Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

Dömd Remium-mäklare fick sin vilja igenom

Den fd Remium-mäklaren fick avslag av hovrätten om byte av försvarare. Advokat Richard Schönmeyr såg dock ingen annan utväg än att lämna sitt uppdrag.

Den 35-årige tidigare Remium-mäklaren som dömdes till ett och ett halvt års fängelse för bland annat medhjälp till grovt skattebrott och medhjälp till trolöshet mot huvudman, öste kritik över sin försvarare i våras.

Kritiken kom efter den fällande domen i Lunds tingsrätt. Remium-mäklaren framförde sin kritik i dokument skickade till hovrätten där han begärde att få byta försvarare.

Hovrätten fann dock inte att det fanns något stöd för hans kritik och nekade bytet.

Finansmannens försvarare Richard Schönmeyer skriver strax efter hovrättens beslut att hans klient inte gett honom fullmakt att företräda honom i hovrätten.

”Jag hemställer därför om mitt entledigande som offentligförsvarare...”.

Dagen efter att hovrätten registrerar Richard Schönmeyers entledigande får advokat Per Liljekvist fullmakt att företräda den tidigare Remium-mäklaren.

En vecka efter kommer advokatens komplettering till överklagan av domen in till hovrätten.

Remium-mäklaren vill att hovrätten ska ogilla åtalet i dess helhet samt undanröjer utdömt skadestånd. Om hovrätten inte ogillar åtalet yrkar han en väsenlig strafflindring.

Advokaten hänvisar till att Remium-mäklaren förnekar brott och bestrider ansvar på grund av att han saknat uppsåt.

Samtidigt yrkar den tidigare Remium-mäklaren tillsammans med sin advokat ett tilläggsförhör med honom samt med hans medåtalade. De menar att det aldrig ”ställdes några adekvata frågor inom ramen för motförhör”. De menar även att det kommit fram omständigheter efter tingsrättens dom som motiverar komplettringsfrågor.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
I vanliga fall hålls inga nya förhör i hovrätten. Förhören från tingsrätten spelas istället upp på filmdukar inför rätten.

Hovrätten har dock redan avslagit yrkandet om tilläggsförhör med motiveringen att det inte finns tillräckligt med underlag för att det ska finnas skäl att tillåta dessa. Hovrätten poängterar dock att denna fråga kan åter aktualiseras vid huvudförhandlingarna i samband med att förhören från tingsrätten spelas upp.

Ekobrottsmyndigheten har bestridit begäran om tilläggsförhör.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: