Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Fond & Förvaltning

Annons:

Svag årsrapport från Remium

Remium kände av skuldkrisen, de ökade kostnaderna och kraven under 2011.

Den avgående vd:n Andor Gerendas inleder sin kommentar i rapporten med ”2011 var ett utmanande år på många sätt för Remium”.

Hans ord var ingen underdrift.

Remium kände av finanskrisen påtagligt. Andor Gerendas poängterar att finansmarknadens förändringar drivs av en kombination av ökade kostnader för bland annat nödvändiga IT-system och regelefterlevnad samt en press på såväl handelsvolymer som går över traditionellt mäkleri som prispress.

Intäkterna i koncernen minskade med 24 procent till 71,4 miljoner kronor, jämfört med året innan då intäkterna låg på 94,6 miljoner kronor.

Det som framförallt påverkade intäktsraset var intäkterna från aktiehandeln som minskade med 39 procent för helåret jämfört med föregående år.

Även marknadsförutsättningarna för corporate finance var mindre gynnsamma under året. Särskilt svag var efterfrågan under andra halvåret, enligt Remiums årsrapport.

Under senhösten 2011 tvingades Remium till stora kostnadsbesparingar som resulterade i att sex personer fick lämna bolaget. Programmet var tänkt att reducera Remiums kostnader med 15 procent.

I rapporten presenteras å andra sidan en kostnadsreducering på enbart 10 procent, till 69,7 miljoner kronor för helåret. Detta är framförallt hänförligt till kostnaderna för vinstdelning under föregående år, förklarar Remium.

Remium meddelar även i rapporten att bolaget under året rekryterat tre seniora kapitalförvaltare som under december blivit delägare i bolaget genom att skjuta till ett så kallat aktieägartillskott för att stärka bolagets balansräkning för ytterligare expansion.

Resultatet efter skatt i koncernen uppgick till 1,8 miljoner kronor, vilket inte var i närheten av föregående års vinst på 16,9 miljoner kronor. Moderbolaget presenterade ett resultat efter skatt om cirka 4,8 miljoner kronor, jämfört med fjolårets 9,7 miljoner kronor.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
De sammanlagda investeringarna under året uppgick till 1.788.000 kronor jämfört med fjolårets 2.184.000 kronor.

Andor Gerendas lämnade sitt uppdrag som vd i maj i år. Petra Sas är utsedd till tillförordnad vd och Henrik Hedelius som arbetande styrelseledamot.

Realtid.se söker Petra Sas.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: