Finans & Försäkring

Annons:

Förlust för Catella

Finanskoncernen har drabbats av den allmänna konjunkturoron och bankernas försiktighet med att låna ut pengar.

johanericsson170.jpg
Catellas vd Johan Ericsson.
Foto: Catella
johanclaesson170.jpg
Catellas huvudägare Johan Claesson.
Foto: CA Fastigheter AB
Så säger huvudägaren
Största aktieägare i Catella är bolaget Claesson & Anderzén-koncernen med närstående.

Bolaget har en ägarandel på 48 procent av hela Catella.

Realtid.se får tag på Johan Claesson som står bakom Claesson & Anderzén-koncernen.

Någon kommentar till Catellas utveckling eftersom lönsamheten ser ganska skral ut?
– Vi har kommit överens om att det är Catellas vd Johan Ericsson som ska kommentera Catellas resultatrapporter, men min kommentar är att läget ser ganska spännande ut för Catella, säger Claesson utan att vilja elaborera.

Även Catellas vd Johan Ericsson instämmer i en viss optimism.

”Vid sidan av en generell makroekonomisk osäkerhet står
Catella inför en mycket spännande höst”, skriver Ericsson i rapporten.

Han pekar på möjligheter för båda Catellas två affärsområden Corporate finance och Kapitalförvaltning:

• ”Inom Corporate Finance ser vi en mängd affärsmöjligheter såväl inom transaktionsområdet som genom ett allt mer utbyggt tjänsteutbud
inom finansieringsområdet.”

• ”Kapitalförvaltningen är under tillväxt och vi arbetar med att utveckla dess produktprogram
och struktur samtidigt som kostnadsnivån i vissa delar av verksamhetsgrenen ses över. Därtill kommer de nya möjligheter som skapas genom tillkomsten av
Catella Bank.”
Dramatik i börskursen
Catellas börskurs föll 6-7 procent till 5 kronor i den inledande börshandeln på torsdagsmorgonen efter att Catella presenterat sin resultatrapport för andra kvartalet 2012.

Aktien hade en botten kring 4 kronor i början av år 2008 varefter den steg kraftigt till 15 kronor våren 2011.

Men därefter har kursen alltså fallit kraftigt till nuvarande börskurs på drygt 5 kronor.
Det uppger Catellas vd Johan Ericsson i bolagets resultatrapport för andra kvartalet 2012 som offentliggjordes under torsdagsmorgonen.

”Efter ett första kvartal 2012 med en viss optimism i de finansiella marknaderna kännetecknades det andra kvartalet av en återkommande makroekonomisk oro och fortsatt kreditåtstramning inom banksektorn. Sammantaget gav detta en negativ effekt på Catellas intjäning under kvartalet”, skriver han i rapporten.

Första kvartalet 2012 hade Catella ett nettoresultat på +7 miljoner kronor men andra kvartalet blev det -3 miljoner kronor.

Catella delar in sin verksamhet i huvudområdena Corporate finance (finansiell rådgivning vid främst fastighetsaffärer) och Kapitalförvaltning.

Under första kvartalet 2012 visade Corporate finance ett resultat på -4 miljoner kronor och under andra kvartalet blev det inte mycket bättre med -1 miljon kronor.

Kapitalförvaltningen visade ett resultat på 13 miljoner kronor under första kvartalet och för det andra kvartalet blev det nollresultat.

Vad gäller intäkterna hade Corporate finance en ökning med över 30 procent till 83 miljoner kronor under första kvartalet, medan det under det andra kvartalet blev en minskning med lika mycket till 85 miljoner kronor.

Kapitalförvaltningen ökade intäkterna med nästan 30 procent till 96 miljoner kronor under första kvartalet, medan det under det andra kvartalet blev en minskning med knappt 10 procent till 124 miljoner kronor.

Corporate finance-delen minskade antalet anställda något från 205 personer vid utgången av första kvartalet till 202 personer vid utgången av det andra.

Verksamheten finns i nio länder och av de 202 personerna finns de flesta i Sverige med 63 personer, Frankrike med 42 personer, Finland med 34 personer och Tyskland med 30 personer.

Kapitalförvaltningen ökade antalet anställda kraftigt från 120 personer vid utgången av det första kvartalet till 218 personer vid utgången av det andra.

Orsaken till ökningen är Catellas bank Banque Invik i Luxemburg med cirka 100 personer anställda, som ingår sedan tidigare i Catella som separat verksamhet men nu infogats i affärsområdet Kapitalförvaltning. Catella tänkte tidigare sälja banken, men har nu valt att behålla den och döpa om den till Catella Bank.

Under första kvartalet 2012 hade Banque Invik intäkter på 45 miljoner kronor vilket var en minskning med nästan 20 procent. Under andra kvartalet hade banken också intäkter på 45 miljoner kronor vilket var en minskning med 10 procent.

Bankens nettoresultat uppgick till 4 miljoner kronor under första kvartalet och 2 miljoner kronor under det andra.

Nu ska Catella integrera Banque Invik närmare Catellas organisation, vilket enligt Catellas resultatrapport kommer att leda till en del engångskostnader under andra halvåret 2012.

Kapitalförvaltningens förvaltade kapital (inklusive Banque Invik) uppgick till totalt 40 miljarder kronor vid utgången av det andra kvartalet 2012, vilket var en minskning med 1 miljard kronor under det andra kvartalet.

Under kvartalet gjorde kunderna nettoinsättningar till kapitalförvaltningen, men marknadsförändringar och valutaeffekter ledde till att det totala förvaltade kapitalet minskade under kvartalet.

Av kapitalförvaltningens 40 miljarder kronor i förvaltat kapital ligger cirka 30 miljarder kronor i fonder och 10 miljarder kronor i övrig förmögenhetsförvaltning. De 30 miljarder kronorna i fonderna är fördelade på fastighetsfonder med ett förvaltat kapital på 17 miljarder kronor och övriga fonder (aktiefonder, räntefonder och hedgefonder) med 14 miljarder kronor.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Utöver huvudverksamheterna äger Catella en portfölj av bolånefordringar avseende lån till låntagare i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Spanien, Portugal och Italien.

Bolåneportföljen var bokförd till 282 miljoner kronor i slutet av 2011, 278 miljoner kronor i slutet av första kvartalet 2012 och 238 miljoner kronor i slutet av det andra kvartalet.

Minskningen med cirka 40 miljoner kronor under det andra kvartalet beror främst på att Catella i maj 2012 sålde en del av bolåneportföljen för 35 miljoner kronor, vilket motsvarade det bokförda värdet för den sålda delen.

Den kvarvarande bolåneportföljen utgör fortfarande en ganska stor del av Catellas värde jämfört med att Catella är värt totalt drygt 400 miljoner kronor på börsen vid nuvarande börskurs på 5 kronor.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: