Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

ASHURST OCH HANDELSBANKEN ÄR RÅDGIVARE

Kinnevik största ägare i nytt bolag

Korsnäs och Billerud går samman och största ägare blir Kinnevik. I samband med samgåendet minskar Kinnevikkoncernens nettoskuld med 8,4 miljarder kronor.

I dag meddelar Kinnevik att man har ingått ett avtal med Billerud om ett samgående mellan Korsnäs och Billerud. Kinnevik får 2,7 miljarder kronor i kontant vederlag och blir bolaget största ägare.

”Jag är övertygad om att samgåendet mellan Korsnäs och Billerud är positivt både för Korsnäs och för Kinneviks aktieägare. Kinnevik blir den största ägaren i det sammanslagna bolaget, som blir ett ledande förpackningsföretag med starka marknadspositioner inom de viktigaste produktområdena”, säger Kinneviks vd och koncernchef Mia Brunell Livfors i en kommenterar.

Kinnevik kommer att äga 25 procent av bolaget efter en planerad företrädesemission i Billerud om 2 miljarder kronor. Aktierna har ett värde om 2,6 miljarder kronor.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
Billerud övertar samtidigt skulder om 5,7 miljarder kronor hänförliga till Korsnäs och Latgran. Totalt värderas Korsnäs därmed till 11 miljarder kronor, vilket är cirka 400 miljoner kronor högre än de uppskattade verkliga värden som bolagen åsattes i Kinneviks delårsrapport per 31 mars 2012.

Kinnevik meddelar att man avser vara en aktiv ägare i bolaget.

Efter att samgåendet mellan Korsnäs och Billerud slutförande minskar Kinnevikkoncernens nettoskuld med 8,4 miljarder kronor.

Den 31 mars uppgick koncernens nettoskuld till 7,6 miljarder kronor (exklusive 2,5 miljarder kronor i ej utbetalda finansiella investeringar). Koncernens totala kreditfaciliteter förväntas minska med 6,9 miljarder kronor efter transaktionens slutförande och därefter uppgå till cirka 6,6 miljarder kronor.

”Pengarna från transaktionen skapar ytterligare finansiell flexibilitet för Kinnevik samtidigt som Kinnevik behåller exponeringen mot en attraktiv industri som har varit del av Kinneviks investeringshistoria sedan företaget grundades. Under de senaste åren har Kinnevik transformerats genom ett ökat fokus på investeringar med hög tillväxt och vi kommer att ytterligare stärka Kinneviks position på marknader med stark tillväxt”, säger Kinneviks vd och koncernchef Mia Brunell Livfors.

Handelsbanken Capital Markets har varit finansiell rådgivare till Kinnevik.

Ashurst Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Kinnevik.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: