Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

MÅLSEGMENT UTGÖR 10-15% AV AKTIEHANDELN
squawkertrading473_2.jpg
Squawker Tradings grundare; Christopher Brazier och Christopher Gregory.
Foto: Squawker Trading

Britter utmanar Stockholmsbörsen

Brittiska bolaget Squawker lanserar en ny marknadsplats för handel med stora aktieposter i bland annat svenska aktier.

Squawker
• Squawker är ett brittiskt bolag grundat av Christopher Gregory från brittiska IT-bolaget Fidessa LatensZero och säljaren Christopher Brazier från franska storbanken BNP-Paribas.

• Bolaget kommer att köra igång sin tjänst från början av år 2013. Tjänsten innebär en marknadsplats för handel med stora aktieposter. Handeln sker via Squawkers egna IT-system som tagit 1,5 år att bygga.

• Av den totala aktiehandeln i Europa utgörs 10-15 procent av affärer med stora aktieposter där köpare och säljare förhandlar fram ett pris via aktiemäklare per telefon.

• Sådana ”telefonmäklare” tar ut en avgift på 0,04-0,06 procent av handlat belopp, men Squawker tar ut en avgift på 0,01 procent av handlat belopp om man handlar där istället.

• Squawkers IT-system som sköter själva handeln, är upplagt som ett Facebook där köpare och säljare följer olika steg. Första steget är att hitta en motpart till den som vill köpa eller sälja en stor aktiepost, och därefter att förhandla fram ett pris, och sedan bygga upp en tillräcklig mängd aktier som ska köpas eller säljas för att kunna möta motparten.

• Med en storpost aktier (ett ”block”) avses här ett antal aktier som motsvarar minst en halv procent av den totala handeln i en viss aktie under en normal börsdag.

• Namnet Squawker kommer från begreppet ”squawk box”, det vill säga de interntelefoner i form av högtalare som mäklarna traditionellt kommunicerar med på börsgolv för att handla storaffärer.
Det är Christopher Gregory från brittiska IT-bolaget Fidessa LatentZero och Christopher Brazier från franska banken BNP Paribas som har grundat Squawker.

Gregory var chef på Fidessa LatentZero och Brazier försäljningschef på BNP Paribas.

Nu är Gregory vd på Squawker och Realtid.se får tag på honom i London via telefon.

– Sverige är en av våra prioriterade marknader, säger han.

– Den typen av aktörer som finns i Sverige och den typen av trading som många av dem gör, är särskilt relevant för den handel med stora aktieposter vårt system är avsett för. Arbetsprocessen i vårt system är perfekt för dem.

Enligt Gregory kommer systemet att kunna hantera alla aktier och andra värdepapper som handlas på Nasdaq-OMX börser i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors.

Dessutom kommer aktier och värdepapper noterade på Oslobörsen i Norge att kunna handlas via Squawker.

Kommer ni att samarbeta med Nasdaq-OMX eller är ni en konkurrent?
– Vi anser inte att vi är en konkurrent till dem men vi kommer inte heller att ha något samarbete. Vi är en oberoende lösning.

Enligt Gregory sker handeln på de vanliga stora aktiebörserna i stor utsträckning med ett så kallat orderboks-system där köpare och säljare helt enkelt matar in hur många aktier de vill köpa respektive sälja och för vilket pris, så matchas ordrarna i systemet. Så mycket som 60 procent av aktiehandeln i Europa sker på det sättet, varav Nasdaq-OMX är en av de större orderboks-börserna.

– Orderboks-system är väldigt effektiva, men med robothandelns framväxt sker den handeln oftast bara i mycket små aktieposter.

Det gör att den som vill köpa eller sälja stora aktieposter (ett ”block”) kan få svårt att genomföra affären snabbt.

– Då tvingas man försiktigt lägga in sin order över en ganska lång tidsperiod.

Squawker för sin del har ett helt annat upplägg för sitt handelssystem.

Det går ut på att hitta en motpart till den som vill göra en blockaffär.

Tanken är att aktieaffärerna i Squawkers system inte behöver gå via Nasdaq-OMX, utan behöver bara genomföras via Squawker.

Processen innebär helt enkelt att en part går in i systemet och indikerar vad man är intresserad av att köpa eller sälja.

Och när en motpart hittats, bjuds de båda in att förhandla fram ett pris med varandra.

Det kan sedan leda till att parterna kommer överens eller ej.

De måste inte komma överens, men om de gör de och säger ja till en affär så bjuds de in att åta sig att tillhandahålla en viss volym som köpare respektive säljare.

Sedan byggs den åtagna blockvolymen upp av parterna i systemet.

Som tumregel brukar ett block avse en halv procent av den totala handeln i en aktie under en genomsnittlig börsdag.

I rollen som börs tar Squawker ut en avgift på 0,01 procent av handlat belopp.

– Det kan jämföras med att blockaffärer annars genomförs via aktiemäklare som förhandlar per telefon, och de brukar ta 0,04-0,06 procent i avgift, säger Gregory.

Enligt hans bedömning utgör blockhandeln 10-15 procent av den totala aktiehandeln i Europa, och det är den blockhandeln som Squawker fokuserar på.

– Vi kommer inte att kunna ta all blockhandel i Europa via Squawker men en del av det ska vi ta, säger Gregory.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Handeln via Squawker ska alltså komma igång under första kvartalet 2013, och redan nu har firman börjat lansera sin tjänst gentemot marknadsaktörerna.

– Vi har inlett lanseringsfasen för vår tjänst, och är ute och presenterar oss, pratar med tidningar, samt kontaktar handlare, handlarfirmor, stora market makers, investmentbanker och mäklare.

Vilka aktörer i Sverige är målgruppen för er tjänst?
– Vi planerar att rikta oss mot ”alla de uppenbart misstänkta”.

Nu kommer Squawkers säljare att besöka Stockholm och potentiella kunder här under de kommande 1-2 månaderna.

– Vi är ännu i en tidig fas, men vi inleder lanseringen nu och börjar prata med folk och förklara vad vår tjänst går ut på, inför att handeln i vårt system ska komma igång i början av år 2013.

Till målgruppen hör handlarchefer och liknande folk.

Squawker kommer inte att ha några system, datorer eller folk på plats lokalt i Stockholm när handeln kommer igång.

– Aktörer runt om i hela europa kommer att kunna koppla upp sig till oss där de är. Det blir enkelt för firmor i exempelvis Sverige att koppla upp sig.

– Stockholm är ett av de ställen där det finns många potentiella kunder till oss.

Det är dels de svenska storbankerna men även övriga aktiemäklarfirmor och liknande.

Squawker har inte så många egna anställda, men många samarbetspartners.

Totalt är 40-50 personer involverade i projektet.

Det är Squawker som själva utvecklat det IT-system som bolaget kommer att använda för sin tjänst.

Gregorys bakgrund på Fidessa LatentZero har gett honom god erfarenhet att bygga den typen av system.

– Fidessa är en solid IT-miljö att arbeta i. Det har gett erfarenheter för hur man ska leverera högkvalitativa och robusta system.

Squawker har nu jobbat i 1,5 år med att bygga sitt IT-system.

– Vill man göra ett sådant här system lättanvänt så kräver det en hel del arbete.

Som nämnt kommer systemet att innehålla Facebook-liknande aspekter för de kunder som vill handla via Squawker.

– Vårt syfte är att underlätta för köpare och säljare att inleda en förhandling, och då måste systemet innebära ett arbetsflöde för hur man hittar andra parter att förhandla med.

– Det innebär ett väldigt annorlunda upplägg jämfört med ett orderboks-system.

– Ett orderboks-system som Nasdaq-OMX matchar ordrar, medan vi inte matchar ordrar utan vi matchar motparter som sedan sätter sig i en förhandling.

– Och eftersom det är människor vi har att göra med, så innebär upplägget i vårt system aspekter från sociala nätverk. Man kan säga att vi använder upplägget för sociala nätverk på aktiehandel.

Innebär det att alla aktörerna som vill handla hos er ska registrera en profil som hos Facebook?
– Hos oss vet vi på Squawker vilka alla aktörer är, men gentemot varandra är de alla anonyma. Så ingen har en offentlig profil, men man pratar och förhandlar med en människoa på andra sidan.

Är det som en chat ungefär?
– Det finns likheter med samma upplägg och arbetsflöde som en chat, men i vårt system är processen mer strukturerad med att parterna ska föreslå och acceptera aktieaffärer, samt bygga och åta sig ett visst antal aktier.

Ett exempel är att en köpare vill köpa 20 000 aktier i ett visst bolag och säljaren accepterar det, eller att någon vill sälja 15 000 aktier och en köpare accepterar det.

Därefter är nästa steg i Squawkers system att parterna successivt ska bygga upp den volymen och stå fast vid det.

– Det blir ett flöde fram och tillbaka som har likheter med en chat, men det är mer strukturerat för ett handelssystem.

Det är Gregory och Brazier som har startat Squawker, och de är fortfarande stora aktieägare i bolaget.

Men nyligen har de även utökat ägarkretsen med nya investerare.

– Vi har precis sålt ut en del av bolaget till investerare för ett belopp på flera miljoner pund (”multimillion pounds”).
Lansering i 16 länder
SecuritiesTechnologyMonitor.com skriver om Squawker och att bolaget har startats av tidigare chefer på brittiska IT-bolaget Fidessa LatentZero och franska storbanken BNP-Paribas.

Tanken är att lansera en marknadsplats för stora aktieposter som handlas via ett internetbaserat handelssystem där köpare och säljare kan vara anonyma.

Systemet är avsett för alla kategorier av professionella aktiehandlare såsom investmentbanker, prisssättare (market makers), mäklare och traders.

Genom systemet ska de kunna hitta, förhandla om och sälja av stora aktiepositioner.

Och det ska ske anonymt, kostnadseffektivt och med en enskild transaktion.

Avsikten är att affärerna via Squawker inte ska påverka kursnivåer eller skapa informationsläckor.

Vanliga börser har ett datasystem för aktiehandeln, som styrs av särskilda formler för hur affärerna ska ske.

Men en skillnad med Squawker är att bolagets system snarare bygger på Facebook-liknande principer som ska ge användaren kontroll över hela processen, från att hitta affärer till att förhandla pris och genomföra transaktionen.

Systemet kommer dock att vara elektroniskt och centralstyrt, och med komplett hantering av all administration och regelefterlevnad.

Squawkers tjänst kommer att lanseras för 16 länder inklusive Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Stora europeiska länder som Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien finns också med på listan, men däremot inte USA.

Handelsplatsen kommer att fungera för en rad värdepapper och tillgångar såsom aktier, börshandlade fonder (ETF:er), derivatinstrument, konvertibler, obligationer, terminer och valutor.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: