Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Juridik

Annons:

FRÅN FÖRHÖREN:

Thomas Pousette om brotts-misstankarna

Den tidigare DLA-advokaten Thomas Pousette berättar om uppdraget i det skandalomsusade bolaget som nu lett fram till ett åtal.

pousette_200.jpg
Den fd DLA-advokaten Thomas Pousette arbetar numera som chefsjurist på börsbolaget Raysearch. I förhör återger han sin historia som företrädare i Linab.
Foto: DLA
Enligt åtalet...
• Finns det fel och brister i Linabs årsredovisningar för 2004 till och med 2007.

• Bland annat saknas det verifiering till bokförda poster till mycket stora belopp.

• Verifiering saknas till bokförd anskaffning av dotterbolagsaktier för cirka 1,8 miljarder kronor

• Verifiering saknas till byte av fordringsägare då bolagets skuld på cirka 1,8 miljarder kronor till sitt moderbolag istället blir en skuld till ATAG.

• Verifiering saknas till upplåning av 167.000 kronor från ATAG/Flowers Capital.

• I bokföringen saknas att Linad har ett bankkonto i dexia Banque Internationale ā Luxembourg

• Den löpande bokföringen för räkenskapsåret 2004-2007 har avseende väsentliga transaktioner upprättats i efterhand efter räkenskapsårets utgång. Av totalt 20 bokförda transaktioner har 18 bokförts mellan 133 och 448 dagar efter bokföringsdatum.

Källa: Förundersökningen
Thomas Pousette, som numera är chefsjurist på det börsnoterade bolaget Raysearch Laboratories, står åtalad för grovt bokföringsbrott och grovt försvårande av skattekontroll.

Brotten ska ha skett i det svenska bolaget Linab (Lauzon International Network) under räkenskapsåren 2005 till och med 2007.

Thomas Pousette förklarar i förhör med Ekobrottsmyndigheten att syftet med bolaget var att äga aktier i det Luxemburgbaserade Wollaine som i sin tur var ett holdingbolag i en större kanadensisk koncern.

I Linabs styrelse satt han själv, advokaten Stephane Pleijel samt en annan svensk, numera avliden, advokat och tre kanadensare, Serge Boucher, André Desbiens samt David Lauzon.

Thomas Pousette kom in i bolaget via en kontakt inom Dexia-koncernen. Dexia Banque Internationale á Luxembourg var moderbolag till Linab.

När Stephane Pleijel lämnade styrelsen blev det naturligt att Thomas Pousette tog över kontakterna med revisorn eftersom han då var den enda svensken kvar i styrelsen, uppger han i förhören.

Åklagare Kenneth Larsson pekar i åtalet framförallt på att Thomas Pousette som Linabs företrädare bär ansvar för att det saknats verifieringar till bokförda poster till mycket stora belopp.

Bland annat saknas verifiering från förvärvet av dotterbolaget Wollaine för cirka 1,8 miljarder kronor.

Det var kantonalbanken Atag som sålde aktierna i Wollaine till Linab.

Thomas Pousette uppger dock att han inte hade något engagemang i Wollaine när förvärvet genomfördes men senare blev han ombedd att sitta i styrelsen. Där skedde dock inget arbete alls, enligt Thomas Pousette. Inga styrelsemöten ägde någonsin rum.

Enligt Thomas Pousette innehöll Wollaine aktier i rörelsedrivande bolag i Kanada. Bolagen var verksamma inom skogs- och trävaruindustrin.

Thomas Pousette hänvisar i ett inledande förhör till klientsekretessen när han får frågan om vem det var som drev bolagen i Kanada. Men i ett senare förhör förklarar han att David Lauzon var grundare av koncernen medan André Desbiens var ordförande.

I en pågående skatteprocess hävdar Skatteverket att det inte fanns något värde i Wollaine medan Dexia hävdar motsatsen. Även Linabs revisorer, Ernst&Young, har år efter år efterfrågat underlag till värderingen.

Thomas Pousette har nämnt för Skatteverket att han har försökt att få fram värderingen. Han menar att det var en viss korrespondens med revisorn angående värdet men styrelsen valde att ta upp det värde som togs upp trots att det saknades underlag. Revisorn valde därför att skriva en oren revisionsberättelse.

Hur man kommit fram till värdet kan först inte Thomas Pousette avslöja i förhören på grund av klientsekretessen. Men efter en betänketid berättar han att han sett ett avtal där två fristående från varandra säljare och köpare kommit överens om värderingen.

Värderingen av bolaget uppgick till 275 miljoner kanadensiska dollar, enligt Thomas Pousette, vilket vid tillfället motsvarade 1,8 miljarder kronor.

Han uppger att han inte vet anledningen till att bolaget från början inte kunde presentera någon värdering för revisorn.

– Jag hade inte tillgång till någon i alla fall, som visade på det belopp som vi talade om då, säger Pousette i förhör.

Thomas Pousette får även frågan om han agerade med anledning av den orena revisionsberättelsen. Han svarar att han inte gjorde det.

Även Thomas Pousette, i likhet med advokatkollegan Stephane Pleijel, vittnar om att det fanns vissa bolagsrättsliga problem när Linab förvärvade aktierna av Atag. Vissa klausuler i avtalet stämde inte överens med svensk aktiebolagsrätt. Det handlade om hur betalningen skulle ske, minns Thomas Pousette.

”Genast där uppstod det ett problem – hur ska vi göra? De hade inte konsulterat med oss, som svenska jurister först, utan de hade sett till vad de ville åstadkomma från ett internationellt perspektiv”, uppger Thomas Pousette enligt ett sammanfattat förhör.

Resten av styrelsen hade avsikten att det skulle styras av schweizisk rätt. Thomas Pousette påtalade att de grundläggande aktiebolagsrättsliga frågorna i det svenska bolaget måste följa svenska regler.

Affären drog ut på tiden bland annat på grund av att bolaget stötte på patrull av Ernst&Young som alltså ville ha stöd för värderingen. Thomas Pousette berättar att det uppstod en diskussion mellan kanadensarna och revisionsbolaget.

Kanadensarna hade tillbringat flera veckor med att gå igenom avtalet. Efter ett tag skakade de fram ett par-tre stycken värderingar som dock visade ett lägre värde än vad bolaget tidigare uppgett.

Men Ernst & Young var inte villiga att acceptera dessa.

Kanadensarna blev mer och mer frustrerade.

”De såg det som att Ernst & Young försökte få ut så mycket som möjligt. De uppfattade det som att Ernst & Young ville göra en ny värdering för att tjäna pengar helt enkelt, så kanadensarna blev väldigt upprörda ur den synvinkeln”, säger Thomas Pousette.

Kanadensarna tröttnade och ville byta revisorer. Thomas Pousette uppgav dock att risken var uppenbar att samma frågor skulle komma att dyka upp.

Senare blev det aktuellt med Linabs försäljning av aktierna i Wollaine till det Guersey-baserade Lauzon International Network. Thomas Pousette uppger att han inte varit delaktig i affären. Han visste om att försäljning skulle äga rum men han var inte närvarande och han vet inte om det rent fysiskt ägde rum. Han vet heller inte vem det var som företrädde Linab i affären.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
Han hävdar även att han inte sett avtalen innan affären men erkänner i efterhand att det fanns ”ett dokument som var lite märkligt där”.

Han hänvisar till dokumentet där det står att ”tanken med den här överlåtelsen ur Linabs perspektiv så skulle det resultera i att Linab skulle inte ha några tillgångar, inga skulder och det skulle vara ett nollställt, tomt bolag som sen skulle likvideras”.

Thomas Pousette påtalade för sina utländska styrelsekollegor att det ur svenskt perspektiv inte funkar på det sättet.

Vid denna period hade redan hans svenska advokat-kollegor lämnat och en schweizare, Hugo Leuenberger, hade tagit en plats i styrelsen.

Skatteverket påbörjade sin granskning år 2008. Detta satte stopp för planerna att likvidera bolaget.

Snart därefter påbörjades Ekobrottsmyndighetens granskning av de svenska företrädarna. Åklagare Kenneth Larsson yrkar på näringsförbud, vid fällande dom.

Thomas Pousette förnekar brott och ser, enligt försvarsadvokat Bengt H Nilsson, fram emot att domstolen prövar målet.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: