Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

ARISE: ”TOLKNINGSFRÅGA”
arise_pg_473.jpg
Arise Windpower, med ordförande PG Gyllenhammar, tvingas stoppa sitt påbörjade aktieåterköpsprogram.

Återköpte aktier –
bröt mot obligationsvillkor

Arise Windpower, med ordförande PG Gyllenhammar, upphör med att återköpa egna aktier eftersom det kan stå i strid med bolagets lånevillkor.

Arise Windpower skickade under fredagen ut ett ”klargörande” där bolaget meddelar att man avbryter ett pågående återköpsprogram av egna aktier. Orsaken är att det uppdagats att återköpen kan stå i strid med villkoren för det 350 miljoner kronor stora obligationslån som Arise tog upp under våren.

Det var den 6 augusti som Arise Windpower meddelade att man inledde återköpsprogrammet efter bemyndigande från årsstämman i april. Totalt skulle aktier för upp till 50 miljoner kronor köpas tillbaka. Men nu avbryts programmet alltså med omedelbar verkan efter att aktier för 1,5 miljoner kronor köpts upp de senaste sju dagarna.

”I samband med bolagets återköpsprogram av aktier har en tolkningsfråga uppstått som kan innebära att ett formaliafel begåtts vad gäller bolagets obligationslån”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Enligt obligationsprospektet finns en rad tillfällen då ”förtida återbetalning av obligationerna” kan krävas av obligationsinnehavarnas ombud. Under denna punkt i villkoren jämställs det med en betalningsinställelse om bolaget återköper egna aktier:

”Agenten är, för Fordringshavarnas räkning, berättigad att förklara att alla, och inte bara några, Obligationer har förfallit till omedelbar betalning, eller vid den tidpunkt som Agenten genom meddelande till Bolaget bestämmer, om ... Bolaget, vid någon tid mellan Emissionsdagen och Inlösendagen företar en utdelning, återköper aktier eller reducerar sitt Egna Kapital, eller vidtar någon annan form av värdeöverföring”, står det i prospektet.

Arise Windpowers ledning var på fredagen kortfattade i sina kommentar kring den uppkomna situationen.

– Det vi kan säga har vi sagt i pressmeddelandet. Det är den information vi ger till marknaden, säger bolagets vd Peter Nygren.

– Vi har sagt det vi vill säga i dagens pressmeddelande, och jag tror inte att du kommer att få några mer kommentarer från oss om detta, säger finanschefen Linus Hägg.

Hägg anställdes av Arise Windpower hösten 2011 efter att ha jobbat på aktiemäklarfirman ABG Sundal Collier som skötte Arise Windpowers börsintroduktion våren 2010. ABG var även joint lead arranger tillsammans med Swedbank vid obligationsemissionen i våras.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Enligt Arise var det bolaget självt som uppmärksammade att återköpen kan stå i strid med obligationsvillkoren. Bolagets företrädare uppger att man nu ska utreda frågan och att kontakter ska tas med obligationsinnehavarna och deras ombud CorpNordic Sweden som agerar agent.

Enligt obligationsprospektet kan agenten påkalla återbetalning av lånet inom tio dagar från det att ett villkorsbrott konstaterats.

Jolande Svensson-Klijn på CorpNordic Sweden säger till Realtid.se att bolaget som agent inte kan kommentera Arise-ärendet i media.

Arise Windpower är i behov av extern finansiering för att genomföra sina planerade vindkraftsprojekt. Totalt uppgår bolagets skulder till 1,3 miljarder kronor. Vid halvårsskiftet hade bolaget 350 miljoner kronor i kassan.

Per Agerman
Ian Hammar
redaktionen@realtid.se
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: