Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

lansforsakringar473_2.jpg
Foto: Länsförsäkringar

Ökat resultat för
Länsförsäkringar

Försäkringsbolaget har börjat få ordning på sitt krisdrabbade livförsäkringsbolag och gynnas av god utveckling för sakförsäkringar och banken.

stenduner200.jpg
Länsförsäkringars vd Sten Dunér.
Foto: Länsförsäkringar
Länsförsäkringar
• ett traditionellt livförsäkringsbolag (som ej längre tar emot nya kunder)

• ett sakförsäkringsbolag

• banken Länsförsäkringar Bank som även inkluderar bolånebolaget Länsförsäkringar Hypotek, fondbolaget Länsförsäkringar Fond och finansbolaget Wasa Kredit

• fondförsäkringsbolaget Länsförsäkringar Fondliv (förenklat uttryckt; livförsäkringar där man själv väljer vilka fonder som försäkringens sparkapital ska investeras i)

• fastighetsmäklarfirman Länsförsäkringar Fastighetsförmedling som är den tredje största mäklarfirman i Sverige

• moderbolaget Länsförsäkringar AB som i sin tur ägs av de 23 lokala, kundägda Länsförsäkrings-bolagen med sina cirka 130 lokal kontor runt om i Sverige
Det framgår av Länsförsäkringars resultatrapport för första halvåret 2012 som offentliggjordes under onsdagen.

Realtid.se skrev i förra veckan om problem för Länsförsäkringars livförsäkringsbolag, vilket gör att livförsäkringsbolaget tvingas sälja ut tillgångar (länk 1, länk 2).

Och igår tisdag kom resultatrapporten från Länsförsäkringar Bank som kom då och visade en väldigt god resultatökning med 50 procent till 270 miljoner kronor (länk 3).

Idag onsdag offentliggjordes så resultatrapport för hela koncernen.

Av rapporten framgår att Länsförsäkringar Liv nu visar en vinst på 3 miljarder kronor för första halvåret 2012, jämfört med en brakförlust på 8 miljarder kronor under samma period 2011.

Den resultatförbättringen förklaras i rapporten med positiv avkastning på livbolagets kapital samt lägre försäkringstekniska avsättningar.

Avkastningen på livbolagets kapital uppgick till 2 procent under perioden.

Sakförsäkrings-verksamheten uppvisar ett så kallat försäkringstekniskt resultat på över 600 miljoner kronor för första halvåret 2012 vilket innebär mer än en dubbling från samma period 2011.

Skadeläget för sakförsäkrings-verksamheten uppges vara ”mer gynnsamt” än tidigare, samtidigt som driftskostnaderna är lägre. Det har sammantaget lett till en förbättrad så kallad totalkostnadsprocent för den verksamheten.

Dessutom har sakförsäkrings-verksamheten höjt försäkringspremierna.

Ändå beskrivs tillväxten som god för verksamheten, vilket sammantaget uppges ha lett till ett stärkt resultat för Länsförsäkringars sakförsäkrings-verksamhet.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Sak-verksamhetens totalkostnadsprocent sjönk till 97 procent, vilket var en minskning från 102 procent. Det förklaras i rapporten med ”ett mer gynnsamt skadeläge och premiehöjningar”.

Precis som livförsäkrings-verksamheten förvaltar Länsförsäkringar en hel del kapital inom sakförsäkrings-rörelsen. Enligt resultatrapporten uppgick sak-verksamhetens så kallade konsolideringskapital till 34 miljarder kronor vid halvårsskiftet 2012, vilket innebär en ökning med 1 miljard kronor jämfört med samma tidpunkt 2011.

Vid sidan om Länsförsäkringars traditionella livbolag har koncernen fondförsäkringsverksamheten Länsförsäkringar Fondliv som förenklat uttryckt erbjuder livförsäkringar där man som kund själv kan välja vilka fonder man ska investera livförsäkringskapitalet i.

Enligt rapporten är Länsförsäkringar Fondliv nu det tredje största fondförsäkringsbolaget i Sverige med 50-60 miljarder kronor i förvaltat kapital.

Verksamhetens resultat sjönk dock med 40 procent till 60 miljoner kronor, men det förklaras med engångseffekter såsom en positiv skatteeffekt i fjol och ökade engångskostnader i år.

”Länsförsäkringar redovisar ett starkt resultat, men de finansiella marknaderna präglas av fortsatt osäkerhet”, skriver Länsförsäkringars vd Sten Dunér i rapporten.

Han understryker dock att Länsförsäkringar är marknadsledande och till och med stärker sin marknadsställning.

Dunér uppger att fokus nu efter omstruktureringen av livförsäkringsverksamheten fortsätter med den kraftfulla satsningen på att erbjuda fondförsäkringslösningar till både företag och privatpersoner.

”Försäljningen genom den egna säljkåren är stark och med landets mest nöjda tjänstepensionskunder ser det onekligen bra ut för framtiden”, skriver Dunér.

Vad gäller omvärldsförutsättningarna pekar han på den ekonomiska krisen i Europa:

”Fem år har gått sedan starten för den djupa ekonomiska kris vi fortfarande lever i. Och än är det långt ifrån över”, anser han och pekar på att pressen tidvis ökat markant under sommaren för de skuldtyngda och stora länderna Italien och Spanien.

”Sverige har till skillnad från stora delar av Europa sunda statsfinanser och ett gott kreditbetyg som går att läsa av i de låga svenska statsobligationsräntorna och den starka kronan.”
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: