Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Fastighet

Annons:

wallenberg_aspo_473.jpg
Bilden är tagen på ön Stora Björn. Lilla Björn ligger i förgrunden medan Aspös ostsida syns i bakgrunden. Det är här som Wallenbergs 15 strandtomter ligger som är en del av de planerade 23 tomterna. Bakom Lilla Björn syns även Nåttarös naturreservat.
Foto: Sören Löwdin

Wallenberg spolar WC-planerna

Marcus Wallenberg ändrar delar av sina byggplaner på Aspö för att få igenom sina planer.

Efter kritiken mot Marcus Wallenbergs byggplaner på Aspö väljer han nu att backa på delar av sina tidigare önskemål för husen som ska byggas.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har underkänt Marcus Wallenbergs förslag till vatten och avloppslösningar på grund av att natur- och kulturmiljöerna på ön ska skyddas. Ett beslut som hyllas av öborna som gått samman för att protestera mot bygget.

Nu skriver Marcus Wallenberg ett brev till förbundet där han förklarar att den WC-lösning som han tidigare föreslagit inte kommer att genomföras.

”Istället planeras för en lösning som inte leder till utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett”, skriver han.

Däremot är han tydlig med att det kommer att krävas en anläggning för BDT-vatten, alltså avloppsvatten från bad, disk och tvätt.

En användning av den här typen av anläggning uppfyller en hög skyddsnivå, uppger Marcus Wallenberg och hänvisar till en av förbundets egna informationsbranschyrer.

Detta betyder, enligt Wallenberg, att dessa kan tillåtas i vattenskyddsområden där det renade avloppsvattnet släpps ut direkt till känsligt ytvatten, till exempel nära en badplats.

Marcus Wallenberg, som har gjort sin research, förklarar att det finns vissa känsliga områden där inte ens denna anläggning bör godkännas. Men enligt honom är det aktuella området på Aspö inte ett sådant område.

Miljö- och hälsoskyddsförbundet anser däremot att det inte är klarlagt att det är möjligt med BDT-anläggningar i den omfattning som Wallenberg har i sina planer på grund av vattentillgången och risken för saltvatteninträgning.

Marcus Wallenberg hoppas nu kunna lösa detta problem genom en avsaltningsanläggning. I ett tidigare yttrande har dock förbundet uppgett att avsaltning av havsvatten endast är en nödåtgärd som får användas av den befintliga bebyggelsen.

Marcus Wallenberg pekar dock på att detta är en växande teknik som har godkänts av både Naturvårdsverket och miljödomstolen. Han uttrycker en oförståelse över varför detta endast skulle få användas av befintlig bebyggelse och inte av ny.

I slutet av sitt brev, daterat 2 juli 2012, till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund skriver Marcus Wallenberg att han önskar ett möte med förbundet för att diskutera de planerade BDT-anläggningarna vidare.

I ett senare mejl, daterat 27 juli 2012, skriver Marcus Wallenbergs sekreterare till Haninge kommuns kommunalråd Peter Olevik-Dunder och tackar för att de fått träffa honom med så kort varsel angående Aspö-frågan.

”Vi uppskattade väldigt mycket att du tog dig tid att diskutera denna fråga som för oss är väldigt viktig”, skriver Marcus Wallenberg genom sin sekreterare.

I mejlet framgår det att man diskuterat ett servitutförfarande för att undvika oönskad bebyggelse.

– Var och en av de nya fastighetsägarna har rätt att bygga upp en friggebod eller två. Frågan är var dessa ska byggas. Huvudhusen ligger vid en väg men sedan är marken ut mot havet prickmark, alltså en mark som inte får bebyggas. För att tydliggöra att den marken inte ska bebyggas så har man lämnat ett förslag om att skriva in ett servitut. Man skulle kunna teckna en rätt som visar att tomtägarföreningen har rätt att röra sig där, säger Peter Olevik-Dunder till Realtid.se.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
Han förklarar att det är en av farhågorna som har lyftas fram av öns tomtägarförening som inte vill ha någon byggnation på platsen.

När det gäller vattenfrågan uppger Peter Olevik-Dunder att det är torrlösningar och inte en traditionell WC som diskuteras nu när det gäller toaletten.

Samtidigt som Marcus Wallenberg strider för sin vattenlösning har tomtägarföreningen tio brunnar som inte har tillräckligt bra vatten idag, enligt Peter Olevik-Dunder.

– De behöver också göra nått åt sin vattensituation så det är möjligt att man kan hitta en en slags win-win av det här, säger Peter Olevik-Dunder.

I kommunen kommer bygglovsfrågan att prövas hos kommunstyrelsen i oktober.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: