Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

guldgossar473.jpg
Sverige-eliten: Fyra svenska börs-vd:ar som hör till de bästa på att köpa företag enligt BCG (från vänster); Assa-Abloys vd Johan Molin, Elektas vd Tomas Puusepp, Getinges vd Johan Malmquist och Hexagons vd Ola Rollén.
Foto: Assa-Abloy, Elekta, Getinge och Hexagon

”Potential för
bättre affärer”

Industriföretag kan dra nytta av private equity-sektorns sätt att göra företagsköp anser BCG:s Sverigechef Johan Öberg.

johanoberg170.jpg
Johan Öberg
Foto: BCG
BCG:s favoritbolag
Är ett bolag skickligt på att köpa och sälja dotterbolag så kommer det även att gynna utvecklingen av den egna börskursen anser BCG.

Så här har det gått för börskurserna i de fyra Sverigebaserade bolag som BCG anser höra till de bästa på att köpa och sälja dotterbolag:

Kursutveckling sedan årsskiftet (till och med torsdag den 13 september 2012):

Hexagon +40%
Assa-Abloy +21%
Elekta +12%
Getinge +12%
Börsindex +9%
I en färsk BCG-rapport nämns holländska Philips och tyska Siemens som två exempel på internationella storkoncerner som lyckats bra med egna företagsköp och avyttringar.

Enligt BCG ger en etablerad och professionell funktion för att hantera köp och avyttringar av dotterbolag ett positivt genomslag på börskursen.

– De här bolagen tillvaratar systematiskt sina erfarenheter av sådana affärer och har byggt upp strukturer för hur företagsköp och -avyttringar ska hanteras, säger BCG:s Sverigechef Johan Öberg.

Hur pass bra är svenska bolag på detta område?
– Vi anser att svenska bolag också är bra på företagsköp och -avyttringar, säger han och nämner Assa-Abloy, Getinge och Elekta som exempel på detta. Ett annat exempel är Hexagon som via förvärv och avyttringar ”verkligen stöpt om bolaget fundamentalt” enligt honom.

– Dessa fyra bolag tillhör alla en kategori som har en förvärvsstrategi som genomsyrar deras affärsplan, och de har en struktur för att löpande genomlysa olika möjligheter vad gäller företagsköp- och avyttringar. De har tydliga ramar för att leta efter förvävsobjekt.

Andra svenska bolag är inte lika duktiga på detta?
– Jo, det finns säkert andra som också är duktiga, men de som inte lika ofta gör företagsköp kanske inte håller samma nivå.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Johan Öberg ser private equity-fondernas förvärvsmodell som en förebild för industribolagen.

– Riskkapitalbolagen är ofta bättre på att göra sin hemläxa om ett företagsköp än när ett vanligt industribolag gör ett företagsköp. Poängen är att industribolag som har samma professionella arbetssätt kring företagsköp och avyttringar som riskkapitalbolag, har stor potential att göra bättre affärer vilket därmed även i slutändan ger en positiv effekt på bolagets börskurs.

BCG har bland annat konsultuppdrag som går ut på att hjälpa bolag med företagsköp och -avyttringar. Ofta är BCG:s roll att göra den grundläggande analysen av möjligheterna med att göra potentiella förvärv eller avknoppningar.

– Det är minst lika viktigt i arbetet med att forma en storkoncern som andra åtgärder.

Enligt BCG:s studie särskiljer sig bolag som ser förvärvstillväxt som en naturlig del av affärsplanen.

– Det är bolag som blickar framåt över en femårsperiod med en vision för hur man vill utvecklas, och har som ett inbyggt element att även räkna med företagsköp utöver bolagets egen tillväxt och verksamhetsförbättringar i övrigt. Dessa bolag har hela tiden en uppdaterad syn på detta, och driver projekt kring företagsköp och avyttringar på ett strukturerat sätt som formar bolaget som helhet framöver.
Företagsköp som Assa-Abloy, Elekta, Getinge och Hexagon gjort på sistone
Assa-Abloy

• Shandong Guoqiang (kinesisk tillverkare av fönsterbeslag, intäkter 600 miljoner kronor 2012 jämfört med att hela Assa-Abloy hade intäkter på 45 miljarder kronor för senast rapporterade tolv månader)

• Helton (kanadensisk tillverkare av komponenter för sektionsdörrar, intäkter 370 miljoner kronor 2012)

• Sanhe Metal (kinesisk tillverkare av brand- och säkerhetsdörrar, intäkter 130 miljoner kronor 2012)

Elekta

• Radon Ltda (brasilianskt bolag inriktat på tjänster kring linjäracceleratorer, intäkter 6 miljoner dollar per år jämfört med att hela Elekta har intäkter på 8 miljarder kronor per år).

• Nucletron (amerikanskt bolag verksamt inom teknologiska lösningar för strålbehandlingsformen brachy-terapi, intäkter 128 miljoner euro 2010 )

Getinge

• Therapeutic Support Systems (amerikansk tillverkare av madrasser för trycksårsbehandling, intäkter 247 miljoner dollar 2011 jämfört med att Getinge som helhet har intäkter på över 20 miljarder kronor per år)

• Acare Medical Science (kinesiskt bolag inriktat på sjukhussängar, intäkter 135 miljoner kronor 2012)

• Atrium Medical (amerikanskt bolag inriktat på utrustning för hjärt-/kärlområdet, intäkter 200 miljoner dollar 2011)

Hexagon

• North West Geomatics Ltd. (kanadensiskt bolag som gör utrustning för flygfotografering, Hexagons ägarandel 10 procent av bolaget)

• Blom ASA (norskt bolag som erbjuder tjänster inom geospatial-området, Hexagons ägarandel 25 procent köpt för 9 miljoner euro)

• myVR (norskt mjukvarubolag som utvecklar mjukvaror för 2D-, 3D- och 360-graders-tittande på datorer och mobiltelefoner)
Rådgivning på hög nivå
Företagskonsultfirman Boston Consulting Group (BCG) grundades år 1963 i USA. Redan det andra kontoret var internationellt och låg i Tokyo. Därefter öppnade BCG ett kontor i Milano. Idag har firman 77 kontor i 42 länder och över 5 600 konsulter. BCG firar 50 års jubileum nästa år.

Av firmans medarbetare är över 700 personer även delägare (”partners”) i firman och delar på firmans vinster. Bland delägarna finns det tio personer som är svenskar och en av dem är Sverigechefen Johan Öberg som basar över 90 personer.

Den svenska verksamheten befinner sig i tillväxt och organisationen växer. De senaste åren har efterfrågan på strategisk rådgivning ökat.

– Det råder ganska stor osäkerhet i flera branscher, vilket både innebär möjligheter och utmaningar, säger Johan Öberg.

– Vi får inte gå in på specifika namn, men vi jobbar med stora svenska börsbolag och även en del mindre aktörer som våra uppdragsgivare. Vi jobbar åt många av bolagen inom det svenska industrisegmentet – branscher där bolagen har en ganska hög aktivitetsnivå. Det kan vara industriföretag men även bolag inom hälsa/sjukvård.

Vad för typ av konsultuppdrag gör ni mest?
– Det är strategi- och managementkonsulting, ofta vad gäller frågor kring tillväxt, förvärv och verksamhetsförbättringar. Det kan gälla operationella frågor kring ett bolags tillverkning eller säljkår och liknande. Vi jobbar brett med alla verksamhetsfrågor för våra uppdragsgivare.

BCG tar betalt för sina konsulttjänster i olika former. Det kan vara ett fast pris för att lösa en viss uppgift, eller mer ”värdebaserade” ersättningsformer.

Öberg vill inte säga hur stora intäkter BCG har i Sverige per år och hur mycket firman tjänar.

– Men det går bra för oss.

Vad krävs det för att få bli partner på BCG?
– Det är en lång karriärstege för folk som jobbar på BCG. Det börjar på olika nivåer efter att man utexamineras från sin utbildning och är nyanställd hos oss. Om allt går väl får man sedan löpande nya roller och mer ansvar efter en särskild karriäranalys. Man får ansvar för att ägna sig åt problemlösningar i större format.

Öberg själv är i dagsläget 42 år, och har jobbat som konsult på BCG i snart 17 års tid, varav fem år som partner.

Han är uppvuxen i Sverige men har högskoleutbildning utomlands på kända franska universitetet Insead och även i USA efter att ha fått stipendier.

Blir man utvald till partner om man exempelvis lyckats särskilt bra med något specifikt projekt åt en uppdragsgivare?
– Nej, om man blir utsedd till partner beror på summan av den kompetens man bygger upp hos BCG inom ett eller flera områden. Det har inte med enstaka projekt att göra.

Det är dock inte bara delägarna som får ta del av vinsterna i verksamheten.

– Vi har ett bonussystem som omfattar alla.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: