Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

EXKLUSIV INTERVJU
karlswartling473_2.jpg
Karl Swartling
Foto: 6:e AP-fonden

”Vi kör på!”

6:e AP-fondens nya vd Karl Swartling oroas inte över pratet om att AP-fonderna kommer att slås ihop och bli en enda stor indexfond.

Det framgår av Realtid.se:s intervju med honom.

– Vi kör på i väntan på beslut från ägarna, säger Swartling.

Om de statliga AP-fonderna slås ihop och hela kapitalet investeras i en aktieindexfond, skulle det innebära slutet för 6:e AP-fondens nuvarande inriktning som till stor del består av investeringar i onoterade bolag.

Realtid.se skrev häromveckan om finansanalytikern Peter Malmqvist som vänder sig emot en sammanslagning av AP-fonderna och att göra om allt till en enda stor indexfond.

Malmqvists utspel gjordes precis innan en statlig utredning presenterades (”Buffertkapitalsutredningen” av utredaren Mats Langensjö), där förslagen bland annat blev att slå ihop fem av AP-fonderna till tre och att 6:e AP-fonden läggs ned.

”Sjätte AP-fonden har sedan starten 1996 varit dyr i drift, haft avkastningsmål som varit svåra att utvärdera och kantats av skandaler”, går resonemangen i utredningen enligt Dagens Nyheter.

Det har framkommit att Langensjö efter sin utredningstid ska börja jobba på hedgefondbolaget Brummer & Partners som tillhandahåller olika fonder.

En av 6:e AP-fondens skandaler har varit att fonden investerade pengar i bolaget Xeratech där 6:e AP-fondens dåvarande vd Erling Gustafssons partner Åsa Rödén utsågs till vd, och det visade sig att Xeratech blivit plundrat av sina grundare. Det bidrog till att Gustafsson tvingades avgå.

I somras framkom efter en granskning av Dagens Nyheter att personalen på AP-fonderna har dyra tjänstebilar, höga löner och vidlyftiga fester. Det ledde bland annat till att 6:e AP-fonden nu har betslutat att upphöra med tjänstebilar för personalen.

Efter en tid med tillfällig vd tillträdde Marianne Dicander Alexandersson som 6:e AP-fondens nya vd under våren 2011 men bara ett år senare avgick hon under våren 2012 för att bli vd för vårdföretaget Global Health Partners.

Och nu efter en tid med tillfällig vd är det dags för Karl Swartling att bli fondens nya vd enligt det besked som kom under måndagen.

Som Realtid.se skrev igår måndag har Swartling bland annat bakgrund från familjen Wallenberg-kontrollerade investmentbolaget Investor, och innan dess har han jobbat på konsultfirman McKinsey.

Nu senast har Swartling själv redan jobbat en tid på annan position inom 6:e AP-fonden för att nu ta steget och bli fondens vd.

Realtid.se får tag på Swartling per telefon.

Grattis till att du nu blivit utsedd till 6:e AP-fondens vd.
– Tack.

Stämmer det att du redan har jobbat en tid på fonden?
– Ja, sedan 1 januari 2012.

Vad gjorde du innan dess?
– Då var jag på Investors affärsområde Investor Growth Capital (IGC).

På Investors hemsida beskrivs IGC som ”en fristående men helägd enhet inom Investor med fokus på riskkapitalinvesteringar i USA och Kina”.

Hur hamnade du på 6:e AP-fonden?
– Jag slutade på IGC under sommaren 2011 och sedan under hösten 2011 inledde jag en dialog med 6:e AP-fonden där jag började jobba i januari 2012.

Varför slutade du på IGC?
– Investor beslutade att genomföra en stor strategiförändring för sina investeringar i onoterade bolag, vilket ledde till en ordentlig omstrukturering av IGC. Och då slutade jag.

Vad innebar det att bli chef för 6:e AP-fondens företagsinvesteringar? Hela fondens inriktning är väl att göra investeringar i företag?
– 6:e AP-fonden gör både investeringar direkt i företag samt i fonder. Fondens kapital är fördelat på ungefär hälften var i respektive kategori.

Av 6:e AP-fondens totala kapital på 18-19 miljarder kronor ligger alltså 9-10 miljarder kronor i affärsområdet med direkta företagsinvesteringar och ungefär lika mycket i affärsområdet som investerar i fonder, och rekryteringsfirman ringde alltså om att anställa Swartling som chef för området med företagsinvesteringarna.

6:e AP-fonden har totalt sett investerat i ca 350 bolag. Av dessa finns ett 50-tal inom affärsområdet Företagsinvesteringar, där man investerat direkt i företagen och jobbar aktivt med dem. Resterande ca 300 bolag ligger inom Fondinvesteringar, det vill säga indirekta investeringar i företag, genom olika fonder.

Det sker hela tiden en kontinuerlig förändring av portföljen med försäljningar, investeringar i nya företag eller andra förändringar.

Bland 6:e AP-fondens företagsinvesteringar finns en ägarandel på 50 procent av fastighetsbolaget Norrporten där 2:a AP-fonden äger den andra halvan.

Ett annat innehav är 6:e AP-fondens ägarandel på 40 procent av Volvokoncernens finansbolag Volvofinans.

Ytterligare ett innehav finns exempelvis i småländska metallkomponent-bolaget Gnotec.

– Vi har en stor portfölj av ägarandelar i olika bolag, säger Swartling.

Har du fokuserat på något speciellt sedan du tillträdde som chef för 6:e AP-fondens företagsinvesteringar i början av 2012?
– Nej, vi har jobbat med ett allmänt arbete tvärs över hela portföljen. Under året har vi dels gjort ett antal väldigt bra avyttringar där vi har sålt ägarandelar i olika företag. Och så har vi legat i för att hitta nya investeringar.

Några direkta nya investeringar har dock ännu ej blivit av i år.

Vad har du sålt av?
– Det är inte bara jag utan hela vår organisation tillsammans med särskilda investeringsansvariga för varje bolag.

Bland 6:e AP-fondens sålda ägarandelar under året finns exempelvis bilreservdelstillverkaren Meca till bilverkstadskoncernen Mekonomen, samt ägarandelen i ventilationsrörsföretaget Lindab.

Realtid.se har nyligen skrivit flera artiklar om ägarförändringarna i Lindab med ventilationsföretaget Systemair och investmentbolaget Creades som omvartannat ökar sina ägarandelar i Lindab (länk 1, länk 2, länk 3, länk 4).

Vem sålde 6:e AP-fonden sin ägarandel i Lindab till?
– Det vet vi inte. Det fick inte vi veta. Vi sålde ägarandelen via en mellanhand, säger Swartling.

Fondens Lindab-försäljning skedde i två omgångar varav en omgång i mars då Creades meddelade en ökad ägarandel i Lindab.

Vad har du för vision nu för 6:e AP-fondens framtida utveckling?
– Fonden har i ett års tid arbetat igenom sin strategi. Jag har deltagit i det arbetet och där varit med och forma den nya strategin för att ta fondens utveckling vidare.

– Vårt uppdrag på 6:e AP-fonden är att investera i onoterade bolag, vilket vi gör dels indirekt via fonder - dels klassiska, stora buyout-fonder men även mindre fonder - och så investerar vi direkt i företag, primärt i Sverige.

– Och den typen av företag vi investerar direkt i är bolag som har kommit lite längre och är lite mognare. De ska ha ”fått upp” en verksamhet som vi bedömer går att expandera ytterligare och få att växa.

– Det är 6:e AP-fondens strategi och det är den vi fortfarande följer. Jag ser inte att det kommer att bli några radikala förändringar nu då jag tillträder.

Vad anser du om förslaget att slå ihop AP-fonder?
– Utredningen av det och ägarnas beslut formar hur vårt arbete ska struktureras. Jag har inga synpunkter på det. Det är en ägarfråga, och det arbetet pågår nu.

En effekt av förändringen kan väl innebära att 6:e AP-fonden inte kommer att finnas kvar?
– Utredningen med förslag om AP-fonderna framlades för några veckor sedan. Den utredningen är ett rätt digert läsande att ta sig igenom, och slutsatserna i utredningen är väsentligt mer avancerade och komplicerade än att AP-fonderna ska slås ihop till en stor fond som exempelvis ska bli en indexfond.

– Men återigen har jag inga synpunkter på förslagen i utredningen. Och nu är tanken att det ska komma mängder av synpunkter på utredningen från andra personer och från ägarna själva. Den ska ut på remissrunda och får väl följa den vanliga ordningen.

Du räknar med att 6:e AP-fonden kommer att finnas kvar?
– Den här verksamheten finns kvar här och idag. Det finns en lag om 6:e AP-fonden och fondens styrelse är väldigt tydlig med sin strategi och ledning av fonden.

– Det är det vi jobbar utifrån tills det händer något annat.

– Utredningen föreslår en helt ny struktur för det buffertkapital som finns i AP-fonderna, vilket kan leda till att alla nuvarande AP-fonder läggs ned och ombildas till ett nytt antal fonder.

– Men om det i slutändan blir så att hela systemet kommer att förändras eller inte, återstår att se.

– Vår uppgift är att på ett professionellt sätt förvalta och utveckla 6:e AP-fonden tills vi eventuellt får andra instruktioner.

Hur har avkastningen på 6:e AP-fondens kapital egentligen varit genom åren jämfört med exempelvis börsindex?
– Att investera i onoterade bolag som vi gör är absolut en god möjlighet för att skapa god avkastning. Det har jag sett under min karriär och även under min tid hos 6:e AP-fonden. Det är vårt uppdrag att skapa god avkastning.

Men det har väl varit en debatt om att 6:e AP-fondens avkastning har varit dålig?
– Jag vet inte vilken debatt du syftar på. Herregud, det finns väl alltid en debatt om hur olika fonder har gått. Det är klart att utvecklingen för en fond varierar exempelvis när det blir allmän finansiell turbulens i omvärlden.

Så du har inte intryck av att 6:e AP-fondens kapital historiskt haft en dålig avkastning?
– Det finns många exempel på investeringar fonden har gjort som har utvecklats väl, samtidigt som det naturligtvis finns andra investeringar som inte har utvecklats som vi har velat.

– Det går alltid att peka ut enskilda investeringar, men som helhet har fonden historiskt gett en rimlig avkastning.

Vad har du får mål framöver att fonden ska ge för avkastning på sitt kapital?
– Det är inte jag som beslutar om fondens avkastningsmål, det är styrelsen.

Vad har styrelsen för avkastningsmål då?
– Det står om det på vår hemsida. Vår avkastning ska jämföras med ett speciellt börsindex som korrelerar med värdeutvecklingen för onoterade bolag.

Är du säker på att ni kommer att lyckas att uppnå eller överträffa målet framöver?
– Absolut. Det är vår ambition att leverera enligt de mål vår styrelse sätter.

– Och det avkastningsmål som är fastlagt ska utvärderas över tiden. Om man investerar i onoterade bolag ska avkastningen utvärderas över ganska långa tidsperioder.

Hur många anställda har 6:e AP-fonden?
– Vi är ett 30-tal medarbetare.

Kommer du att genomdriva förändringar av fondens antal anställda, och/eller personalens sammansättning?
– Nej, det blir inga speciella förändringar, säger Swartling.

Som finansiellt mål har 6:e AP-fonden officiellt fastlagt att ”För att utvärdera avkastningen för den typ av placeringsinriktning som Sjätte AP-fonden tilldelats, så krävs en mycket långsiktig investeringshorisont och strategi och därmed långa mätperioder.”

Vidare har fonden beslutat att ”Sjätte AP-fondens nya avkastningsmål utgörs av Handelsbanken Nordix All-Share Portfolio Index Total Return med påslag för en riskpremie för onoterade bolag om 2,5 procent.”

År 2012 uppges bli det år då fondens avkastning för första gången ska mätas mot det nya målet.

I en illustration beskriver 6:e AP-fonden det som att det nya finansiella avkastningsmålet för fonden alltså är sammansatt av ett aktiemarknadsindex plus en riskpremie på 2,5 procentenheter.

Enligt beskrivningen står det att ”Riskpremien uppgår till 2,5 procent baserat på Sjätte AP-fondens riskprofil, planerad kassaallokering och illikviditet. Det sistnämnda då det generellt sett tar längre tid att sälja ett onoterat innehav jämfört med ett noterat.”

Swartlings anställningsvillkor som vd för 6:e AP-fonden innebär en månadslön på 242 000 kronor, en uppsägningstid på sex månader (enligt statliga riktlinjer), samt ett avgångsvederlag på sex månadslöner.

Enligt statliga riktlinjer kan man ha upp till 18 månaders avgångsvederlag, vilket avräknas om personen får nytt jobb.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: