Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Fond & Förvaltning

Annons:

Miljonerna rullar i Douglas bolag

Ingen kris i familjen Gustaf Douglas bolag. Endast ett av de nio privata bolagen redovisar förlustresultat.

Finansmannen Gustaf Douglas och hans familj presenterar en del imponerande siffror i årsrapporterna för de egna bolagen under 2011 medan andra bolag har gått sämre.

Gustaf Douglas holdingbolag Wasatornet redovisar ett resultat om 75,8 miljoner kronor efter finansiella poster, vilket är en minskning från fjolårets 110,4 miljoner kronor.

Den ansamlade vinsten i bolaget uppgår därmed till drygt 527 miljoner kronor.

Resultatet från andelar i intressebolag ökade under året till 108,6 miljoner kronor, däremot landade resultatet från finansiella anläggningstillgångar på ett minusresultat om -32 miljoner kronor.

Årets resultat efter skatt landade därmed på drygt 73 miljoner kronor, jämfört med fjolårets 110 miljoner kronor.

Genom holdingbolaget äger Gustaf Douglas 37,8 procent av rösterna och 16 procent av kapitalet i investmentbolaget Latour.

Holdingbolaget ägs av Gustaf Douglas och hans familj via enskilda bolag i lika stora delar. Hans hustrus bolag redovisade en vinst om 84,9 miljoner kronor för 2011, vilket var bolagets första verksamhetsår. Detsamma gäller Gustaf Douglas enskilda bolag som redovisade en vinst om drygt 273,9 miljoner kronor.

Sonen Carls förvaltningsbolag redovisade en vinst om drygt 167,6 miljoner kronor för det första verksamhetsåret 2011.

Och till sist. Sonen Eric Douglas förvaltningsbolag redovisar en vinst om 167,8 miljoner kronor för verksamhetsåret 2011.

Holdingbolaget ägs även, till en tredjedel, av ett annat av familjens koncernbolag Förvaltnings AB Wasatornet. Detta bolag ägs i sin tur av familjemedlemmarnas enskilda bolag där Gustaf Douglas har majoriteten av rösterna på 42 procent och sönerna delar på 48 procent av aktierna. Hustrun Elisabeth äger 10 procent i bolaget.

Det gemensamma förvaltningsbolaget ökade sin vinst rejält jämfört med året innan, från 390 miljoner kronor till 664 miljoner kronor. Den ansamlade vinsten i bolaget landade därmed på 2,6 miljarder kronor.

Den största vinsten i år kom efter resultat från andelar i intressebolag. Posten låg på 601 miljoner kronor. Bolaget har andelar i intressebolag till ett värde om drygt 2 miljarder kronor samt andelar i koncernbolag till ett värde om cirka en halv miljard kronor. Bolaget äger även värdepapper till ett värde om drygt en halv miljard kronor.

Förvaltningsbolaget äger bland annat en tredjedel av Wasatornet Invest där de övriga delägarna är Mats Hanzon och Fredrik Palmstierna.

Bolagets verksamhet består huvudsakligen av aktieförvaltning och ägande i värdepapper – bland annat i American Wine Trade, Hedges Vineyard Partnership och Metodo Italia Service.

Investmentbolaget redovisade ett förlustresultat om drygt 950.000 kronor, vilket förklaras främst av höga administrationskostnader. Den ansamlade vinsten i bolaget uppgick till 17,5 miljoner kronor.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
Familjens gemensamma förvaltningsbolag äger även 70 procent av aktierna i Pod Investment där också sonen Eric Douglas äger 10 procent av aktierna genom det egna bolaget.

Investmentbolaget minskade sin vinst stort under 2011 jämfört med 2010 från cirka 90 miljoner kronor till 900.000 kronor. Den ansamlade vinsten i bolaget sedan år 2000 då bolaget grundades ligger på nära 477 miljoner kronor.

Den största skillnaden i resultatet från föregående år är resultatet från andelar i intressebolag som gick från 114 miljoner kronor till 28 miljoner kronor.

Under bägge åren har nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar gjorts på omkring 20 miljoner kronor.

Familjen Douglas äger även ett fastighetsbolag, Wasatornet AB, som driver Rydboholms gård, nordost om Stockholm där familjen bor samt hyr ut en del av marken.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: