöma Cibor-räntans ”kvalitet”.

Bland annat har den bötfällda brittiska banken Barclays förut varit med och satt Cibor-räntan i Danmark, men Barclays har nu övergett det sedan juli 2012. Det gör att det är sju olika banker kvar som är med och sätter Cibor-räntan, bland annat Danske Bank och Nordea skriver Bloomberg.

Cibor-räntan har satts sedan år 1988, och danska riksbanken har enligt Bloomberg gjort en egen utredning och där kommit fram till att de banker som satt Cibor-räntan brutit mot konkurrensreglerna och att räntan legat på en för hög nivå. Riksbanken uppgav sig inte kunna klarlägga varför Cibor-räntan legat högre än motsvarande referensräntor i olika europeiska länder sedan finanskrisen bröt ut år 2007, vilket gjort att banken anmält saken till konkurrensmyndigheterna. Det ska ha varit ett skäl till att banken övergav hanteringen av Cibor-räntan till Nasdaq-OMX.

En fråga är nu om danska konkurrensmyndigheter kan komma fram till att oegentligheter har begåtts av de banker som har satt Cibor-räntan, och om de bankerna i så fall kan bli straffade för det genom exempelvis böter.

Realtid.se får tag på SEB:s presskontakt Anna Helsén som berättar att SEB:s uttalande om Cibor-räntan i somras gjordes i en analysrapport som skickades ut till bankens kunder.

– Där fördes ett resonemang om Cibor-räntan, säger hon.

Enligt Helsén har den svenska referensräntan Stibor (STockholm InterBank Offered Rate) utretts av den svenska riksbanken som konstaterade att det inte fanns något som tyder på konstigheter kring Stibor men att man kan behöva se över modellen för hur Stibor-räntan sätts.

Realtid.se har sökt danska konkurrensverket och danska bankföreningen. Svenska konkurrensverket bekräftar att verket inte har några misstankar om konkurrensrättsliga oegentligheter kring Stibor-räntan. Realtid.se söker även SEB:s danska talesperson Ricco Madsen om kommentarer till bankföreningens slutsatser i relation till SEB-analysen om att Cibor-räntan legat för högt.

Enhetschefen Soeren Gaard på danska konkurrensverket (Konkurrence- og forbrugerstyrelsen) hör i efterhand av sig med följande besked via mejl:

”As a general rule we do not comment on ongoing investigations of specifik firms. What we have said in public concerning the information in the newspapers is that we met with the Central Bank in 2011 and that we, based on the information received, did not find reason to presume the bank should have breached the competition law by agreeing on the cibor interest rate and we have not received information since then that changes our judgment of that.”

Han verkar alltså mena att utredningen avsåg en specifik bank, men att det utifrån erhållen information inte befanns finnas misstankar om oegentligheter.

Danska konkurrensverkets presskontakt Christian Schou förtydligar:

”The meaning of that statement is that we, based on the information we received, did not find reason to presume that the banks involved in setting the cibor rate, had agreed on setting the rate at certain levels and thereby breached the competition law - and we haven’t received information since that have changed that judgment.”
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: