Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

Han tar över i
Astrazeneca

Fransmannen Pascal Soriot blir ny vd i läkemedelsföretaget vars intäkter och resultat minskar.

pascalsoriot170.jpg
Pascal Soriot.
Foto: Roche
Sedan länge har Astrazeneca-aktien varit ganska lågt värderad då aktieinvesterare oroat sig för att patentskydd är på väg att löpa ut för flera av bolagets stora läkemedel.

Men bolagets ekonomiska utveckling har ändå hållit sig uppe ganska väl.

Under 2011 hade Astrazeneca intäkter på 34 miljarder dollar, vilket innebar en liten minskning (2 procent) jämfört med året innan men ändå inga större förändringar.

Och resultatet per aktie blev 7,28 dollar vilket faktiskt var en ökning med 7 procent.

2012 har utvecklingen dock blivit sämre.

Under första kvartalet blev intäkterna drygt 7 miljarder dollar, vilket var en minskning med 11 procent.

Resultatet per aktie blev 1,81 dollar motsvarande -19 procent.

Och under det andra kvartalet blev intäkterna knappt 7 miljarder dollar.

Resultatet per aktie blev 1,53 dollar motsvarande -6 procent.

I april kom beskedet att Astrazenecas vd David Brennan avgår och efterträds tillfälligt av finanschefen Simon Lowth tills en ny vd anställts.

Samtidigt blev Volvos förre vd Leif Johansson ny styrelseordförande i Astrazeneca från 1 juni efter Louis Schweizer (som tidigare var vd för Renault).

Och nu idag meddelade Astrazeneca att Soriot tar över vd-posten.

Han är 53 år och var tidigare vice vd för schweiziska läkemedelsbolaget Roches läkemedelsdivision.

– Jag är glad och hedrad över att ha blivit tillfrågad att leda Astrazeneca, säger Soriot i ett pressmeddelande.

Under hela sin karriär uppger han sig ha beundrat ”Astrazenecas medarbetare och det som de har uppnått”.

Samtidigt är Soriot medveten om att vd-jobbet kommer att kräva en hel del arbete framöver, även om han ser positivt på Astrazenecas möjligheter:

– Ingen kan blunda för de utmaningar som både läkemedelssektorn och företaget står inför, men den underliggande styrkan hos Astrazeneca när det gäller att leverera sin strategi är tydlig. Astrazeneca kommer att fortsätta göra en positiv skillnad för patienter på lång sikt och jag ser fram emot att vara med och påverka denna framtid, säger Pascal Soriot.

Leif Johansson gläds över Soriots tillträde:

– Detta är en nyckelrekrytering vid en viktig tidpunkt för Astrazeneca, säger Johansson i pressmeddelandet.

Han betonar ”Pascals ledaregenskaper i kombination med hans strategiska tänkande och relevanta erfarenheter” vilket enligt Johansson gör Soriot till ”rätt person att bidra till företagets framgångar under de kommande åren”.

– Jag är övertygad om att Pascals sätt att leda och hans förmåga att leverera resultat i en innovationsdriven verksamhet kommer att värderas högt bland såväl aktieägare som medarbetare.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


På börsen har Astrazeneca-aktien trots allt inte haft en så tokig utveckling med en börskurs på under 170 kronor våren 2008 som stigit till nuvarande nivå på över 300 kronor.

Hela Astrazeneca är värt knappt 390 miljarder kronor på börsen vid nuvarande börskurs.

Bolaget är i princip skuldfritt netto (kassa minus räntebärande skulder).

Under de senast redovisade tolv månaderna (juli 2011-juni 2012) har Astrazeneca genererat ett resultat per aktie på 44 kronor, vilket gör att Astrazeneca vid nuvarande börskurs 311,30 kronor (slutkurs igår, måndag den 27 augusti 2012) endast värderas till ett p/e-tal (börskurs delat med resultat per aktie) på 7.

För helåret 2012 har Astrazeneca en prognos att nå ett resultat per aktie kring 40 kronor eller strax där under, vilket ändå innebär ett lågt p/e-tal.

Dessutom ger Astrazeneca aktieägarna en generös aktieutdelning. Under helåret 2011 uppgick utdelningen till 18-19 kronor.

Och så återköper Astrazeneca stora mängder egna aktier. Under 2011 uppgick återköpen till 30-40 miljarder kronor och udner 2012 väntas de uppgå till 30 miljarder kronor.

Det är stora belopp som minskar antalet aktier och (allt annat lika) höjer resultatet per aktie.

Så även om Astrazenecas intäkter och resultat minskar så tjänar bolaget stora pengar på sina läkemedel.

Frågan är bara hur snabbt intäkterna kommer att minska framöver då patentskydd för bolagets stora läkemedel löper ut.

Alla Astrazenecas stora läkemedel hade minskande intäkter under andra kvartalet 2012.

Under första halvåret har det varit ett särskilt stort fall i intäkterna för Astrazenecas anti-schizofreni-läkemedel Seroquel IR vars intäkter minskade med 25 procent till 700-800 miljoner dollar under första kvartalet och 75 procent till knappt 300 miljoner dollar under det andra kvartalet.

Hjärt-läkemedlet Crestor hade intäkter som ökade med 2 procent till 1,5 miljarder dollar under det första kvartalet, men under det andra kvartalet minskade intäkterna för Crestor med 5 procent till 1,6 miljarder dollar.

Crestor är Astrazenecas klart största produkt mätt som intäkter.

Magsårsmedlet Nezium hade intäkter som minskade med 18 procent till cirka 950 miljoner dollar under första kvartalet och med 13 procent till cirka 950 miljoner dollar under det andra kvartalet.

Crestor, Nexium och astmamedlet Symbicort var Astrazenecas intäktsmässigt största läkemedel under det andra kvartalet.

Intäkterna för Symbicort minskade med 3 procent under det första kvartalet till drygt 700 miljoner dollar, men ökade med 3 procent till cirka 800 miljoner dollar under det andra kvartalet.

En aktieägare som tror på Astrazeneca är familjen Wallenberg-kontrollerade investmentbolaget Investor som ägde Astrazeneca-aktier för 16 miljarder kronor i slutet av juni 2012, att jämföra med Investors totala substansvärde (”förmögenhet”, det vill säga tillgångar minus skulder) på 150-160 miljarder kronor vid samma tidpunkt.

Investors aktieinnehav på drygt 50 miljoner Astrazeneca-aktier motsvarar en ägarandel på cirka 4 procent av hela Astrazeneca.

Investors Astrazeneca-innehav låg på samma nivå i slutet av 2011, så Investor har varken köpt fler eller sålt av Astrazeneca-aktier sedan dess.

Så här kommenterades Astrazeneca av Investor i Investors resultatrapport för andra kvartalet 2012 som offentliggjordes i juli 2012:

”Marknadsvillkoren är fortsatt utmanande i läkemedelsindustrin. Astrazeneca måste hantera patentutgångar på viktiga produkter under de kommande åren och stärka sin forskningsportfölj. Förbättrad FoU-produktivitet är alltjämt det som primärt driver långsiktigt värdeskapande för AstraZeneca och läkemedelsindustrin. Det är också mycket viktigt att AstraZeneca fortsätter att expandera på tillväxtmarknader och strävar efter operationell effektivitet.”
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: