Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Juridik

Annons:

Pleijels försvar mot brotts-misstankarna

Topp-advokaten Stephane Pleijel vid advokatfirman Nova försvarar sig mot EBM:s misstankar om grovt bokföringsbrott och grovt försvårande av skattekontroll.

STEPHANE_PLEIJEL_200.jpg
Advokat Stephane Pleijel vid Advokatfirman Nova är misstänkt för grovt bokföringsbrott och grovt försvårande av skattekontroll. Vid en fällande dom yrkar åklagaren att han ska beläggas med näringsförbud.
Foto: Advokatfirman Nova
Enligt åtalet...
• Finns det fel och brister i Linabs årsredovisningar för 2004 till och med 2008.

• Bland annat saknas det verifiering till bokförda poster till mycket stora belopp.

• Verifiering saknas till bokförd anskaffning av dotterbolagsaktier för cirka 1,8 miljarder kronor

• Verifiering saknas till byte av fordringsägare då bolagets skuld på cirka 1,8 miljarder kronor till sitt moderbolag istället blir en skuld till ATAG.

• Verifiering saknas till upplåning av 167.000 kronor från ATAG/Flowers Capital.

• I bokföringen saknas att Linad har ett bankkonto i dexia Banque Internationale ā Luxembourg

• Den löpande bokföringen för räkenskapsåret 2004-2005 har avseende väsentliga transaktioner upprättats i efterhand efter räkenskapsårets utgång. Av totalt 20 bokförda transaktioner har 18 bokförts mellan 133 och 448 dagar efter bokföringsdatum.

Källa: Förundersökningen
Advokaten Stephane Pleijel och den tidigare DLA-advokaten Thomas Pousette står åtalade för grovt bokföringsbrott och grovt försvårande av skattekontroll som företrädare i det svenska bolaget Linab. I förhör och skrift till Ekobrottsmyndigheten svarar Stephane Pleijel på misstankarna.

Vid de första förhören hänvisade Stephane Pleijel konstant till advokatsekretessen. Han valde att endast svara på ett fåtal av utredarens frågor – de som rörde uppgifter som företaget offentliggjort.

Men drygt ett år efter de första förhören skickar Stephane Pleijel ett yttrande till EBM:s åklagare Kenneth Larsson.

Där skriver han att han bestrider ansvar för att bokföringsskyldigheten inte har uppfyllts. Han menar bland annat att bokföringsskyldigheten av den aktuella affären inte har uppkommit under den tiden som han satt i styrelsen. Vidare menar han att han inte ens tagit del av det undertecknade avtalet under den perioden.

De övriga bokföringsposterna som åklagaren hänvisar till i åtalet har bokförts via klientmedelskonto på Fylgia där han var anställd och delägare innan konsultbolaget Catomi tog över ansvaret.

”I tiden därefter har Catomi haft detta ansvar och jag har inte haft anledning att anta att bokföringsskyldigheten möjligen inte uppfyllts”.

De eftersläpningar i bokföringen som redogörs i åtalet har han inte känt till innan. Han medger att om uppgifterna om eftersläpningen är korrekt så är den omfattande såväl i tid som i omfattning.

Allt började med att han fick uppdraget att sitta i styrelsen och biträda vid förvärvet av en kanadensisk företagsgrupp. Uppdraget fick han på grund av sina kunskaper i franska, att han är skattejurist samt på grund av hans erfarenhet av styrelseuppdrag.

”Vid den aktuella tidpunkten ansågs Sverige vara ett bra land att ha holdingbolag i, vilket enligt uppgift var ett skäl till att välja Sverige för ägandet”, skriver han till EBM.

Linab var från början helägt av Dexia Banque Internationale á Luxembourg men ägdes senare även av Lauzon International Network i Guersey innan bolaget likviderades.

Vid den aktuella tidpunkten för de misstänkta bokföringsbrotten bestod styrelsen av tre svenska advokater, Thomas Pousette, Stephane Pleijel och en i dag avliden advokat samt tre kanadensare, André Despiens, Serge Boucher och David Lauzon.

Stephane Pleijel hänvisar till förundersökningsprotokollet där affären, med ett värde om 1,8 miljarder kronor, i Linab redogörs. Han hävdar dock att han aldrig tagit del av något avtal mer än ett utkast till ett avtalspaket som upprättats innan affären.

”Jag hade ingen del i avtalskonstruktionen och som framgår av uppgifterna i förundersökningen var den tilltänkta avtalskonstruktionen inte möjlig av bolagsrättsliga skäl (svenska sådana)...”, skriver han.

Han uppger att värdet på bolaget som skulle förvärvas aldrig hade fastslagits under hans tid i styrelsen. Därför bokfördes aldrig förvärvet vid den perioden.

”Under den tid som jag suttit i styrelsen har det dock med tiden framkommit att vissa av de utländska personer som varit involverade, inte synes ha förstått det svenska regelverket och de krav som den svenska delen av styrelsen ställde i vissa avseenden”, skriver han.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
Stephane Pleijel uppger även att de svenska styrelseledamöterna agerade och hotade med att avgå om inte vissa åtgärder vidtogs med anledning av förvärvet. Redan ett halvår efter varningen ansåg Stephane Pleijel att det blev för svårt att vara en del av styrelsen och lämnade bolaget den 15 juni 2006. Bakgrunden till beslutet beskriver han kort med att det rörde sig om brist på information och oklarheter kring det avsedda förvärvet.

Efter hans utträde ur Linabs styrelse har han inte haft kontakt med bolaget eller dess företrädare. Det var först i samband med att hans tidigare kollega Thomas Pousette anhållits och detta blev känt pressen som han plockade fram årsredovisningen och läste den för första gången, uppger han.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: