Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

Brakförlust för Erik Pensers holdingbolag

Finansmannen Erik Pensers holdingbolag Yggdrasil fortsätter att redovisa röda siffror.

Liksom för ett år sedan presenterar Erik Pensers holdingbolag Yggdrasil dystra siffror i sin årsrapport.

Moderbolaget redovisar en förlust om 178 miljoner kronor, jämfört med fjolårets 146 miljoner kronor. I årsredovisningen framkommer det att bolaget tyngs av nedskrivningar av aktier i dotterbolag med ett belopp på 129 miljoner kronor. Bolaget har även skrivit ned övriga aktier och värdepapper med drygt 31 miljoner kronor.

De redovisade tillgångarna i moderbolaget uppgick till cirka 430 miljoner kronor, vilket var mindre jämfört med fjolårets 670 miljoner kronor. Tillgångarna under 2011 har nästintill halverats sedan 2009.

Värdet på andelar och aktier i Yggdrasils helägda bolag uppgår till cirka 320 miljoner kronor.

Koncernen redovisar en förlust efter finansiella poster på 178 miljoner kronor, vilket var en större förlust än fjolårets som låg på 143 miljoner kronor.

Koncernens skulder till kreditinstitut landar på drygt 20 miljoner kronor, med ett års löptid.

Nettoomsättningen i koncernen ökade jämfört med fjolåret från drygt 40 miljoner kronor till drygt 57,5 miljoner kronor.

Koncernen har tillgångar om cirka 2 miljarder kronor.

Bland dotterbolagen finns Erik Penser Bankaktiebolag som redovisade intäkter om 209 miljoner kronor för 2011, vilket var en minskning med 46 miljoner kronor från året innan. Banken redovisade även ett sämre rörelseresultat som uppgick till -116 miljoner kronor, jämfört med fjolårets -58 miljoner kronor.

Även det amerikanska koncernbolaget Bamboo Solutions Corporation redovisade en förlust på 11 miljoner kronor.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
I Yggdrasils årsredovisning noteras även tvisten med Countermines frontpersoner Christer Bergqvist och Björn Wolrath. Erik Penser och hans Yggdrasil förlorade tvisten i Stockholms tingsrätt tillsammans med bolagets vd Lars Thulin och hans egna bolag Superbus. Penser och Thulin har överklagat domen till hovrätten där det nu pågår skriftväxlingar mellan parterna.

Erik Penser Bankaktiebolag väntas också presentera en halvårsrapport inom en snar framtid.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: