Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

VARNAR FÖR BÖRSEN
perhansen473.jpg
Per Hansen. Han är 46 år.
Foto: Nordnet

Dansk aktiestrateg
till Nordnet

Per Hansen lämnar Jyske Bank för att komma närmare privatinvesterare. Så här tror han om börsen framöver.

Tom Dinkelspiel ökar i Nordnet
Enligt Finansinspektionens insynsregister har Tom Dinkelspiel köpt fler aktier i Nordnet i fredags, den 24 augusti 2012.

Aktieköpet skedde via bolag, och innebar att Dinkelspiel köpte 9 000 ytterligare aktier i Nordnet vilket gjorde att det totala aktieinnehavet därefter uppgår till 51 000 aktier.

Det innehavet måste vara en mindre del av Tom Dinkelspiels totala Nordnet-innehav, för enligt Nordnets egen hemsida uppgår hans aktieinnehav i Nordnet till över 5 miljoner aktier motsvarande en ägarandel på cirka 3 procent i aktiemäklarfirman per slutet av juli 2012.

Realtid.se får tag på Dinkelspiel själv.

Han berättar att de köpta aktierna har gjorts via ett av hans privata bolag, och att det privata bolagets innehav ingår i den ägarandel på totalt 3 procent som han äger i Nordnet.

Enligt Dinkelspiel har han över en längre tid köpt fler aktier i Nordnet och fortsätter med det.

– Det här aktieköpet jag gjort nu är en del av ett långsiktigt ökat innehav i Nordnet.

Anser du att Nordnet-aktien är undervärderad?
– Man tycker väl alltid att ens egna bolag är prisvärda.
– Vi är otroligt glada för att Per nu börjar på Nordnet, säger Max Gandrup i ett pressmeddelande. Gandrup är chef för aktiemäklarfirmans danska verksamhet.

Hansen uppges ha mer än 20 års erfarenhet av att förmedla kunskap om investeringar, och deltar flitigt i debatten i Danmark.

– Min viktigaste uppgift som investeringsekonom är att stå på de privata investerarnas sida, säger Hansen i pressmeddelandet.

– Jag vill göra mitt bästa för att förklara hur världsekonomin och plånboken hänger ihop.

Realtid.se får tag på Hansen själv.

Han berättar att han tidigare jobbat på den danska banken Jyske Bank i 23 års tid, men nu började på Nordnet den 20 augusti.

Bakgrunden var att Nordnet sökte en investeringsekonom varvid Hansen skickade in sitt CV. Det var i mars, och i maj/juni beslutade Nordnet sig för att anställa Hansen till tjänsten.

Varför ville du byta jobb till Nordnet från Jyske Bank?
– Jag vill inte låta som en Marilyn Monroe-film, men det är så att mitt hjärta finns hos privatinvesterarna, förklarar Hansen.

Han berättar att han alltid känner med investerare som äger en viss aktie.

– Om en aktie stiger med 50 eller 100 procent så är jag alltid med och hejar på och gläds med investerarna som äger den, men samtidigt så lider jag med investerare som äger aktier som faller.

– När jag såg att Nordnet sökte en person för denna tjänst, tvekade jag därför inte att ansöka.

Hansen hade i och för sig att göra med privatinvesterare även på Jyske Bank.

– Men mitt jobb på Jyske förändrades så att jag mer och mer hade kontakt med professionella investerare som jobbar för stora investeringsföretag.

– Jag säger inte att jag inte bryr mig om den typen av investerare, men till mitt kynne står jag mycket närmare privatinvesterare.

Vilka är dina favoritaktier på börsen just nu?
– Just nu är jag lite rädd för stämningsläget på börsen, så jag anser att man inte bör vara alltför aggressiv med sina aktieinvesteringar, säger Hansen.

Han anser att världsekonomin för närvarande är sårbar och hålls uppe av låga räntor samt omfattande stimulansåtgärder.

– Samtidigt har vi sett en börsuppgång de senaste 6-8 veckorna i takt med att aktieinvesterarna hoppas på positiva besked från amerikanska centralbanken Federal Reserves möte i Jackson Hole på fredag och lördag.

Investerarna hoppas enligt Hansen på att det i samband med mötet ska komma besked om mer stimulanser av den svaga konjunkturen.

– Men problemet är att det vi har sett sedan finanskrisen 2008/2009 är att statliga stimulansåtgärder inte leder till några långsiktiga mirakel för konjunkturen.

Orsaken är enligt Hansen att den svaga konjunkturen beror mer på stora, strukturella problem snarare än en tillfällig cyklisk svacka.

– Även om det blir mer stimulansåtgärder, så kommer inte det att lösa de strukturella problemen.

Mot denna bakgrund rekommenderar Hansen att man försöker investera i bolag som är lite mindre konjunkturkänsliga.

– Visst finns det många aktier i konjunkturkänsliga bolag som verkar billiga just nu, men problemet är att konjunkturen kommer att vara mycket svag de kommande kvartalen.

Förvisso kanske inte all konjunkturstatistik kommer att bli en besvikelse framöver.

– Men vi kommer att se av statistiken att världsekonomin just nu är väldigt sårbar. Det gör att man kanske bör inrikta sig på lite mer defensiva aktier.

Hansen nämner danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk som en aktie han föredrar i nuvarande börsläge.

– Novo Nordisk är värt nästan 100 miljarder dollar på börsen, så det är ingen dvärg. Denna typ av bolag har utvecklats väldigt bra sedan den globala finanskrisen 2008/2009 och även innan dess.

Problemet med den typen av aktier är enligt Hansen att de är högt värderade, medan aktier i konjunkturkänsliga bolag är lågt värderade.

– Som läget ser ut så finns det ändå inte skäl att investera några större mängder varken i bolag som Novo Nordisk eller i konjunkturkänsliga bolag. Därför avstår jag just nu ifrån att ge alltför specifika köprekommendationer för enskilda aktier.

(Hansen hör av sig i efterhand och säger att han medvetet nämnde Novo Nordisk som bolag, men att han inte nödvändigtvis menade att det är en aktie han själv skulle äga på kort sikt.)

Novo Nordisk-aktien ligger i skrivande stund i drygt 928 danska kronor på Köpenhamnsbörsen (slutkurs, onsdag den 29 augusti 2012). Vid den kursnivån är hela bolaget värt drygt 500 miljarder danska kronor på börsen.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Det kanske är så att det inte alls är intressant med aktier just nu?
– På kort sikt skulle jag hellre sälja av aktier om börsuppgången fortsätter, än att öka på mitt aktieinnehav.

– Som läget är nu på börsen så finns det en verklig risk för att aktieinvesterare kommer att bli besvikna under de kommande månaderna om de fokuserar för mycket på förväntningar kring eventuella stimulansåtgärder från Federal Reserve.

Hansen pekar på att räntenivån i världen redan ligger nära noll bokstavligt talat, och omfattande stimulansåtgärder har redan vidtagits.

– Jag ser inte poängen med att hoppas på mer stimulansåtgärder när räntan redan ligger kring noll, säger han.

En åtgärd som dock skulle ge effekt är enligt Hansen om exempelvis europeiska centralbanken ECB offentliggör en maxnivå för skillnaden mellan tyska och sydeuropeiska statsobligationsräntor.

– Om ECB säger att den ränteskillnaden max får uppgå till 3-3,5 procent så kommer det att minska investerarnas oro och öka förhoppningarna på att konjunkturen tar fart. Det skulle ge mycket större effekt än fler stimulansåtgärder från Fed.

Ett beslut från ECB om ett sådant ränteskillnadstak skulle enligt Hansen kunna leda till en fortsatt börsuppgång på kanske 10-15 procent på kort sikt.

– Men det är ganska osannolikt att ECB beslutar om ränteskillnadstak.

Hansen bedömer att sannolikheten för det bara uppgår till 10-15 procent.

Problemet är att de sydeuropeiska länderna gärna vill att ECB ska fortsätta köpa stora mängder statsobligationer, medan övriga länder med Tyskland i spetsen är tveksamt till det.

Finns det risk för att det håller på att byggas upp för en total kollaps med en börskrasch i höst?
– Jag tror inte att någon kollaps är på gång, men om konjunkturen i Kina börjar vackla allt mer samtidigt som USA inte löser sin skuldbörda kan det hämma börskurserna framöver, säger Hansen.

I USA pratas det om den så kallade ”skatteklyftan” (fiscal cliff), nämligen taket för hur stora USA:s statsskulder kan bli.

Problemet är om politikerna i USA inte kommer överens om hur de offentliga utgifterna ska hållas tillbaka och skatterna höjas. Då finns det ett tak som innebär att åtgärder måste vidtas för att minska budgetunderskott och statsskuld.

Om takregeln träder i kraft kan det få stora negativa effekter för USA-ekonomin.

– Om det exempelvis sker under år 2013 kan det minska landets BNP med 4-5 procent jämfört med 2012.

Senast trädde takregeln i kraft sommaren år 2011 vilket ledde till en hel del debatt och att amerikanska kreditratinginstitutet S&P sänkte USA:s kreditbetyg och börsen föll med 20 procent.

– Innan dess trodde ingen att politikerna i USA inte skulle kunna komma överens om att kontrollera statsskulden och höja skuldtaket.

Det som sker nu är att det är presidentval i USA inom två månader, och Hansen varnar för risken att politikerna och USA-ekonomin kommer att gå åt olika håll.

– Det är kanske vad som kommer att hända, men jag tror ändå inte att risken är så stor för en katastrof på aktiemarknaden. Risken är dock att aktieinvesterare bygger upp lite för stora förhoppningar som överstiger vad som är realistiskt.

Det skapar enligt Hansen en osäkerhet och gör börsen sårbar.

I nuläget vågar han inte ge köprekommendation för en enda svensk aktie.

– Den svenska ekonomin är väldigt stark, och har klarat sig fantastiskt bra i flera års tid. Men Sverige är samtidigt en väldigt konjunkturkänslig ekonomi.

Hansen pekar på att svenska företag är väldigt internationella.

– Så om världsekonomin tar fart så går svenska företag bra, men om världsekonomin försämras så faller aktier i svenska bolag. Världsekonomins utveckling har alltså stor inverkan på aktier i svenska bolag.

På kort sikt om Hansen blickar 6-8 veckor framåt i tiden, så ser han en risk för att förväntningarna på världsekonomin kommer att nedjusteras.

– Det gör även att man kan behöva vara lite försiktig med svenska aktier.

– Jag rekommenderar inte att folk ska sälja alla sina aktier på en gång, men jag säger bara att om valet står mellan att köpa mer aktier eller börja sälja av vid fortsatt kursuppgång så skulle jag hellre sälja av en del än att öka.

Vad gäller Hansens jobb som aktiestrateg och investeringsekonom på Nordnet så kommer han främst att vara det för Nordnet i Danmark.

Hansen kommer att förmedla sina åsikter om börs och konjunktur på en egen blogg samt i dansk media som tv och tidningar.

I den utsträckning han kan finns det även möjlighet för Nordnets kunder att ringa Hansen för att be om råd.

– Men om alla Nordnets totalt 355 000 kunder försöker nå mig, kommer jag inte att hinna med allihop på en gång.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: