Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

Panaxia-aktien till obs-listan

Skandalen i Panaxia kostar bolaget 200 miljoner kronor.

I dag meddelar säkerhetsbolaget, vars största ägare är Forex Bank och Sparbanken 1826, att resultatet i andra kvartalet har belastats med 200 miljoner kronor. Nu flyttas handeln i aktien till obs-listan med omedelbar verkan efter ett beslut från NGM.

Förlusten beskrivs vara en följd av nedskrivning av fordringar som omvärderats, reservering för osäkra fordringar samt andra korrigeringar. I beloppet ingår även kostnader för förluster på grund av ”oegentligheter”.

Oegentligheterna kan hänvisas till brottsmisstankarna som har riktats mot Panaxias grundare och tidigare vd Thomas Gravius som greps den 19 april tillsammans med en annan tidigare Panaxiachef, Carolina Damos. Båda är misstänkta för grovt bokföringsbrott i ett gemensamt bolag.

Panaxia som gett de båda cheferna sparken kräver 35 miljoner kronor av duon i skadestånd i ett enskilt mål.

Utöver ”oegentligheterna”, som bolaget uttryckte det, belastas koncernens resultat med 9,3 miljoner kronor med anledning av försäljningen av aktierna i dotterbolaget UAB Trikampis žiedas samt 14,4 miljoner kronor i nedskrivning av goodwill hänförligt till förvärvet av PanAlarm. Totalt uppgår dessa poster till 223,7 miljoner kronor.

Panaxias styrelse skriver i ett pressmeddelande att man har för avsikt att kalla till extra bolagsstämma för att föreslå en nyemission i storleksordningen 225 miljoner kronor med företräde för befintliga aktieägare. Panaxias två största ägare – Forex Bank och Sparbanken 1826 – har lämnat förbindelser och garantier på tillsammans 150 miljoner kronor.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: